Papieska Światowa Sieć Modlitwy

październik 2021

INTENCJA EWANGELIZACYJNA – UCZNIOWIE MISJONARZE


MÓDLMY SIĘ, ABY KAŻDY OCHRZCZONY
BYŁ WŁĄCZONY W EWANGELIZACJĘ, GOTOWY DO MISJI,
POPRZEZ ŚWIADECTWO ŻYCIA MAJĄCEGO SMAK EWANGELII

Rozważając intencję modlitwy wyznaczoną przez papieża Franciszka na październik br., trzeba mieć na uwadze Światowy Dzień Misyjny ustanowiony przez Piusa XI w 1926 r. W Kościele katolickim jest on obchodzony corocznie w przedostatnią niedzielę października. W Polsce jest obchodzony jako Niedziela Misyjna i rozpoczyna obchody Tygodnia Misyjnego. W tym roku będzie obchodzony w dniach 24–30 października.
Październikowa intencja zwraca uwagę na odpowiedzialność wszystkich ochrzczonych za włączenie się w dzieło ewangelizacji. Wciąż jako zadanie do realizacji są słowa św. Jana Pawła II, który napisał w encyklice Redemptoris missio, że „wiara umacnia się, gdy jest przekazywana”.
W niektórych kręgach wciąż pokutuje przekonanie, że sprawa misji to „zawodowa” sprawa misjonarzy czy misjonarek, najczęściej księży i sióstr zakonnych wyjeżdżających na misje. Na szczęście jest coraz więcej świeckich misjonarzy i wolontariuszy włączających się w dzieło głoszenia Ewangelii, ale świadomość tego nie jest powszechna wśród wiernych Kościoła. Kwestię odpowiedzialności wszystkich członków Kościoła za misje zaczęła propagować we Francji na początku XIX w. sł. Boża Paulina Jaricot (1799–1862).
Jest ona znana głównie jako założycielka Żywego Różańca (1826). To ona w 1822 r. założyła Dzieło Rozkrzewiania Wiary, od 1922 r. noszące tytuł Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Z radością należy przyjąć informację, podaną 27 maja br. Przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych, o zatwierdzeniu cudu za przyczyną sł. Bożej Pauliny Jaricot. Tym samym jej beatyfikacja jest coraz bliżej.
W związku ze ŚDM wydawane są od 1926 r. papieskie orędzia misyjne. Początkowo były one okazjonalne, od pontyfikatu św. Pawła VI, czyli od 1963 r., są publikowane każdego roku. Mottem tegorocznego orędzia misyjnego papieża Franciszka są słowa: Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli (Dz 4, 20). Tym samym papież odwołuje się do Dziejów Apostolskich, czyli do początków działalności. W orędziu wspomina o wciąż trwającej pandemii koronawirusa: „Sytuacja pandemii uwypukliła i powiększyła cierpienie, samotność, ubóstwo i niesprawiedliwości, z powodu których tak wielu już cierpiało, a także zdemaskowała nasze fałszywe bezpieczeństwo oraz rozdrobnienie i polaryzację, które po cichu nas rozdzierają.

PIXABAY.COM/WIKIMEDIA COMMONS/MWM

Osoby najbardziej wrażliwe i podatne na zagrożenia jeszcze bardziej odczuły swoją własną bezradność i kruchość. Doświadczyliśmy przygnębienia, rozczarowania, zmęczenia, i nawet naszym spojrzeniem mogło zawładnąć konformistyczne rozgoryczenie, które odbiera nadzieję”. Papież zwraca uwagę, że życie wiary w Jezusa Chrystusa „wymaga coraz większej otwartości, zdolnej, by dotrzeć i ogarnąć wszystkich”. Odwołuje się przy tym do doświadczenia pierwszych chrześcijan, którzy zafascynowani nowością nauki Jezusa, nie zamykali się mimo prześladowań, ale z odwagą wyznawali wiarę w Jego Boską moc.
Październikowa intencja uświadamia nam, że prawdziwymi misjonarzami możemy być wszyscy, nawet pozostając w murach własnego domu czy przykuci chorobą do łóżka.
Skutecznym włączeniem się w dzieło misji jest modlitwa za misje. Możemy to czynić następującymi słowami:

Panie, obudź w każdym, kto należy do Twojego Kościoła, prawdziwy zapał misjonarski, by głosić Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie poznali, i tym, którzy przestali wierzyć.
Spraw, by było wiele powołań i podtrzymuj swą łaską misjonarzy w dziele ewangelizacji.
Pozwól, by każdy z nas poczuł się odpowiedzialny za misje, a przede wszystkim zrozumiał, że naszym pierwszym obowiązkiem w szerzeniu wiary jest prawdziwe chrześcijańskie życie. Amen.

KS. BOGDAN GIEMZA