Święty Józef – patron chwalebny

Kościół pw. Świętego Józefa Oblubieńca NMP w Oławie
jest kościołem pomocniczym parafii NMP Matki Pocieszenia.
Został zbudowany 145 lat temu i mimo dwóch wojen światowych
i pożaru służy wiernym do dziś.

Kościół św. Józefa

EWA PRAŻA

AGNIESZKA GOŁĄBEK

Olawa

Ikona św. Józefa

GRZEGORZ PAWLAK

Kościół św. Józefa znajduje się we wschodniej części miasta, przy ul. ks. Jana Janowskiego, zmarłego w 1994 r. długoletniego proboszcza oławskiej parafii Matki Bożej Pocieszenia.
Historia kościoła
W latach 60. XIX w. garnizon husarów im. gen. von Schilla uzyskał „przyczółek” w postaci lazaretu mieszczącego się obok nowego szpitala, otrzymał teren na koszary dla trzech regimentów przy Mühlstrasse, dzisiaj ul. Młyńskiej, a w 1882 r. dla kolejnych dwóch przy Hahmstrasse, dziś ul. 3 Maja. Na potrzeby garnizonu w 1877 r. został wybudowany kościół ewangelicko-luterański (staroluterański) pw. Świętego Michała Archanioła. Kościół powstał w bardzo szybkim tempie. Prace rozpoczęto 28 marca 1877 r. przez wmurowanie kamienia węgielnego, a zakończono 9 września tego samego roku uroczystą konsekracją kościoła. Niewiele później, 21 września 1877 r., została odebrana plebania. W 1901 r. w kościół uderzył piorun i go uszkodził. Z okazji 50. rocznicy istnienia kościoła w 1927 r. został on odnowiony i pomalowany.

Po przesiedleniu ludności w czasach repatriacji w 1945 r. kościół przez wiele lat stał nieużytkowany i niszczał. Ksiądz prałat Franciszek Kutrowski, ówczesny proboszcz, przez wiele lat zabiegał o to, aby odkupić kościół od władz państwowych. Cel osiągnął dopiero w 1974 r. Kościół został odbudowany i poświęcony 28 września 1974 r. przez bpa Wincentego Urbana. Wówczas kościół otrzymał nowe wezwanie – Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Przez wiele lat odbywały się w nim msze pogrzebowe. W tylnej części kościoła znajduje się piwnica, która pełniła funkcję krypty. Rodziny zmarłych mogły się z nimi pożegnać i pomodlić za ich dusze. Od 1986 r. odprawiane były w niedziele Msze św. w obrządku greckokatolickim. W 2012 r. zostały one przeniesione do kościoła pw. Świętego Rocha.
Pożar
Rankiem 30 maja 2013 r. w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa kościół doszczętnie spłonął. Zostały tylko gołe mury. Spłonął ołtarz, ambona, prospekt organowy, obraz Jezusa modlącego się w Ogrodzie Oliwnym przywieziony przez Kresowian i całe wyposażenie. Całkowitemu zniszczeniu uległ witraż z wizerunkiem św. Józefa.

Kościół podczas remontu w latach 70. XX w.

ARCHIWUM PARAFIALNE

Palący się kościół św. Józefa

AGNIESZKA GOŁĄBEK

Dzięki temu, że zakrystia umieszczona była w budynku przylegającym do kościoła, uratowano przechowywane tam naczynia, szaty i księgi liturgiczne oraz cenne przedmioty o znaczeniu historycznym przywiezione po wojnie z Kresów przez ks. Pilawskiego i ks. Kutrowskiego. Ocalono m.in. monstrancję przywiezioną ze Wschodu. Ludzie przychodzący na zgliszcza byli bardzo poruszeni tragedią.
Od wielu lat organizowane są wspólne uroczystości Bożego Ciała przez trzy oławskie parafie: NMP Matki Pocieszenia, Świętych Apostołów Piotra i Pawła i Miłosierdzia Bożego. W 2013 r. uroczystościom przewodniczyła parafia pw. Miłosierdzia Bożego. Po Mszy św. proboszcz, dziekan Stanisław Bijak, poinformował zgromadzonych o pożarze kościoła pw. Świętego Józefa. Smutku nie było końca, tym bardziej że przez ulewny deszcz procesję tego dnia zakończono przy pierwszym ołtarzu.

