ABP JÓZEF KUPNY

 metropolita wrocławski

Ziemia Boga

Biblia jest bez wątpienia księgą, która wywarła największy wpływ na dzieje ludzkości. Opisuje ona dzieje zbawienia na terenach tzw. Żyznego Półksiężyca, krainy, która rozciąga się od Delty Nilu po tereny rolnicze nad Tygrysem i Eufratem. Część z tych ziem, miejsce, gdzie krzyżowały się szlaki handlowe – Kanna, Judea, Palestyna i Izrael – to dla wyznawców judaizmu, chrześcijaństwa i islamu Terra Sancta.

Ziemia Święta, ograniczona morzem i pustynią, była nie tylko niemym świadkiem rozwoju handlu i rolnictwa. Nade wszystko była teatrem niezwykłego dialogu Boga z ludźmi. Historie opisane na kartach Biblii stanowią zapis zmagania się człowieka ze swoim powołaniem, pełnieniem Bożej woli oraz próbą zrozumienia i czytania świata, w którym przyszło nam żyć.

Wyjątkowość biblijnej narracji polega na tym, że każdy z nas może się w niej odnaleźć. Historia zbawienia przedstawia nam dzieje kobiet i mężczyzn – całych rodzin, które wypełniają swoje przeznaczenie w świecie otrzymanym od Boga. Ten ludzki wymiar Słowa Bożego pozwala nam uświadomić sobie, jaki jest Boży zamysł względem otaczającego nas świata, naszych społeczności, rodzin i nas samych.

Tylko człowiek, który wypełnia wolę Bożą i idzie tam, gdzie Bóg go posyła, może być znakiem. Nasze chrześcijaństwo przeżywamy w takiej mierze, w jakiej wychodzimy z samych siebie i idziemy ku innym, robiąc, „co Bóg chce, jak Bóg chce, ponieważ Bóg chce, gdzie Bóg chce i kiedy Bóg chce”. Tak czynili bohaterowie, których dzieje odnajdujemy na łamach Pisma Świętego.