Papieska Światowa Sieć Modlitwy

czerwiec 2022

INTENCJA MODLITEWNA – ZA RODZINY


MÓDLMY SIĘ W INTENCJI RODZIN CHRZEŚCIJAŃSKICH NA CAŁYM ŚWIECIE,
ABY DZIĘKI KONKRETNYM GESTOM PRZEŻYWAŁY
BEZINTERESOWNOŚĆ MIŁOŚCI ORAZ ŚWIĘTOŚĆ W CODZIENNYM ŻYCIU

Pod koniec moich studiów na KUL-u, w 1990 r. zaczął się ukazywać w Lublinie tygodnik zatytułowany „Gazeta Domowa”. W artykule wstępnym redakcja dzieliła się uwagami, dlaczego taka gazeta i taki tytuł.
Stwierdzono, że w polskim świecie ogarniętym polityczną pasją przemian trzeba pomyśleć o sprawach niby mniej ważnych, ale stanowiących fundament wszelkich przemian: o domu i rodzinie. Gdyż to w domu zaczyna się świat polityki, gospodarki i kultury, dobrych lub złych obyczajów.
Nie wiem, czy tygodnik nadal jest wydawany, ale jego przesłanie pozostaje wciąż aktualne. Życie człowieka na tej ziemi jest nierozerwalnie związane z domem rodzinnym. Dom dla każdego człowieka jest najważniejszym miejscem na ziemi. W swoim domu każdy czuje się tak, jakby znajdował się w centrum świata. Więcej: dom jest symbolem tego świata. Stanowi podstawę, na której budujemy od dzieciństwa swoje poczucie bezpieczeństwa. Tworzy matrycę, na której, w miarę upływu lat, pod wpływem wiedzy i doświadczeń kształtuje się nasza osobowość, to, kim jesteśmy. To rodzina wprowadza człowieka w system wartości, kształtuje i przygotowuje do pełnienia różnorodnych ról społecznych. Temu przekonaniu dał wyraz Jan Paweł II w Liście do rodzin, w którym napisał: „Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek.
Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć: wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza się fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat oraz we wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży nad całym życiem” (nr 2). Zachęcam, by rozważając i podejmując papieską intencję modlitwy na czerwiec, sięgnąć do nauczania naszego Świętego Rodaka. Wśród wielu tytułów, które mu nadano, jest też znamienne określenie: papież rodziny. Jest to uzasadnione, bo życie rodzinne, jego znaczenie i misja były wielką troską Jana Pawła II i jednym z głównych tematów jego nauczania.

FREEPIK.COM

Z bogactwa jego nauczania przywołajmy zdanie z adhortacji apostolskiej Familiaris consortio, w której papież napisał, że „przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę” (nr 86). Módlmy się o coraz pełniejsze odkrywanie tajemnicy życia rodzinnego. Błagajmy Boga w intencji rodzin. Możemy to uczynić słowami modlitwy Jana Pawła II za rodziny:
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie
i na ziemi. Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem.
Spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez
Twego Syna,
Jezusa Chrystusa narodzonego
z Niewiasty,
i przez Ducha Świętego
stawała się prawdziwym przykładem
życia
i miłości dla coraz to nowych pokoleń.

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli
i uczynki małżonków
ku dobru ich własnych rodzin
i wszystkich rodzin na świecie.

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach
mocne oparcie dla swego człowieczeństwa
i jego rozwoju
w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość umacniana łaską
Sakramentu Małżeństwa
okazywała się mocniejsza
od wszelkich słabości
i kryzysów, przez jakie nieraz
przechodzą nasze rodziny.

Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem
Świętej Rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół wśród
wszystkich narodów ziemi
mógł owocnie spełniać
swe posłannictwo w rodzinach
i poprzez rodziny.
Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą,
Prawdą i Życiem na wieki wieków. Amen.

KS. BOGDAN GIEMZA