Ks. Maciej Małyga – biskupem

10 marca 2022 roku papież Franciszek mianował ks. dr. Macieja Małygę,
wikariusza biskupiego ds. stałej formacji kapłanów w archidiecezji wrocławskiej,
biskupem pomocniczym arcybiskupa metropolity wrocławskiego
i przydzielił mu stolicę tytularną Dulcigno.

WOJCIECH IWANOWSKI

„Nowe Życie”

AGATA COMBIK/FOTO GOŚĆ

Decyzję papieża Franciszka ogłosił w południe 10 marca br. abp dr Józef Kupny w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym, gdzie biskup nominat pełnił funkcję ojca duchownego. Została ona przyjęta z radością i entuzjazmem kleryków oraz obecnych kapłanów. – Przyjąłem to w duchu posłuszeństwa Kościołowi i wielkim zawierzeniu Panu Bogu, wielkim zaufaniu – przyznał ks. Maciej Małyga, dodając: – Była to dla mnie poruszająca wiadomość. Otrzymałem ją bowiem, gdy byłem na granicy w Hrebennem, by stamtąd zabrać kilku swoich znajomych, tak że to wszystko było przedziwną mieszanką różnych wydarzeń: i tego cierpienia, i wielkiej ludzkiej dobroci.
Biskup nominat po ogłoszeniu papieskiej decyzji powiedział, że pokornie prosi o modlitwę wszystkich wiernych wrocławskiego Kościoła, zwłaszcza zaś braci kapłanów, których – jak wyznał – nosi głęboko w swoim sercu.
Droga do kapłaństwa
Ks. Maciej Małyga urodził się 11 maja 1979 roku w Środzie Śląskiej. W 1994 roku ukończył szkołę podstawową i kontynuował naukę w XII Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu. W latach 1998–2004 odbywał formację w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, studiując jednocześnie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Pracę magisterską pt. „Zmysł religijny w nauczaniu Jana Pawła II” napisał pod kierunkiem bp. prof. dr. hab. Ignacego Deca przy współpracy ks. dr. Janusza Czarnego. Na jej podstawie uzyskał magisterium z teologii w zakresie filozofii chrześcijańskiej. Święcenia prezbiteratu przyjął 22 maja 2004 roku przez posługę abp. Mariana Gołębiewskiego, ówczesnego metropolity wrocławskiego.
Posługa kapłańska
W latach 2004–2006 ks. Maciej Małyga był wikariuszem w parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy.
W latach 2006–2012 odbywał studia specjalistyczne z teologii na Uniwersytecie Albrechta i Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim. W 2012 roku uzyskał stopień naukowy doktora teologii. Rozprawa doktorska ukazała się drukiem pt. „Freiheit als Hingabe an Gott : eine Studie zum Freiheitsverständnis Alfred Delps” w serii wydawniczej „Bonner dogmatische Studien”.
Po powrocie do rodzimej archidiecezji ks. Maciej Małyga został mianowany ojcem duchownym w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Rozpoczął także wykłady na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, gdzie opiekował się Kołem Naukowym Studentów Teologii. Został mianowany adiunktem w Katedrze Teologii Fundamentalnej i Religiologii.

Ks. Maciej Małyga na tarasie Domu Formacji Stałej
Kapłanów w Sulistrowiczkach

KAROL BIAŁKOWSKI/FOTO GOŚĆ

Decyzją abp. Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego w 2019 roku ks. Maciej Małyga został wikariuszem biskupim ds. stałej formacji kapłanów. Został również wybrany do Rady Kapłańskiej oraz ustanowiony przez Metropolitę Wrocławskiego dyrektorem Domu Formacji Stałej Kapłanów w Sulistrowiczkach. W 2021 roku został ojcem duchownym roku propedeutycznego w archidiecezji wrocławskiej.
Do pasji Biskupa nominata należą górskie wędrówki, zainteresowania naukowe zaś ogniskują się wokół teologii fundamentalnej, która stawia sobie za cel uzasadnienie podstaw wiary chrześcijańskiej. Ks. Maciej Małyga jest również stałym autorem miesięcznika „Nowe Życie”, gdzie od października 2015 roku prowadzi cykl „Wiem, komu uwierzyłem” (2 Tm 1, 12), Apologia na dzień powszedni, przybliżający prawdy chrześcijańskiej wiary.
Papieska nominacja
Warto zauważyć, że stolicę tytularną Dulcigno (Ulciniensis) od 18 grudnia 1985 roku do śmierci 7 maja 2015 roku posiadał bp Józef Pazdur, biskup pomocniczy we Wrocławiu. Po śmierci bp. Pazdura diecezja nie była obsadzona.
Miasto to, znajdujące się w Czarnogórze, było stolicą diecezji, której pierwszego biskupa, nieznanego z imienia, wspomniano w 877 roku, natomiast pierwszy znany biskup miał na imię Jan i w źródłach występuje po raz pierwszy w 1141 roku. Od 1933 roku Dulcigno włączone zostało do grupy diecezji tytularnych.

Sakry biskupiej ks. Maciejowi Małydze udzieli
abp dr Józef Kupny, metropolita wrocławski
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego

24 KWIETNIA br. o godz. 15.00

w archikatedrze wrocławskiej.

Ksiądz Arcybiskup Metropolita Wrocławski zaprasza duchowieństwo i wiernych archidiecezji do udziału w tej podniosłej uroczystości.