Papieska Światowa Sieć Modlitwy

Logo Światowych Dni Młodzieży
 Lizbona 2023

lipiec 2023

INTENCJA MODLITEWNA
 – O ŻYCIE EUCHARYSTYCZNE


MÓDLMY SIĘ, ABY KATOLICY
 STAWIALI W CENTRUM SWOJEGO
 ŻYCIA CELEBROWANIE EUCHARYSTII,
 KTÓRA GŁĘBOKO PRZEMIENIA
 RELACJE MIĘDZYLUDZKIE
 ORAZ OTWIERA NA SPOTKANIE
 Z BOGIEM I BRAĆMI

Dnia 2 II 1945 r., w więzieniu Plötzensee w Berlinie, z rozkazu nazistów odbyła się egzekucja niemieckiego jezuity, Alfreda Delpa. Był on kluczową postacią ruchu oporu przeciwko hitlerowcom i od wiosny 1942 r. współpracował z grupą „Kreisauer Kreis” (Koło z Krzyżowej) jako ekspert do spraw państwa, kwestii społecznych i Kościoła.
Został aresztowany przez gestapo jako niebezpieczny dla władz 28 VII 1944 r. i osadzony w więzieniu. Dnia 11 I 1945 r. został w procesie pokazowym skazany na śmierć. „To ważne, a wręcz konieczne, by ożywić pamięć o tej wielkiej postaci świadka Jezusa Chrystusa w mrocznych czasach wojny” – napisał papież Benedykt XVI w krótkim rozważaniu w 2020 r., z okazji 75. rocznicy śmierci Delpa.
W nawiązaniu do papieskiej intencji modlitwy na lipiec bardzo wymownie brzmią słowa Alfreda Delpa: „chleb ma duże znaczenie, większe ma wolność, a największe trwała wierność i nigdy niezdradzona adoracja”. Komentując te słowa, Benedykt XVI w rozważaniu kuszenia Jezusa w książce Jezus z Nazaretu napisał: „Gdzie nie przestrzega się tej hierarchii, lecz odwraca ją, tam znika sprawiedliwość i troska o cierpiącego człowieka, co więcej, nawet obszar dóbr materialnych ulega zakłóceniom i jest niszczony. Gdzie Boga uważa się za wielkość drugorzędną, którą można od czasu do czasu lub nawet na stałe odstawić ze względu na inne ważniejsze rzeczy, ulegają zniszczeniu właśnie te inne, rzekomo ważniejsze, rzeczy. […] Jeśli serce człowieka nie jest dobre, wtedy nic innego nie może się stać dobrem.
A dobroć serca w ostatecznym rozrachunku może pochodzić tylko od Tego, który jest Dobrocią – samym Dobrem”.

sierpień 2023

INTENCJA MODLITEWNA
– ZA ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY


MÓDLMY SIĘ, ABY
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
W LIZBONIE POMOGŁY
MŁODYM LUDZIOM WYRUSZAĆ
W DROGĘ I DAWAĆ
ŚWIADECTWO EWANGELII
WŁASNYM ŻYCIEM

Na przełomie lipca i sierpnia 2023 r. odbędą się w Portugalii XXXVIII Światowe Dni Młodzieży Lizbona 2023. Obchody zaplanowane są na 24 lipca do 6 sierpnia. Etap centralny będzie miał miejsce w dniach od 1 do 6 VIII 2023 r., a poprzedzą go trwające około tygodnia obchody w diecezjach. Zasadniczym celem Dni jest pomoc w przeżyciu wiary i doświadczenia osobistego spotkania z Jezusem każdego młodego człowieka.
Inicjatorem Światowych Dni Młodzieży był św. Jan Paweł II. W Niedzielę Palmową 1984 r. z okazji Jubileuszu Odkupienia, który był obchodzony w Kościele katolickim w dniach od 25 III 1983 do 22 IV 1984 r., na zaproszenie Papieża zgromadziła się w Rzymie młodzież z całego świata, obchodząc swój „Jubileusz młodzieży”. Rok 1985 był Międzynarodowym Rokiem Młodzieży. Stałe obchody Światowych Dni Młodzieży ogłosił Jan Paweł II w Niedzielę Palmową 1986 r. Powiedział wówczas w homilii: „Dziś jesteście zgromadzeni tutaj znowu, drodzy przyjaciele, aby w Rzymie, na placu św. Piotra, zapoczątkować tradycję Dnia Młodzieży, do którego został wezwany cały Kościół. […] dzień Młodzieży oznacza wyjście na spotkanie Boga, który wszedł w dzieje człowieka poprzez Tajemnicę Paschalną Jezusa Chrystusa. Wszedł nieodwracalnie. I chce spotkać naprzód was, młodych”.
Światowe Dni Młodzieży to spotkania młodych całego świata, którzy gromadzą się, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. Odbywają się one w diecezjach lub mają charakter międzynarodowych spotkań, jak to w Lizbonie. Tegoroczne Dni odbędą się pod hasłem „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1, 39).

KS. BOGDAN GIEMZA