Prezbiter archidiecezji wrocławskiej biskupem pomocniczym dla diecezji legnickiej

Ks. Piotr Wawrzynek 4 marca 2023 r. został mianowany
przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym
diecezji legnickiej. Papież przydzielił mu równocześnie
stolicę tytularną Rusuccuru. Dotychczas był proboszczem
parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu Leśnicy.

Ogłoszenie nominacji ks. Piotra Wawrzynka
na biskupa pomocniczego diecezji legnickiej,
Legnica, 4 marca 2023 r.

JĘDRZEJ RAMS/FOTO GOŚĆ

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce odczytano w kaplicy legnickiego Domu Słowa. Biskup legnicki Andrzej Siemieniewski przedstawił Biskupa nominata. W prezencie przekazał mu też krzyż i piuskę. Obecni w kaplicy księża, siostry zakonne oraz młodzież złożyli gratulacje Biskupowi nominatowi.
Ks. Piotr Wawrzynek z pochodzenia jest wrocławianinem i z tym miastem związana jest większa część jego życia. Urodził się we Wrocławiu 25 kwietnia 1970 r., również tu uczęszczał do szkoły podstawowej (w latach 1977–1985). Po jej ukończeniu naukę kontynuował we wrocławskim V Liceum Ogólnokształcącym, które ukończył ze świadectwem maturalnym w 1989 r. Pochodził z parafii pw. św. Henryka. Idąc za głosem powołania, wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego, w którym w latach 1989–1995 odbył formację ascetyczno-intelektualną. Święcenia prezbiteratu przyjął 27 maja 1995 r. w katedrze wrocławskiej z rąk kard. Henryka Gulbinowicza. Równocześnie studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, uzyskując magisterium z teologii. Pracę magisterską pt. „Eklezjalny charakter chrześcijańskiej inicjacji w świetle księgi liturgicznej Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych” napisał na seminarium naukowym z liturgiki pod kierunkiem ks. prof. Antoniego Młotka, przy współpracy ks. dr. Leona Czai. W latach późniejszych kontynuował studia doktoranckie na macierzystej uczelni, uzyskując w 2010 r. licencjat kanoniczny z teologii.
Jego pierwszą placówką wikariuszowską była parafia św. Marii Magdaleny w Ścinawce (1995–1997), a kolejną parafia św. Rodziny we Wrocławiu (1997–2003). W latach 2003–2017 był diecezjalnym duszpasterzem młodzieży, a równocześnie duszpasterzem akademickim w CODA „Maciejówka” we Wrocławiu (2003–2010). Ks. Piotr Wawrzynek jest założycielem i duszpasterzem katolickiej wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej „Dom na Skale” we Wrocławiu (od roku 2003) oraz dyrektorem Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja przy kościele św. Apostołów Piotra i Pawła. Od 2010 r. był asystentem kościelnym Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych św. Apostołów Piotra i Pawła we Wrocławiu.

W latach 2010–2015 pracował duszpastersko w parafii pw. NMP na Piasku we Wrocławiu, pełniąc równocześnie funkcję rektora kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz dyrektora Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Wrocławskiej (do roku 2017).
W 2016 r. został ustanowiony diecezjalnym koordynatorem Światowych Dni Młodzieży we Wrocławiu, które tego roku miały miejsce w Polsce.
W latach 2017–2021 był administratorem parafii św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu Leśnicy, a w 2021 r. został proboszczem tej parafii. Od 2021 r. pełni funkcję dziekana dekanatu Wrocław-Zachód.
W 2022 roku był organizatorem ewangelizacyjnego Koncertu uwielbieniowego „wNiebo-Głosy” (16 czerwca) na placu Wolności we Wrocławiu oraz wszedł w skład diecezjalnej Rady Księży Proboszczów.
Poza językiem ojczystym zna język niemiecki i angielski, a w kręgu jego zainteresowań są wycieczki rowerowe oraz górskie. Szczególnie bliskie są mu Karkonosze.
– Kiedy szedłem do seminarium, miałem przed sobą cel: bycie księdzem, pracując z ludźmi, młodzieżą, ruchami. Będąc już księdzem, stwierdziłem, że tam gdzie się idzie, trzeba kochać ludzi, którzy tam są. Nie można posługiwać, nie kochając ludzi, do których jest się posłanym. Teraz czuję, że jestem tutaj posłany z miłości Jezusa, chcę służyć Jemu i tym, do których mnie posyła – mówił po ogłoszeniu nominacji ks. Piotr Wawrzynek. Pytany, z jakimi myślami wchodzi w nową posługę w swoim życiu, wyznał: – Jest czasem jakaś niepewność, kiedy człowiek wchodzi w rzeczy nowe, nieznane, ale jednocześnie uświadomiłem sobie, że nie zawsze chodzi o jakieś ludzkie wymiary, plany, pragnienia. Kiedy człowiek decyduje się być księdzem, odpowiedzieć na powołanie i wzrasta w miłości do Jezusa, to się po prostu idzie za Jego zaproszeniem.
Święcenia biskupie ks. Piotra Wawrzynka zaplanowano na sobotę 15 kwietnia o godz. 10.00 w kościele katedralnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy.

Opracowano z wykorzystaniem publikacji
tygodnika „Niedziela Legnicka”.