Papieska Światowa Sieć Modlitwy

Franciszkowi zależy na rozwoju
powszechnego braterstwa
i przyjaźni społecznej

GERD ALTMANN/PIXABAY.COM

lipiec 2021

INTENCJA POWSZECHNA
PRZYJAŹŃ SPOŁECZNA


MÓDLMY SIĘ, ABYŚMY
W KONFLIKTOWYCH SYTUACJACH
SPOŁECZNYCH, GOSPODARCZYCH
I POLITYCZNYCH BYLI
ODWAŻNYMI I PEŁNYMI PASJI
TWÓRCAMI DIALOGU I PRZYJAŹNI

Christoph Strack, komentując encyklikę papieża Franciszka zatytułowaną Fratelli tutti, podpisaną 3 października 2020 r. w Asyżu, a ogłoszoną 4 października 2020 r., napisał, że jest to dziwna encyklika na dziwne czasy.
Autor podkreśla, że jej lektura rodzi wrażenie, jakby była nie z tego świata, a jednocześnie bardzo dobrze wpisuje się w obecny czas, czas pandemii koronawirusa. Przywołuję ten dokument, bo papież przeciwstawia w nim marzenie o społecznej przyjaźni pesymizmowi wynikającemu z samotności i międzyludzkich konfliktów. Jak podkreśla inny komentator encykliki, o. Antonio Spadaro, jezuita, podejście Franciszka jest wywrotowe względem rozprzestrzeniających się apokaliptycznych teologii politycznych.
Odpowiedzią na ogarniający i dotykający nas kryzys więzi społecznych winna być nie izolacja i wrogość, ale pielęgnacja powszechnego braterstwa i przyjaźni społecznej.
Krokiem w tym kierunku jest to, co możemy określić za papieżem „przekraczaniem granic”, czyli potrzeba wyjścia poza nasze schematy i uprzedzenia. Istotna rola w tym przekraczaniu granic przypada modlitwie. To co po ludzku wydaje się zamknięte w ludzkich relacjach, jest możliwe do pokonania dzięki mocy Ducha Świętego.
Zapraszając do podjęcia intencji modlitwy zaproponowanej przez papieża Franciszka, zachęcam do lektury wspomnianej encykliki Fratelli tutti.

sierpień 2021

INTENCJA EWANGELIZACYJNA
KOŚCIÓŁ


MÓDLMY SIĘ ZA KOŚCIÓŁ,
ABY OTRZYMAŁ
OD DUCHA ŚWIĘTEGO
ŁASKĘ I SIŁĘ
DO REFORMOWANIA SIĘ
W ŚWIETLE EWANGELII

W 1950 r., czyli jeszcze przed Soborem Watykańskim II (1962–1965), ukazała się książka o. Y. Congara, dominikanina, pt. Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele. Drugie wydanie, przepracowane, ukazało się w 1968 r. Nieprzypadkowo odwołuję się do książki, która jest dostępna także w j. polskim. Chodzi bowiem o umiejętność rozróżnienia pomiędzy tym, co w Kościele jest reformowalne, i tym, co nie podlega reformie i ludzkim głosowaniom. Świadomość tego rozróżnienia uważam za bardzo istotną w toku przeróżnych dyskusji o kondycji Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce. Mam na uwadze poważne i rzetelne dysputy ludzi zatroskanych o właściwy kształt Kościoła. Nie brakuje także wypowiedzi różnej maści celebrytów i polityków, którzy nie mają nic wspólnego z Kościołem, ale są pierwsi do wygłaszania opinii i ocen na temat kondycji Kościoła. Nie trzeba chyba dodawać, że ich głos jest najbardziej nagłaśniany przez różne media. W takim kontekście bardzo aktualna staje się intencja modlitewna zaproponowana przez papieża Franciszka, aby modlić się o dar Ducha Świętego w reformowaniu Kościoła. Bez Jego światła będzie to próba urządzenia Kościoła na naszą ludzką modłę. Warto przywołać przy tym słynną wypowiedź metropolity Ignatiosa z ekumenicznego zjazdu w Uppsali w 1968 r.: „Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki, Chrystus jest przeszłością, Ewangelia martwą literą, Kościół tylko organizacją, władza panowaniem, posłannictwo propagandą, kult przywoływaniem wspomnień, a postępowanie po chrześcijańsku moralnością niewolników”.

KS. BOGDAN GIEMZA