Papieska Światowa Sieć Modlitwy

kwiecień 2023

INTENCJA MODLITEWNA – O KULTURĘ WYRZECZENIA SIĘ PRZEMOCY


MÓDLMY SIĘ O WIĘKSZE PROPAGOWANIE KULTURY
REZYGNACJI Z PRZEMOCY, DO KTÓREJ PROWADZI CORAZ RZADSZE
UŻYWANIE BRONI ZARÓWNO PRZEZ PAŃSTWA, JAK I OBYWATELI

Bogumił Strączek we wprowadzeniu do swojej książki Konwersja w kulturze przemocy. Myśl antropologiczna René Girarda, która ukazała się staraniem Wydawnictwa Naukowego Akademii Ignatianum w Krakowie (2019), napisał, że przemoc od niepamiętnych czasów pozostaje jednym z najbardziej złożonych i tajemniczych problemów ludzkości. Jest ona u biblijnych początków ludzkości w opisie zabójstwa Abla przez Kaina.
Poświadczają ją malowidła naskalne z epoki górnego paleolitu, a w opowieściach mitycznych jest motywem centralnym. Wspomniana publikacja przybliża postać René Girarda (1923–2015), francuskiego historyka i filozofa nauk społecznych, który zagadnieniu przemocy poświęcił swoje badania.
Kościół nie poprzestaje na samych badaniach przemocy w życiu społecznym, ale próbuje jej na różne sposoby przeciwdziałać. Przy każdej nadarzającej się sposobności ponawia apele o pokój i wzywa do modlitwy. W tym kluczu trzeba postrzegać papieską intencję na kwiecień „o większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni”.
Papież Franciszek wielokrotnie zwraca uwagę w swoim nauczaniu, że obecnie toczy się „trzecia wojna światowa w kawałkach”. Podkreślał to m.in. w przemówieniu wygłoszonym 9 stycznia 2023 r. podczas audiencji z korpusem dyplomatycznym akredytowanym przy Stolicy Apostolskiej na złożenie życzeń noworocznych. „Dziś trwa trzecia wojna światowa zglobalizowanego świata – mówił papież – gdzie konflikty bezpośrednio dotyczą tylko niektórych obszarów planety, ale w istocie angażują wszystkich. Najbliższym i najnowszym przykładem jest wojna na Ukrainie, ze śmiercią i zniszczeniem będącymi jej następstwem; z atakami na infrastrukturę cywilną prowadzącymi do tego, że ludzie tracą życie nie tylko z powodu bomb i przemocy, ale także z powodu głodu i zimna”. Jako jej przejawy Ojciec św. wymienił oprócz Ukrainy konflikty toczące się obecnie w Syrii, na bliskim Wschodzie, w Ziemi Świętej – wzrost przemocy między Palestyńczykami a Izraelczykami, w Afryce i Azji (Korea i Mjanma)”. Papież zwrócił przy tym uwagę, że wszystkie konflikty zbrojne uwydatniają konsekwencje tzw. „równowagi zbrojeń” i próby zachowania pokoju za pomocą produkcji nowej i coraz bardziej wyrafinowanej broni. „Należy odrzucić tę logikę – powiedział Franciszek – i podążać drogą integralnego rozbrojenia, ponieważ nie jest możliwy jakikolwiek pokój tam, gdzie szerzą się narzędzia śmierci”.

Papież Franciszek: „nie jest możliwy jakikolwiek pokój tam,
gdzie szerzą się narzędzia śmierci”

SARVENAR/PIXABAY.COM

Z kolei w orędziu na 55. Światowy Dzień Pokoju obchodzony 1 stycznia 2022 r. Ojciec św. podkreślił, że pandemia Covid-19 pozostawiła po sobie spuściznę w postaci „świadomości, że wszyscy potrzebujemy siebie nawzajem”.
Również zabiegi o pokój muszą być drogami solidarności, bo nikt nie może ocalić się sam. Żyjemy bowiem w świecie wzajemnych i bardzo licznych powiązań, w którym działania poszczególnych osób i podmiotów życia społeczno-politycznego wywierają reperkusje dla wszystkich. Niech więc papieska intencja wzbudzi w nas ducha modlitwy o przezwyciężanie w każdym człowieku przemocy i szerzenie kultury wzajemnego poszanowania.
Przekonanie o mocy modlitwy i takich działań wyraził nasz noblista Czesław Miłosz, który w Traktacie moralnym napisał:

Nie jesteś jednak tak bezwolny,
A choćbyś był jak kamień polny,
Lawina bieg do tego zmienia,
Po jakich toczy się kamieniach.
I, jak zwykł mawiać już ktoś inny,
Możesz, więc wpłyń na bieg lawiny.

KS. BOGDAN GIEMZA SDS