ABP JÓZEF KUPNY

metropolita wrocławski

Rok św. Józefa

Ogłoszenie Roku św. Józefa przez papieża Franciszka wiąże się z proklamowaniem w 1870 r. przez Piusa IX tegoż świętego patronem Kościoła katolickiego. Papież zapowiedział, iż w tegoroczną uroczystość św. Józefa rozpocznie się Rok Rodziny. Jest to swoiste dopełnienie listu Patris Corde. Kiedy czytamy ten tekst, zauważamy, że każda z jego części nosi w swoim tytule słowo „ojciec”. Można odnieść wrażenie, że to list o ojcostwie i różnych jego wymiarach, ale ojcem jest się zawsze dla kogoś i wobec kogoś, nigdy dla samego siebie. Tutaj jest niezbędna relacja z drugim człowiekiem. Poruszyło mnie stwierdzenie Franciszka, że ojcem się nie jest, ojcem się staje, a zatem jest to proces, który zakłada dojrzewanie do pełnienia tej misji, dorastania do zadań i obowiązków, jakie ona niesie, i dotyczy to nie tylko mężów i ojców w rodzinach, ale także księży, którzy mają dorastać do tego, by coraz bardziej stawać się ojcami duchownymi dla wiernych. To widać, kiedy Papież pisze, że w społeczeństwie naszych czasów dzieci często zdają się być osierocone przez ojców, ale że także dzisiejszy Kościół ojców potrzebuje. Zawsze mogę jeszcze lepiej być ojcem w rodzinie czy w Kościele, mogę dojrzewać, wzrastać, stawać się lepszym i strać się, żeby ten proces nigdy się nie zakończył.

Kiedy papież Franciszek mianował mnie arcybiskupem we Wrocławiu i kiedy wprowadzałem się do rezydencji biskupów wrocławskich, zadbałem o to, by w mojej kaplicy stanęła rzeźba przedstawiająca św. Józefa, i przyznam, że każdy dzień rozpoczynam od powierzenia temu świętemu losów naszego Kościoła i spraw, z którymi przychodzi mi się mierzyć. Do tej pory nigdy się nie zawiodłem.