Odbudowa
Ówczesny ksiądz proboszcz parafii NMP Matki Pocieszenia, Paweł Cembrowicz, powołał Radę Odbudowy Kościoła, w skład której weszli specjaliści z branży architektonicznej i budowlanej. Dzieło odbudowy otoczone zostało przez wiernych modlitwą i pobłogosławione przez abpa Józefa Kupnego. Organizowano różne inicjatywy dla pozyskiwania środków na odbudowę, jak koncerty, stoiska adwentowe i wielkanocne, sprzedaż ciast. W czasie trwających prac budowlanych nastąpiła zmiana proboszcza. Ks. Paweł Cembrowicz został proboszczem Katedry Wrocławskiej, a funkcję proboszcza parafii objął ks. Tomasz Czabator. Ks. Paweł zostawił kościół odbudowany na zewnątrz, ks. Tomaszowi pozostało wykończenie wnętrza.

Ołtarz z witrażem św. Józefa sprzed pożaru

ARCHIWUM PARAFIALNE

Zniszczony pożarem dzwon

EWA PRAŻA

Wnętrze kościoła po odbudowie

AGNIESZKA GOŁĄBEK

Kogut na dachu kościoła nawiązuje do herbu miasta
oraz do zaparcia się św. Piotra

AGNIESZKA GOŁĄBEK

Z zewnątrz świątynia została odbudowana zgodnie z XIX-wiecznym zarysem kościoła – z charakterystyczną wieżą i kształtem dachu, wnętrze zostało wykonane w układzie monastycznym. Połączono styl wschodni i zachodni. Wschodni wymiar duchowy nadają wnętrzu otaczające ikony stacji drogi krzyżowej, które mają za zadanie chronić modlących się wiernych. Zarówno wiszący nad tabernakulum krzyż, jak i stacje drogi krzyżowej malowane są na deskach, w stylu ikon bizantyńskich. W przedsionku kościoła znajduje się ikona św. Michała Archanioła. W ołtarzu nie przywrócono witraża z wizerunkiem św. Józefa, ale zastąpiono go ikoną św. Józefa, która umieszczona jest w ołtarzu.
Zachodni styl prezentują obrazy znajdujące się po obu stronach prezbiterium. Nawiązują one do współczesności. Po prawej stronie, patrząc od ołtarza, umieszczone są wizerunki polskich świętych, w ich centrum jest Matka Boża Częstochowska, a lewa strona poświęcona jest Bożemu Miłosierdziu.
Radosny dzień
W sobotę 1 lipca 2017 r., po czterech latach odbudowy, abp Józef Kupny uroczyście konsekrował odbudowany kościół. Na drugi dzień odprawiono Mszę św. dziękczynną za poświęcenie kościoła, po której odbył się koncert zespołu wokalnego Cantus Olaviensis.

Oławianie cieszą się z odbudowania spalonego kościoła. Kościół tętni życiem każdego dnia. Codziennie, oprócz sobót, sprawowana jest Eucharystia. W tygodniu możliwa jest adoracja Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.
Świątynia zachwyca swym wyglądem. Kilka par zawarło w niej sakrament małżeństwa. W kościele św. Józefa w czasie Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej odbywa się Apel Jasnogórski dla duchowych pielgrzymów. W święto Matki Bożej Różańcowej, 7 października, kończy się w kościele błogosławieństwem procesja różańcowa wędrująca ulicami miasta.
W 2021 r., tj. w Roku Świętego Józefa, kościół został ustanowiony przez abpa Józefa Kupnego kościołem jubileuszowym. Z tego względu od stycznia do listopada każdego 19. dnia miesiąca odbywało się nabożeństwo ku czci św. Józefa, podczas którego można było otrzymać odpust zupełny. Została również poświęcona świeca jubileuszowa wotywna za wrócone zdrowie oraz za Rok św. Józefa. Na zakończenie Roku Jubileuszowego ksiądz proboszcz Tomasz Czabator poświęcił figurę św. Michała Archanioła w nawiązaniu do pierwszego wezwania kościoła.

Konsekracja kościoła, namaszczenie ołtarza
przez abpa Józefa Kupnego

GRZEGORZ PAWLAK

Msza św. kończąca Rok św. Józefa, 8 grudnia

AGNIESZKA GOŁĄBEK

Błogosławieństwo krzyżem podczas ostatniego
nabożeństwa ku czci św. Józefa w Roku
Jubileuszowym

AGNIESZKA GOŁĄBEK