MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Zespół Pieśni i Tańca „Wrocław”

Od 70 lat reprezentują na polskich i światowych
scenach nasz region. Pod koniec maja wystąpią
przed wrocławską publicznością
na koncercie jubileuszowym w Hali Stulecia.

BEATA NAWROTKIEWICZ

WCRS

WOJCIECH KORPUSIK/MATERIAŁY PRASOWE WCRS

Początki „Wrocławia” sięgają 1952 roku, kiedy to powołany został Zespół Spółdzielczości Pracy. Jego celem było krzewienie kultury ludowej i narodowej w kraju i zagranicą.
Zespół reprezentacyjny
Po przemianach 1989 roku zespół zaczął funkcjonować jako Stowarzyszenie i tak jest do dzisiaj. Rada Miejska we Wrocławiu specjalną uchwałą nadała Zespołowi tytuł Reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca w dowód uznania za wszystkie lata działalności, wysoki poziom artystyczny i godne reprezentowanie Dolnego Śląska. Od roku 1996 Zespół jest objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Wrocławia.
W repertuarze
Program artystyczny Reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wrocław” budowany jest w oparciu o bogactwo narodowych i regionalnych tańców, pieśni, przyśpiewek i obyczajów, wykonywanych w oryginalnych strojach ludowych, z towarzyszeniem kapeli złożonej z zawodowych muzyków.
Ogromny wpływ na kształt artystyczny Zespołu wywarły unikatowe opracowania muzyczne prof. Jerzego Zabłockiego.
W swoim repertuarze Zespół ma także programy okolicznościowe, np. o charakterze patriotycznym w rocznice odzyskania niepodległości.
Od początku działalności Zespół wystąpił na ponad 2500 koncertach w kraju i za granicą. Brał także udział w wielu międzynarodowych festiwalach, zdobywając na nich czołowe nagrody i wyróżnienia. Jest artystycznym symbolem Dolnego Śląska, ambasadorem naszego regionu i Polski w najdalszych zakątkach świata. Przez dekady działalności był licznie nagradzany odznakami i medalami: regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi.
Kto tworzy „Wrocław”
W Zespole jak w soczewce widać społeczność miasta. Obecnie Zespół „Wrocław” tworzy wiele grup wiekowych. Jest to środowisko międzypokoleniowe – w zespole tańczą i śpiewają dzieci, młodzież, studenci wrocławskich uczelni, osoby pracujące oraz seniorzy.
Łącznie przez cały okres historii Zespołu występowało w nim 2500 osób – mieszkańców Wrocławia i województwa wrocławskiego (dolnośląskiego). Aktualnie członkami Zespołu są artyści amatorzy: uczniowie, studenci i osoby pracujące, dla których folklor stał się kawałkiem ich życia i sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Działalność stowarzyszenia
Funkcjonując jako stowarzyszenie, Reprezentacyjny Dolnośląski Zespół Pieśni i Tańca „Wrocław” aktywnie działa w regionie, realizuje liczne wydarzenia, warsztaty i koncerty w ramach projektów współfinansowanych ze środków Gminy Wrocław, Samorządu Województwa Dolnośląskiego i Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Nagrody
Za wysoki poziom artystyczny, znaczące osiągnięcia w upowszechnianiu kultury polskiej, promocję miasta Wrocławia w świecie i rozwijanie artystycznych uzdolnień dzieci, młodzieży i studentów Reprezentacyjny Dolnośląski Zespół Pieśni i Tańca „Wrocław” został nagrodzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Za godne reprezentowanie Dolnego Śląska na polu kultury otrzymał w 2021 roku Dolnośląski Klucz Sukcesu. Natomiast w roku 2022 został uhonorowany Nagrodą Kulturalną Dolnego Śląska „Silesia” przyznawaną przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego za osiągnięcia artystyczne i kulturalne o szczególnym znaczeniu dla regionu.
Jubileusz
W tym roku zespół będzie obchodził swoje 70. urodziny. Z okazji tej rocznicy zaplanowano koncert jubileuszowy, do udziału w którym zaproszeni są wszyscy sympatycy folkloru i mieszkańcy Wrocławia. Występ odbędzie się 27 maja 2023 roku o godz. 16.00 w Hali Stulecia we Wrocławiu. Będzie to wyjątkowa okazja do zaprezentowania na scenie dorobku wielu pokoleń tancerzy, śpiewaków i muzyków. Koncert będzie niezapomnianym widowiskiem, pełnym wirujących barw oryginalnych strojów ludowych z całej Polski. Dolnośląska wielokulturowość spotka się z polskim patriotyzmem, aby oczarować publiczność w ten jubileuszowy wieczór. Radosne, żywiołowe nuty oberków i polek będą przenikały liryczne i melancholijne kujawiaki. Nie zabraknie dostojnego kroku poloneza i posuwistego mazura. Wyciętych zostanie kilka hołubców. Zakręcą się łowickie spódnice i pofruną wstążki w lubelskich wiankach. Artyści zaprezentują te dawne, znane i lubiane choreografie oraz najnowsze programy taneczne. Będzie czas na debiuty i wyczekiwane powroty, czas dla najmłodszych tancerzy i dla tych najstarszych. Będzie to wspaniała okazja do zapoznania się z różnorodnością kultury zarówno naszego regionu, jak i całego kraju.

Koncert jubileuszowy odbędzie się
27 maja o godz. 16.00
w Hali Stulecia we Wrocławiu

MATERIAŁY PRASOWE WCRS