Sanktuarium NMP Matki Pocieszenia w Oławie

Oława to miasto położone w odległości
około 20 km od Wrocławia.
W jego centrum znajduje się sanktuarium,
w którym praktykowany jest
kult Matki Bożej Pocieszenia.

FILIP WŁODARSKI

Wrocław

Budynek kościoła z wieżą o wysokości 62 metrów

Wizerunek Matki Bożej Pocieszenia

ZDJĘCIA FILIP WŁODARSKI

Prezbiterium kościoła

Każdy kościół ma swoją historię. W zależności od wieku, czasu, lokalizacji. W przypadku kościoła w Oławie usytuowanego przy rynku przez wieki nastąpiło kilka okoliczności, które nadały kształt obecnemu dziś sanktuarium.
Krótka historia
Pierwsze wzmianki o świątyni datuje się na przełom XIII i XIV wieku. Pierwotnie kościół nosił imię dwóch patronów: św. Błażeja i św. Andrzeja Świerada. Gdy nadszedł czas protestantyzacji na tych terenach, kult św. Andrzeja Świerada w tej świątyni zanikł. Od 1534 r. kościoł należał do protestantów.
Budynek został przebudowany pod koniec XVI wieku, a ze starej części pozostało tylko prezbiterium. Dobudowane zostały nawy, wieża oraz zakrystia. W 1634 roku w wyniku pożaru miasta kościoł spłonął. Odbudowano go, jednak podczas potopu szwedzkiego kościół został ograbiony i zniszczony przez Szwedów. Nie był to koniec nieszczęść, które nawiedziły świątynię. Na początku XIX wieku w wieżę kościelną uderzył piorun, a wichura prawie doszczętnie ją zniszczyła. Po sześćdziesięciu latach została odbudowana i mając 62 m wysokości, jest dobrze widoczna wiele kilometrów przed miastem, zwłaszcza przez osoby jadące drogą główną z Wrocławia.
Po zakończeniu II wojny światowej kościół wrócił do katolików. Przybywający do Oławy przesiedleńcy z Kresów Wschodnich RP, m.in. z Buczacza, przywieźli ze sobą wiele pamiątek, także tych związanych z kultem religijnym. Do dziś w kościele znajdują się m.in.: obrazy „Zdjęcie z Krzyża” oraz „Wniebowstąpienie Pana Jezusa”, stacje drogi krzyżowej czy też figura Chrystusa Miłosiernego z Radziechowa.
Najcenniejszym skarbem świątyni jest słynący łaskami obraz Matki Bożej Pocieszenia z Witkowa Nowego.
Obraz Matki Bożej Pocieszenia
Chcąc poznać historię wizerunku Matki Bożej znajdującego się w oławskiej świątyni, należy cofnąć się w historii o kilka wieków. Wzmiankuje się, że w 1652 roku obraz ten znajdował się w Rusi Kijowskiej. Wtedy to nastąpiły napady
Tatarów. Jeden z najeźdźców przeciął obraz, czyniąc rysę na prawej stronie twarzy Maryi.

Wnętrze kościoła

HENRYK PRZONDZIONO/FOTO GOŚĆ

Prospekt organowy

W parafii wciąż żywy jest kult św. Andrzeja Świerada

Pamiątkowa tablica w kaplicy Matki Bożej Pocieszenia

Zanim jednak obraz tam trafił, był własnością Łaszczów i był umieszczony w ich posiadłości w Nabrożu k. Tomaszowa Lubelskiego. Ukradziony przez Kozaków wizerunek Matki Bożej został wywieziony do Czehryna w województwie kijowskim. W momencie, gdy miasto to zdobyło rycerstwo polskie, ówczesny właściciel dóbr witkowskich kupił obraz i ofiarował go do kościoła pw. św. Anny w Witkowie Nowym. Z kolei od roku 1680 rozpoczęto spisywanie łask, które otrzymali wierni modlący się przed obrazem, przez wstawiennictwo Matki Bożej.
Po jakimś czasie rodzina Lanckorońskich podjęła decyzję o budowie zespołu klasztorno-kościelnego, jednocześnie przekazując wizerunek augustianom, który był w ich posiadaniu do roku 1786. Nastąpiła wtedy kasata zakonu. Po ponad stu latach do Witkowa Nowego przybyli księża ze Zgromadzenia Misji w Krakowie. Na te ziemie sprowadził ich Stanisław hr. Badeni, marszałek krajowy Galicji. Obraz był w tak złym stanie, że postanowiono namalować nowy, prawdopodobnie na tej samej desce co poprzedni. Na nowo rozpoczął się kult maryjny w tym rejonie. Podczas II wojny światowej, dokładnie w roku 1944, kościół z obrazem Matki Bożej Pocieszenia został podpalony przez ukraińskich nacjonalistów z UPA. Z pożaru udało się uchronić wizerunek Maryi i przeniesiono go do kaplicy grobowej rodu Komorowskich, która znajdowała się w tej miejscowości.
W 1945 roku podczas przesiedleń ludności obraz Matki Bożej został zabrany przez ks. Tadeusza Pilawskiego, ówczesnego proboszcza Witkowa Nowego. Po przybyciu do Oławy obraz umieszczono w bocznej kaplicy odzyskanego od protestantów kościoła pw. św. Błażeja. Z racji obecności Matki Bożej Pocieszenia w tej świątyni nazwa kościoła została zmieniona na wezwanie maryjne. W roku 2000, jubileuszowym, ówczesny metropolita wrocławski, kard. Henryk Gulbinowicz, ustanowił Sanktuarium Maryjne. 29 maja 2003 roku tenże ordynariusz diecezji koronował obraz Matki Bożej.
Kaplica z łaskami słynącym wizerunkiem Matki Bożej Pocieszenia jest otwarta i codziennie dostępna dla wiernych od godz. 6 do 19.

W każdy wtorek w godzinach wieczornych czciciele Matki Bożej gromadzą się na nowennę i Mszę św. przy obrazie, a w każdą sobotę o godzinie 12 w kaplicy sprawowana jest Msza św. wotywna o Matce Bożej Pocieszenia. Główne uroczystości odpustowe odbywają się w sobotę przed I niedzielą września i w I niedzielę września.
Parafia
Od kilku lat proboszczem wspólnoty parafialnej jest ks. Tomasz Czabator, który jest diecezjalnym moderatorem wspólnoty Żywego Różańca. Wraz z nim posługę pełnią księża wikariusze: ks. Paweł Szerlowski, ks. Jakub Łukowski i ks. Kamil Kasztelan. Parafia liczy ponad 10 tys. wiernych, a do sanktuarium, aby prosić o łaski przez wstawiennictwo Matki Bożej, przybywają wierni z całej archidiecezji. W tym roku odbyła się tam III Archidiecezjalna Pielgrzymka Wspólnot Żywego Różańca i Czcicieli Maryi.

Procesja na oławskim rynku z cudownym obrazem
Matki Pocieszenia z okazji 70. rocznicy przywiezienia
go na Dolny Śląsk. Oława, 5 września 2015 r.

KAROL BIAŁKOWSKI/FOTO GOŚĆ

Obok plebanii i kościoła znajduje się ogród
im. ks. Jana Janowskiego

Fragment muru obronnego starego miasta