ABP JÓZEF KUPNY

metropolita wrocławski

Według Twego słowa

Maryja w sposób szczególny realizuje zadanie zlecone Jej przez Syna umierającego na drzewie krzyża, by matczyną miłością ogarnęła Jego uczniów. Każdy z nas musiałby głośno wypowiedzieć swoje troski, bóle, nieszczęścia związane z życiem osobistym, rodzinnym, byśmy pojęli ogrom próśb zanoszonych przez ludzkość przed zatroskane i pełne miłości oblicze Matki. Każdy musiałby także powiedzieć o cierpieniach duszy i ciała, które dzięki wstawiennictwu Matki Bożej zostały uleczone, byśmy poznali skuteczność Jej orędownictwa. Nie jest nam dane pojąć tajemnicy orędownictwa Matki Najświętszej w naszych sprawach, ale czujemy, że do tej tajemnicy się zbliżamy.

A wszystko rozpoczęło się od spotkania anioła Gabriela z Maryją w Nazarecie. Ewangelia dokładnie przedstawia przebieg tego spotkania. Anioł przychodzi do domu Maryi i oznajmia jej, że wybrana została przez Boga i obdarzona pełnią łask i że stanie się matką Syna Bożego. Zaskoczona, zakłopotana odpowiada aniołowi: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Wypowiedź Maryi nie przystaje do naszych czasów. Bo kto dzisiaj chce służyć? Tymczasem Ewangelia poucza, iż w oczach Bożych wielki jest ten, kto służy drugiemu. Maryja stanowi ideał, wykazując gotowość do wypełnienia woli Bożej bez pytania o to, co z tego będzie miała. Od tego wydarzenia wszystko się zaczęło: narodzenie Chrystusa, nasze odkupienie i opieka Maryi nad nami. Chrystusowe – oto idę, i Maryjne – niech mi się stanie, uczą nas właściwej postawy wobec Ojca Niebieskiego – posłuszeństwa, zaufania i pełnego oddania w miłości.