Mężczyźni św. Józefa we Wrocławiu

Początek działalności Mężczyzn św. Józefa miał miejsce w USA w roku 2003. W Polsce ruch ten zawiązał się w 2008 r.
W tym samym czasie zaczęły się pojawiać inne męskie przedsięwzięcia na terenie Polski i stało się oczywiste, że
Pan Bóg porusza mężczyzn do głębszego zaangażowania w życie religijne.
Jednocześnie zaprasza Mężczyzn św. Józefa do wspólnego budowania i rozwoju męskiego ruchu w Kościele katolickim.

Zdjęcie grupowe na zakończenie wyjazdu do Barda Śl.
na „24h dla Pana”, 5–6 kwietnia 2019 r.

ARCHIWUM MĘŻCZYZN ŚW. JÓZEFA

Pierwsze założycielskie spotkanie w Polsce odbyło się 20 sierpnia 2008 r. w parafii św. Józefa na Pogórzu w Krakowie z inicjatywy Andrzeja Lewka i amerykańskiego strażaka Donalda Turbitta, który nadal współpracuje z Mężczyznami św. Józefa w Polsce. Programem-fundamentem, na którym ruch Mężczyzn św. Józefa buduje swoją tożsamość, jest rozeznany przez Donalda Turbitta na modlitwie program „72h do Zmartwychwstałego Życia”, to jest tyle czasu, ile Jezus potrzebował, by przejść przez śmierć do życia. Mężczyźni św. Józefa we Wrocławiu działają na rzecz integracji męskiego środowiska katolickiego na Dolnym Śląsku od 2010 r., a ich liderem jest Mariusz Trębicki, który wraz z kilkoma innymi mężczyznami koordynuje działania wspólnoty.
W ciągu tych lat Mężczyźni św. Józefa spotykali się raz w miesiącu (oprócz wakacji), aby wspólnie przeżywać Eucharystię, wielbić Boga i słuchać konferencji interesujących gości, zarówno duchownych, jak i świeckich, wśród których byli.: bp prof. Andrzej Siemieniewski, bp prof. Jacek Kiciński CMF, ks. prof. Włodzimierz Wołyniec, ks. prof. Mariusz Rosik, ks. dr Bartosz Mitkiewicz, ks. dr Jan Konior SJ, o. Jozafat Roman Gohly OFM, ks. Jerzy Morański SDS, Jakub Tarasiuk, Robert Golej, Andrzej Cwynar, Mieczysław Guziewicz, Jacek Piekara, Janusz Łopata, Grzegorz Dzwonkowski, a także śp. o. Andrzej Smołka SSCC, śp. o. Włodzimierz Zatorski SDB oraz śp. o. Zdzisław Szymczycha SSCC, którzy w ostatnich latach odeszli do Pana, zostawiając w każdym napotkanym człowieku dużo swojej osobistej mądrości duchowej i dobrego słowa Bożego.
We wrześniu 2019 r. ojciec Andrzej Smołka SSCC, chodząc przez życie ścieżkami Pana, dotarł i zamieszkał w Domu Swego Ojca.

Mariusz Trębicki – lider Mężczyzn św. Józefa we Wrocławiu
i Donald Turbitt – założyciel Mężczyzn św. Józefa w USA

Ojciec Andrzej Smołka celebruje Eucharystię podczas spotkania wyjazdowego
„24h dla Pana”, Polanica-Zdrój, 7 października 2017 r.

Spowiedź mężczyzn podczas
Męskiego Oblężenia Jasnej Góry, 2019 r.

Modlitwa w intencji mężczyzn, którzy przyszli pierwszy raz
na spotkanie Mężczyzn św. Józefa, 22 listopada 2019 r.

Mężczyźni św. Józefa zapraszają na spotkania

Podczas spotkania 22 stycznia br. we Wrocławiu
Mężczyźni św. Józefa adorowali Najświętszy Sakrament
i dokonali aktu zawierzenia siebie św. Józefowi

Rozesłanie i błogosławieństwo udzielone przez o. Jana Koniora SJ
i ks. Jerzego Morańskiego SDS, opiekuna duchowego

