DZIEŃ JUDAIZMU W KOŚCIELE KATOLICKIM WE WROCŁAWIU

DZIEŃ JUDAIZMU W KOŚCIELE KATOLICKIM WE WROCŁAWIU
17-18 stycznia 2022
WYDARZENIE ONLINE
www.dzienjudaizmu.pl

 Pod hasłem „Moje myśli nie są myślami waszymi” zaczerpniętym z Księgi Izajasza (Iz 55,8) obchodzony będzie jubileuszowy, 25. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. We Wrocławiu wydarzenie obchodzone będzie po raz 20.

Program wydarzenia przewiduje m.in. wspólną modlitwę chrześcijan i Żydów podczas Liturgii Słowa Bożego, sympozjum „25 lat w Polsce, 20 lat we Wrocławiu. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim – podsumowanie i perspektywy”, koncert pieśni żydowskich Eliezera Mizrachi , wykład poświęcony nowej części wystawy stałej w Domu Edyty Stein pt. „Z Breslau do Jerozolimy. Channah Erika Tworoger – siostrzenica Edith Stein” oraz spacer „Szlakiem wrocławskich Żydów”.

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim ustanowiony został przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku i obchodzony jest corocznie 17 stycznia, tj. w wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

W specjalnym Słowie z okazji 25. Dnia Judaizmu bp Rafał Markowski zaznacza, że należy stale przypominać o tym, że chrześcijaństwo wywodzi się z religii żydowskiej. „Tracąc z nią kontakt odcinamy swoje korzenie, pozbawiając się soków niezbędnych do życia” – podkreślił przewodniczący Komitetu
ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną dnia 17 stycznia wszystkie punkty programu odbędą się w zawężonym gronie, bez udziału publiczności. W dniu 18 stycznia do udziału w spacerze obowiązują zapisy.

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim we Wrocławiu organizuje Archidiecezja Wrocławska wraz z partnerami: Gminą Wyznaniową Żydowską we Wrocławiu oraz Domem Edyty Stein.
Wydarzenie odbywa się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Wrocław.

LINK DO TRANSMISJI: https://youtu.be/OTcW_1cm3UU

 

PROGRAM

17 STYCZNIA 2022 (poniedziałek)

13.00 – 14.30 WYKŁAD „PAMIĘTNIK ERIKI TWOROGER – SIOSTRZENICY EDYTY STEIN”
dr Anna Siemieniec, Dom Edyty Stein
Tamara Włodarczyk, Towarzystwo Kulturalno-Społecznego Żydów w Polsce

16:00 – 17.30 SYMPOZJUM: „25 LAT W POLSCE, 20 LAT WE WROCŁAWIU. DZIEŃ JUDAIZMU
W KOŚCIELE KATOLICKIM – PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY”
o. Marcin Sylwan Wirkowski OSPPE, reprezentant paulinów w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań
Jerzy Kichler, były przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce
Boaz Pash, rabin
dr Anna Siemieniec, współorganizatorka Dnia Judaizmu w Kościele katolickim we Wrocławiu

Prowadzenie: Łukasz Ligorowski, współorganizator Dnia Judaizmu w Kościele katolickim we Wrocławiu

17:30 – 18.00 LITURGIA SŁOWA BOŻEGO „Moje myśli nie są myślami waszymi” (Iz 55,8)
z komentarzem żydowskim i chrześcijańskim, ze śpiewem kantora Eleazara Mizrachi

Prowadzenie: o. Marcin Sylwan Wirkowski OSPPE

18:30 – 19.10 KONCERT
Eleazar Mizrachi „Pieśni żydowskie”

 

18 STYCZNIA 2022 (wtorek)

12.00 – 15.00 SPACER PO ŻYDOWSKIM WROCŁAWIU
Przewodnik: Renata Bardzik-Miłosz

(Obowiązują zapisy. Kontakt: dzienjudaizmu@gmail.com)