Papieska Światowa Sieć Modlitwy

styczeń 2021

INTENCJA EWANGELIZACYJNA – BRATERSTWO LUDZKIE


ABY PAN DAŁ NAM ŁASKĘ, BYŚMY ŻYLI W PEŁNYM BRATERSTWIE
Z BRAĆMI I SIOSTRAMI Z INNYCH RELIGII, MODLĄC SIĘ
ZA SIEBIE WZAJEMNIE, Z OTWARTOŚCIĄ NA WSZYSTKICH

Nim krótko skomentuję intencję modlitwy na styczeń 2021 r., chciałbym poczynić uwagę dotyczącą reorganizacji Apostolstwa Modlitwy.
Papieska Światowa Sieć Modlitwy
3 grudnia 2020 r. biuro prasowe Stolicy Apostolskiej podało informację, że papież Franciszek erygował Fundację Światowej Sieci Modlitwy Papieża (dotychczas Apostolstwa Modlitwy) z siedzibą w Watykanie, nadając jej kanoniczną i watykańską osobowość prawną. Pieczę nad nią powierzył zakonowi jezuitów, a jej dyrektorem mianował ks. Frédérica Fornosa SJ. Prace nad reorganizacją dzieła trwały dziesięć lat. Przypomnijmy, że idea Apostolstwa Modlitwy pochodzi od ks. Franciszka Gautreleta SJ (1807–1886), a w ramy organizacyjne ujął ją ks. Henryk Ramière SJ (1821–1884). Statuty Apostolstwa Modlitwy zatwierdził po raz pierwszy papież Pius IX w 1866 r., później kilkakrotnie były nowelizowane. Od 1879 r.
intencje modlitewne powierzane Apostolstwu Modlitwy na każdy miesiąc są formułowane przez papieża.
Papieska Światowa Sieć Modlitwy ma swoje statuty (weszły w życie z dniem 17 grudnia 2020 r.), w których są określone cele fundacji i zasady jej działania. Na temat celów fundacji czytamy m.in.: „Z jednej strony naszą misją jest rozpowszechnianie intencji modlitewnych, które Ojciec Święty,
biorąc pod uwagę wielkie wyzwania ludzkości, poleca modlitwie Kościoła.
Z drugiej strony realizujemy nasze powołanie poprzez gromadzenie, rozpowszechnianie i promowanie intencji modlitewnych, które Kościoły lokalne zalecają swoim wiernym”. Dyrektor fundacji, ks. Frédéric Fornos SJ, komentując intencje modlitewne na rok 2021, powiedział, że ustalanie papieskich intencji na każdy miesiąc to długi i staranny proces rozeznawania. Propozycje napływają od członków Papieskiej Sieci z całego świata, a także z dykasterii Kurii Rzymskiej. Ostateczną decyzję po osobistym rozeznaniu i modlitwie podejmuje papież. Dzięki temu apostolatowi powstaje „sieć serc”, której Ojciec Święty poleca modlić się w jego intencjach wyrażających wyzwania, jakie stoją przed ludzkością i które są także misją Kościoła.
Braterstwo ludzkie
Intencję modlitewną na styczeń br. trzeba widzieć w kontekście nauczania i działalności papieża Franciszka.

Św. Franciszek ofiarowuje płaszcz ubogiemu rycerzowi,
Giotto di Bondone, fresk, ok. 1295-1299.
Bazylika św. Franciszka w Asyżu

WIKIMEDIA COMMONS

Z datą 4 października 2020 r. została ogłoszona trzecia encyklika tego papieża nosząca tytuł Fratelli tutti. Jak czytamy w podtytule, jest ona poświęcona „braterstwu” i „przyjaźni społecznej”.
Celem upowszechnienia papieskiego nauczania zawartego w encyklice w Watykanie powstała strona internetowa.
Została stworzona przez Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka we współpracy z Dykasterią ds. Komunikacji i jest dostępna pod adresem www.fratellitutti.va po włosku, hiszpańsku i angielsku.
Inspiracją do napisania encykliki był wspólny „Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia”, który podpisali 4 lutego 2019 r. na międzyreligijnej konferencji w Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie) papież Franciszek i wielki imam szejk Ahmad al-Tayyeb z kairskiego Uniwersytetu al-Azhar. Dla upowszechnienia przesłania zawartego w dokumencie powołano Najwyższy Komitet ds. Braterstwa Ludzkiego.
W jego skład wchodzą przedstawiciele trzech wielkich religii monoteistycznych: chrześcijan, muzułmanów i żydów. Modlitwa o uznanie siebie jako braci i siostry staje się szczególnie aktualna w czasach naznaczonych wojną, ubóstwem, migracjami, zmianami klimatycznymi, kryzysem ekonomicznym i epidemią koronawirusa.

KS. BOGDAN GIEMZA SDS