Papieska Światowa Sieć Modlitwy

maj 2022

INTENCJA MODLITEWNA – O WIARĘ DLA MŁODYCH


MÓDLMY SIĘ, ABY LUDZIE MŁODZI, POWOŁANI DO PEŁNI ŻYCIA,
ODKRYLI W MARYI WZÓR SŁUCHANIA, GŁĘBIĘ ROZEZNAWANIA,
ODWAGĘ WIARY ORAZ POŚWIĘCENIE SIĘ SŁUŻBIE

Papieska intencja modlitwy na maj kieruje naszą uwagę na ludzi młodych i na Maryję jako wzór słuchania, rozeznawania, wiary i działania. Jest to jak najbardziej zrozumiałe z perspektywy polskich doświadczeń, maj bowiem to czas egzaminów maturalnych, krystalizowania decyzji dotyczących wyboru pracy, studiów czy drogi powołania kapłańskiego i zakonnego. W liturgii zaś maj jest w szczególny sposób poświęcony Maryi. „Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone. Chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki” – śpiewamy w pieśni sławiącej Matkę Jezusa i naszą Matkę. Nie dziwi więc powiązanie modlitwy za młodzież z Maryją.
Na znaczenie młodości i młodzieży zwracali uwagę papieże ostatnich lat. „Wy jesteście przyszłością świata, wy jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją!” – tymi słowami Jan Paweł II zwrócił się do młodzieży podczas inauguracji pontyfikatu 22 X 1978 r. Papież wielokrotnie potwierdził wagę tych słów podczas swojego pontyfikatu. Z myślą o zwróceniu uwagi Kościoła na ludzi młodych zapoczątkował w 1985 r. Światowe Dni Młodzieży. Z kolei papież Franciszek zwołał synod biskupów w dniach 3–28 X 2018 r. poświęcony młodzieży. Jego temat brzmiał: „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”.
Pokłosiem synodu jest adhortacja papieska Christus vivit (Chrystus żyje) z 25 III 2019 r. Papież kończy swoje rozważania wymownym życzeniem skierowanym do młodzieży: „Drodzy młodzi, będę szczęśliwy, widząc, że biegniecie szybciej niż ci wolni i lękliwi. Biegnijcie «pociągani przez to Oblicze, tak bardzo umiłowane, które adorujemy w świętej Eucharystii i rozpoznajemy w ciele cierpiącego brata. Niech was ponagla Duch Święty do tego biegu naprzód. Kościół potrzebuje waszego zapału, waszych intuicji, waszej wiary. Potrzebujemy tego! A kiedy dojdziecie tam, gdzie my jeszcze nie dotarliśmy, miejcie cierpliwość, żeby na nas zaczekać»” (nr 299).
Prosząc o modlitwę w intencji młodzieży, papież zachęca do modlitwy, by młodzi „odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie”.
Rozważając postawę Maryi ukazaną na kartach Nowego Testamentu, możemy podsumować ją czterema słowami: słuchanie, decyzja, wiara i działanie. „Maryja jest matką zasłuchania, zasłuchania bacznie nasłuchującego Boga i zasłuchania równie bacznie nasłuchującego wydarzeń życia” – powiedział Franciszek w rozważaniu na zakończenie modlitwy różańcowej na pl. św. Piotra 31 V 2013 r.

Młodzież z Ukrainy,
uczestnicy ŚDM w Polsce, 2016 r.

KS. WŁODZIMIERZ PIĘTKA/FOTO GOŚĆ

Słuchanie z wiarą związane jest z rozeznawaniem, dojrzewaniem do decyzji i do podjęcia działania. Istotne są wszystkie elementy w postawie Maryi, ponieważ, jak papież wówczas podkreślił, zatrzymujemy się nieraz na słuchaniu i refleksji nad tym, co powinniśmy czynić, ale brakuje wyraźnej decyzji i w konsekwencji nie przechodzimy do działania.
Modlitwę w intencji młodzieży możemy zanosić do Boga za wstawiennictwem bł. Carlo Acutisa (1991–2006), który zmarł, mając zaledwie 15 lat. Eucharystię nazywał „autostradą do nieba”. 10 X 2020 r. został ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego.
Boże, nasz Ojcze, dzięki Ci składamy za to, że dałeś nam Carlo, który dla młodych jest wzorem życia, a dla każdego – wezwaniem do miłowania. Ty, czyniąc z Eucharystii „autostradę do nieba”, pozwoliłeś mu kochać Twojego Syna. Ty dałeś mu Maryję, Matkę najukochańszą, i przez Różaniec pozwoliłeś wyśpiewywać Jej czułość. Przyjmij jego modlitwę za nas. Spójrz przede wszystkim na ubogich, których miłował i wspomagał, ofiaruj mi również za jego wstawiennictwem łaskę, o którą Cię proszę… Wprowadzając Carlo do grona świętych Kościoła, daj nam pełnię radości; niech jego uśmiech będzie także dla nas światłem na chwałę Twojego Imienia. Amen. Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

KS. BOGDAN GIEMZA