Moja Niedziela

7 MAJA 2023 R.
V Niedziela Wielkanocna

Wiara

J 14, 1-12

Niewiadoma
Nic nie napawa takim lękiem, jak nieznana przyszłość, która roztacza się po wydarzeniach powodujących zachwianie nadziei. W takiej sytuacji znaleźli się apostołowie po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. W takim momencie Chrystus zapowiada im swoje odejście do Ojca.
Podróż
Odejście Jezusa zdaje się zatrważać uczniów. Jeszcze czują w sobie strach po Jego męczeńskiej śmierci, jednocześnie radość ze zmartwychwstania i bezradność w kontekście drogi, jaką ma przebyć Mistrz, który twierdzi dodatkowo, że tę drogę znają. Jezus próbuje uspokoić apostołów, przywołując do pokoju ich zatrwożone serca. Ukazuje, że On i Ojciec stanowią jedno, że On jest wszechmocnym Bogiem.
Zawierzenie
Apostołom potrzeba silnego zawierzenia. Nauczyciel dba, by utwierdzić ich w przekonaniu o jedności z Ojcem. Jednocześnie zapewnia, że wszyscy, którzy uwierzą w Syna Człowieczego, dokonają dzieł podobnych do tych, które stały się za Jego przyczyną. Wśród nich największe było Zmartwychwstanie.

Jezus jest Bogiem – przyjęcie tego faktu winno uleczyć nas z niepewności, niewiadomych i strachu, a zostawić w naszych sercach żywą nadzieję zmartwychwstania.

14 MAJA 2023 R.
VI Niedziela Wielkanocna

Miłowanie drogą do zbawienia

J 14, 15-21

Postawa
Miłość nie jest uczuciem. Uczucia towarzyszą miłości i są nią powodowane. Jezus precyzuje dokładnie, jak winna wyglądać postawa miłości wobec Niego. To wypełnianie Jego nauki. W tym przejawia się miłość do Chrystusa, że wszyscy, którzy do niej się przyznają, starają się życiem odwzorować system wartości, który przekazał.
Ufność
Często realizacja nauki Jezusowej przysparza trudności. Wynika to z niezrozumienia – odmiennych nieraz stanowisk wobec życia, reprezentowanych przez Boga i człowieka. Jezus zapewnia, że smutek wynikający z tego dysonansu ustąpi mocy Pocieszyciela. Ma on nadejść i utwierdzić wierzących w miłości do Jezusa.
Konsekwencje
Miłość wobec Mesjasza jest jednocześnie miłością wobec Ojca. Ojciec jest dawcą życia wiecznego. Wszyscy, którzy miłują Jezusa, miłują także Ojca i tym samy są wszczepieni w życie. Miłowanie Chrystusa, wypełnianie Jego nauki to gwarancja zbawienia.

Otwarcie się na działanie Ducha Świętego to otwarcie się na miłość Boga i własne zbawienie.

Adam i Ewa w raju. Bizantyjska mozaika z XII-XIII w. w katedrze Monreale, Włochy / WWW.THEREDLIST.COM

Zesłanie Ducha Świętego. Mozaika w bocznej kaplicy Bazyliki Różańcowej w Lourdes, Francja

HENRYK PRZONDZIONO/FOTO GOŚĆ

21 MAJA 2023 R.
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Niewidzialna obecność

MT 28, 16-20

Wątpliwości
Mimo wielu cudów, jakich dokonał Jezus przed śmiercią, mimo jasności spełniających się na nim proroctw, mimo działalności po zmartwychwstaniu byli wśród Jego uczniów tacy, którzy wątpili. Jest coś przekornego w naszym ludzkim rozumowaniu, że wiele rzeczy, które jawią sią nam nawet jako oczywiste, kwestionujemy i próbujemy narzucić na nie własny punkt widzenia.
Potwierdzenie
Wspominając o wszechogarniającej władzy, Jezus potwierdza swoją Boską naturę. Czyni to, pragnąc rozwiać niepewność wątpiących, a także, by wzmocnić wiarę tych, którzy przyszli oddać mu pokłon. Przy okazji zostawia swoisty „testament”, w którym zawiera prośbę, a nawet nakaz, by Jego świadkowie stali się jednocześnie głosicielami Jego Boskości i zwycięstwa nad śmiercią.
Wsparcie
Wiedząc o trudach głoszenia zbawienia, przede wszystkim tych, które wynikają ze zwątpienia, Jezus zapewnia o swojej obecności. Jest to obecność wymagająca wiary – skrywa się przecież w rzeczywistości sakramentów, które jako widzialne znaki niewidzialnej łaski zanurzają nas w życiu Boga.

Bóg nie przestanie istnieć, jeśli ludzie przestaną w Niego wierzyć.

28 MAJA 2023 R.
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Przekazywać pokój

J 20, 19-23

Zamknięcie
Obawa przed czymkolwiek ostatecznie prowadzi do zamknięcia. Człowiek, który się boi, zamyka się na otaczający świat. Apostołowie pozostawali w zamknięciu – obawiali się Żydów, czuli się niepewnie. Niewiadoma, niepewność jutra skutecznie paraliżowała ich myślenie, działanie, nawet życie.
Pokój
Spokój serca przywraca apostołom Zmartwychwstały – nie tylko uspokaja ich co do swojego życia, ale także przekazuje im Ducha, który jest dawcą pokoju. Rozwianie niepewności zawsze owocuje pokojem. To właśnie dlatego Jezus wspominał swoim uczniom, że Duch ich wszystkiego nauczy, że wszystko im wyjaśni, że w ten sposób ich pocieszy – uczyni
radość pełną.
Misja pokoju
Jezus pragnie, by pokój, który jest owocem Ducha, nie był tylko udziałem dwunastu. Chrystus wie, że niepewność, lęk i zamknięcie to skutki grzechu. Właśnie dlatego powierza apostołom bardzo ważną misję – uwalnianie od grzechu, przywracanie pokoju, pewności i otwartości.

Warto korzystać z sakramentu pokuty – tylko w nim, za sprawą Ducha, możemy uczynić nasze serca lekkimi, pewnymi i otwartymi.

KS. KACPER RADZKI