KS. ADAM CZTERNASTEK

Czepielowice

Bogactwo spotkania

Kiedy piszę ten list, jestem po doświadczeniu spotkań z parafianami w ramach Mszy św., na które zapraszane są rodziny z poszczególnych części parafii. Jest to odmienna forma spotkania z rodzinami, dopasowana do panującej sytuacji. W myśl dekretu ks. Arcybiskupa istnieje też możliwość odbycia kolędy na zaproszenie, umówienia się na pobłogosławienie nowego domu lub przełożenie wizyty duszpasterskiej na inny termin. Są to formy, które każdy z nas może wybrać wg „roztropności duszpasterskiej” oraz z „poszanowaniem wszystkich obowiązujących obecnie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa w stanie epidemii”. Jest to inne spotkanie niż to, które odbywa się w domach rodzin czy osób samotnych mieszkających na terenie parafii. Ale udział we Mszy św., adoracja Najświętszego Sakramentu, błogosławieństwo indywidualne to okazja duchowego spotkania w gronie wspólnoty parafialnej. Dla uczestniczących rodzin przygotowana jest książeczka z modlitwą, którą rodziny mogą odmówić w domu i dokonać obrzędu poświęcenia domu wodą święconą otrzymaną w buteleczce, w kościele.

Po ogłoszeniu tej formy spotkań parafianie dopytywali: a co z ofiarą, czy będzie możliwość złożenia ofiary? Wyjaśniłem, że jeżeli ktoś będzie miał takie życzenie, to tak. Nie był to temat priorytetowy. Na tym polu pozostawiona jest dowolność. I myślę, że tak jest w wielu parafiach. Nie jest to najważniejszy element kolędy, choć tak bywa odbierany. Nikt z nas nie przynagla do składania ofiar, biorąc pod uwagę sytuację, w której znajdujemy się. A troska osób związanych z parafią przejawia się także wsparciem finansowym, czego doświadczamy przez cały ten trudny czas. Za to jesteśmy im wdzięczni, zwłaszcza że czynią to z wolnej woli.

Wszystkim, którzy są po spotkaniach „kolędowych”, są w ich trakcie czy też oczekują na swoich duszpasterzy, życzę przeżycia duchowego tego czasu i UBOGACENIA siebie swoim doświadczeniem wiary.