Otwarty pokaz filmu

Zapraszamy na otwarty pokaz filmu pt. ORMIANIE WE WROCŁAWIU, który odbędzie się 23 września (czwartek), godz. 18:00 w Centrum na Przedmieściu, ul. gen. Prądzyńskiego 39A

Film został sfinansowany ze środków Gminy Wrocław w ramach zadania „Tożsamość Kulturowa i Dialog Wartością Lokalnej Wspólnoty Wrocławian 2021″. Zadanie służy realizacji wizji Wrocławia opisanej w Programie „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego”