ABP JÓZEF KUPNY

metropolita wrocławski

Macierzyńska opieka

Bóg potrzebuje kogoś, kto jest dostatecznie słaby, aby mógł przez niego działać. Może to wydawać się dziwne, ale Bóg nie chce działać przez mocnych i przez tych, co się za mocnych uważają, czy tych, którzy chcą innym pokazać swoją siłę, chcą sobie innych podporządkować, innymi rządzić. On chce działać przez tych, którzy znają swoją pokorę, znają swoją słabość.

Każdy, jeśli tylko głębiej spojrzy na swoje życie, znajdzie wiele powodów, by razem z Maryją śpiewać Bogu hymn uwielbienia. „Wielkie rzeczy uczynił Wszechmocny”, te słowa każdy może i powinien uczynić swoimi słowami, bo Bóg jest z nami, cierpliwie towarzyszy nam na drodze naszego życia, strzeże i wspomaga swoją łaską, a na koniec ziemskiego życia przygotował nam mieszkanie w niebie. Te wielkie rzeczy Bóg czynił także w życiu naszej Ojczyzny.

Maryja, którą nazywamy Stolicą Mądrości, kieruje do nas słowa: spójrzcie na swoje życie oczami Boga, szukajcie rozwiązania problemów w świetle słowa Bożego, zaufajcie Bogu, dajcie się ogarnąć Jego miłością, nigdy nie zwątpcie w Boże miłosierdzie, stańcie się mądrzy, uwierzcie, że zło może zostać pokonane jedynie siłą dobra, kłamstwo mocą prawdy, nienawiść mocą miłości, nie ulegajcie pokusie odpowiadania złem za zło, zabiegajcie o pokój w naszych rodzinach, sąsiedztwie, w naszej Ojczyźnie i na świecie. Bez macierzyńskiej opieki Maryi wśród tylu nieszczęść w życiu indywidualnym i społecznym nie przetrwalibyśmy jako naród. Ona przez wieki kształtowała naszą tożsamość narodową, u Niej mamy pomoc w drodze do Boga.