KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI

redaktor naczelny

Posłani do świata

Wiara umożliwia człowiekowi odczytywanie znaków czasu we współczesności, a jednocześnie zobowiązuje chrześcijanina do stawania się żywym znakiem obecności Chrystusa w świecie. Dziś często jednostka koncentruje się sama na sobie i nie dostrzega tych, którzy znajdują się w sytuacji wymagającej pomocy bliźnich.
Chrześcijanin powinien odczuwać potrzebę służby miłości wobec tych wszystkich, którzy są na marginesie życia społecznego, których przeżywane trudności koncentrują na poszukiwaniu rozwiązań swoich problemów, a nie na przyjęciu Ewangelii. Osoby starsze, chore, rodziny w kryzysie, biedni, dzieci i młodzież przeżywająca trudności w nauce to grupy osób wymagające szczególnego dostrzeżenie przez wspólnoty chrześcijańskie. Człowiek, który rzeczywiście żyje Ewangelią, czyni wszystko, by takich ludzi włączyć we wspólnotę, by nie pozostawiać ich samych sobie.
Współczesny Kościół posłany jest do świata oddalonego od Boga. Należy zetem przywrócić te elementy jego misji, dzięki którym jest ewangelizatorem: modlitwę, przepowiadanie kerygmatu, właściwe korzystanie z dóbr materialnych, a przede wszystkim zwrócenie uwagi na tych, którzy są niepraktykującymi lub niewierzącymi. Dzisiaj często ludzie nie żyją już wiarą, w związku z tym potrzeba, by duszpasterstwo nie było nastawione tylko tradycyjnie na utrzymanie życia chrześcijańskiego, ale by kształtowało się w stronę wymogów związanych z przepowiadaniem Ewangelii. Możliwe, że niektóre formy duszpasterstwa wymagają gruntownego przeobrażenia, gdyż pochłaniają dużo energii, a nie przynoszą efektów ewangelizacyjnych.