Uniwersytet Trzeciego Wieku PWT zaprasza

Wiedza jest wspaniałym i niezgłębionym bogactwem całej ludzkiej rodziny – powiedział św. Jan Paweł II w przemówieniu wygłoszonym 11 listopada 2002 r. do Papieskiej Akademii Nauk. Dzięki wiedzy i nauce – kontynuował Papież – lepiej rozumiemy pozycję człowieka we wszechświecie, relacje między historią ludzkości a historią kosmosu, strukturalną spójność i symetrię cząstek, z których zbudowana jest materia, niezwykłą złożoność, a zarazem zdumiewającą kondycję procesów życiowych. Dzięki nauce potrafimy coraz bardziej doceniać (…) cud bycia człowiekiem.

Z radością pragniemy poinformować, iż 5 listopada br. rozpocznie się kolejny Rok Akademicki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. UTW im. św. Jana Pawła II działa już od ponad dekady na naszej papieskiej Uczelni. Inspirowany osobą, życiem i nauczaniem Papieża Polaka stara się przybliżać człowiekowi XXI w. fundamenty katolickiej teologii. Zajęcia na UTW stanowią nie tylko okazję do pogłębienia swojej wiedzy i formacji, ale są również miejscem wzajemnych spotkań, rozmów, wymiany poglądów i nawiązywania nowych, ciekawych znajomości. Wspólnie spędzany czas, tworzenie swoistego rodzaju wspólnoty akademickiej, może stać się także realizacją ewangelicznego pragnienia Jezusa: Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię Moje, tam jestem pośród nich (Mt 18, 20).

Zajęcia na UTW prowadzą pracownicy naukowi Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz inni zaproszeni goście. Wszyscy prowadzący to autorytety w swojej dziedzinie, potrafiący wiernie i w ciekawy dla słuchacza sposób wyłożyć zagadnienia stanowiące depozyt wiary katolickiej.

Zapraszamy więc serdecznie wszystkie osoby 50 + pragnące zgłębiać tajniki nauk teologicznych, kontynuować swoją katolicką formację oraz tworzyć akademicką wspólnotę Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W obecnym Roku Akademickim, zgodnie z planem duszpasterskim Kościoła w Polsce, w centrum naszych rozważań postawimy Misterium Eucharystii. „Kościół żyje dzięki Eucharystii – przypomniał w pierwszych słowach swojej encykliki Ecclesia de Eucharistia św. Jan Paweł II. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Na różne sposoby Kościół doświadcza z radością, że nieustannie urzeczywistnia się obietnica: «A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28, 20). Dzięki Najświętszej Eucharystii, w której następuje przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pana, raduje się tą obecnością w sposób szczególny. Od dnia Zesłania Ducha Świętego, w którym Kościół, Lud Nowego Przymierza, rozpoczął swoje pielgrzymowanie ku ojczyźnie niebieskiej, Najświętszy Sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją”. Pisząc encyklikę Ecclesia de Eucharistia Papież pragnął rozbudzić na nowo zdumienie Tą największą i najświętszą Tajemnicą naszej wiary. Pójdźmy za tym pragnieniem Papieża i uczestnicząc w tegorocznych zajęciach na UTW rozbudzajmy w sobie na nowo żar miłości do Eucharystii, zgłębiając teologiczne prawdy o Sakramencie Bożej Obecności.

Zapraszamy 5 listopada br. o godz. 10:00 na Eucharystię w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (ul. Katedralna 4) oraz na wykłady o godz. 11:15 w Auli PWT (pl. Katedralny 1a). W czasie pierwszego zjazdu będzie możliwość zapisania się na zajęcia UTW oraz poznamy program na najbliższy rok, który przedstawi nowy kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWT, ks. dr Rafał Hołubowicz.

Zapraszamy.