Był listem Chrystusowym dzięki swojemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego; nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc. Do tych sparafrazowanych słów św. Pawła Mężczyźni św. Józefa chcieliby tylko dodać podziękowanie Dobremu Bogu, że postawił na ich drodze niezwykłego Kapłana. Człowieka, który był im nie tylko duchowym opiekunem, ale także ojcem, przyjacielem, doradcą, wsparciem i pocieszycielem.
W ostatnim dziesięcioleciu Mężczyźni św. Józefa organizowali również spotkania wyjazdowe z cyklu „24 h dla Pana” do Barda Śląskiego i Polanicy-Zdroju, brali udział w Męskim Oblężeniu Jasnej Góry, tworzyli Męską Straż Orszaku Trzech Króli, zaprosili mężczyzn z bliskimi na piknik rodzinny na Ślęży, gdzie Mszę św. odprawił ks. Jakub Bartczak, i aktywnie uczestniczyli w innych katolickich wydarzeniach, np. „Katolicy na Ulicy”, „Ogień Dwóch Serc”.
Siłą Mężczyzn św. Józefa jest Jezus Chrystus. W Nim znajdują moc do podejmowanych działań i z Nim chcą się spotykać w piątkowe wieczory. Jest dla nich oczywiste, że tylko dzięki Zbawicielowi mogą być coraz lepszymi mężami dla swoich żon i ojcami dla dzieci na wzór św. Józefa, który bez zbędnych słów pokazuje, jak żyć: uczciwie, odważnie, sumiennie, z miłością wobec bliskich i z wielką ufnością wobec Bożego planu. W trudnych życiowych chwilach Mężczyźni św. Józefa spoglądają na życie Józefa, aby nabrać dystansu do osobistych zmartwień, lęków i niedoskonałości. Rozumieją, że każdy ma prawo do różnych słabości, ale ma też rzeczywisty i niezaprzeczalny obowiązek, żeby wykorzystywać je do doskonalenia samego siebie, aby zamieszkała w nim moc Jezusa Chrystusa.
Mężczyźni św. Józefa są przekonani, że dzięki wzajemnemu wsparciu i dzieleniu się swoją odpowiedzialnością łatwiej jest im funkcjonować w życiu codziennym. Co najważniejsze, gdy oddają swoje troski, problemy i zmartwienia Bogu, On ich wspiera i umacnia, albowiem „Pan bliski jest ludziom skruszonego serca i wspomaga tych, co są złamani na duchu” (BWP – Ps 34,19).
W 2020 r. Mężczyźni św. Józefa świętowali 10-lecie swojej aktywności, chcą okazać Bogu wdzięczność za wszystkie łaski, których doświadczyli w tym czasie, a słowem przewodnim był dla nich Psalm 24: „Unieście się prastare podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały” (Ps 24, 7).

Chociaż napotykali różne trudności i obostrzenia, zorganizowali w ostatnim roku 10 spotkań z Eucharystią i konferencją (w tym tylko 2 online), 2 wydarzenia z cyklu „24h dla Pana” oraz męskie rekolekcje we wrześniu.
Starali się spotykać ze sobą w kościele tak często, jak tylko było to możliwe, aby wzajemnie się wspierać i umacniać w obecności Jezusa Chrystusa.
W 2020 r. zainicjowali akcję „Wrzuć na tacę” – zachęcając do finansowego wspierania własnych parafii w okresie ograniczonego dostępu do kościołów, oraz „Samopomoc męska”, której celem było informowanie się wzajemne o wolnych miejscach pracy. Było to szczególnie ważne dla osób, które straciły zatrudnienie w wyniku zamrożenia gospodarki. W tym samym roku rozpoczęli też cykl męskich rekolekcji we Wrocławiu. Pierwszą wrześniową edycję poprowadził ks. dr Jan Konior SJ, który przybliżył postać Abrahama podczas konferencji pt. „Abraham, mężczyzna Bożej obietnicy”. Natomiast najbliższe rekolekcje zaplanowane na 16–18 marca 2021 r. poprowadzi ks. dr Ryszard Kempiak SDB, omawiając „Nauczanie św. Józefa na kartach Ewangelii”.
W kolejnych latach Mężczyźni św. Józefa pragną, z pomocą Ducha Świętego, kontynuować swoją ewangelizacyjną misję, ponieważ wierzą, że mężczyzna silny w Jezusie Chrystusie to fundament zdrowej rodziny i wzrastania dzieci w wartościach katolickich. Idąc za słowami Papieża Franciszka, który 8 grudnia 2020 r. ogłosił specjalny „Rok św. Józefa”, Mężczyźni św. Józefa na swoim pierwszym spotkaniu w 2021 r. dokonali osobistego aktu zawierzenia św. Józefowi i oddali się w opiekę swojemu patronowi, aby stał się on ich duchowym opiekunem, przewodnikiem i ojcem.

Weszli w osobistą relację ze św. Józefem, aby podążając za jego przykładem, mogli stawać się coraz lepszymi ojcami i mężami. Wspólne zawierzenie św. Józefowi umocniło w nich również duchową i wspólnotową więź z innymi mężczyznami obecnymi w kościele.
Na spotkania, które odbywają się zawsze w czwarty piątek miesiąca o 18.30 w kościele pw. św. św. Piotra i Pawła przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu, jest zapraszany każdy mężczyzna bez względu na wiek, zasoby, status czy wykształcenie. Nie są stawiane żadne wymagania, nie ma warunków wstępnych, zapisów (poza wynikającymi z pandemicznych obostrzeń) ani specjalnych oczekiwań. Jedynym, ale i najważniejszym wymogiem jest podjęcie męskiej decyzji i skierowanie swoich kroków w ten piątkowy wieczór na spotkanie z Jezusem Chrystusem, mimo różnych atrakcji, jakie świat akurat oferuje. Istnieje możliwość spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu, po której następuje najważniejsza część spotkania, czyli Eucharystia. Po krótkiej przerwie na kawę i herbatę zaproszony gość kieruje swoje słowa do mężczyzn.
Każdemu uczestnikowi spotkań Mężczyźni św. Józefa ofiarują wszystko to, co mają najlepszego – modlitwę za niego, za jego żonę, dzieci, bliskich, za wszelkie trudności, słabości, upadki i ciężkie do dźwigania krzyże. Sami w życiu codziennym doświadczają tego samego, więc wiedzą, jak wielką moc ma taki dar. Wszystkie informacje na temat działalności Mężczyzn św. Józefa we Wrocławiu są dostępne na stronie https://mezczyzniwewroclawiu.pl/.

Zakończenie spotkania i konferencji pt. „Św. Józef”,
wygłoszonej przez bp. prof. Jacka Kicińskiego CMF, 24 stycznia 2020 r.