Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy

Droga Krzyżowa przeżywana całą rodziną
w domu w czasie epidemii koronawirusa.
Rysunki przygotowała
Dorota Kucharczak (10 lat)

PRZEMYSŁAW KUCHARCZAK/FOTO GOŚĆ

czerwiec 2020

EWANGELIZACYJNA – DROGA SERCA


MÓDLMY SIĘ,
ABY WSZYSCY, KTÓRZY CIERPIĄ, ZNALEŹLI
DROGI ŻYCIA, DAJĄC SIĘ PORUSZYĆ
PRZEZ SERCE JEZUSA

Czerwiec w tradycji Kościoła katolickiego jest poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W modlitwie litanijnej jedno z wezwań brzmi: Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Ks. Jan Twardowski w swoich rozważaniach, które zawarł w książce Kilka myśli o Sercu Pana Jezusa (Poznań 2010), zwraca uwagę, że wezwanie litanii nie brzmi: Serce Jezusa, zjednoczenie serc świętych, ale „serc wszystkich”. I wyprowadza z tego wniosek, że ponieważ Jezus jest zjednoczeniem serc wszystkich, idą za Nim święci i ci, którzy z racji grzechu doświadczyli pustki oraz tęsknoty za Bogiem; ludzie czyniący pokój i ci, którzy wszędzie wnosili nieporozumienia, swary i kłótnie; sprawiedliwi i ci, którzy dopuścili się w swoim życiu niesprawiedliwości.
Idąc tropem rozważań Kapłana-Poety, możemy powiedzieć, że w czerwcowej intencji Apostolstwa Modlitwy jesteśmy zaproszeni do modlitwy, aby w Sercu Pana Jezusa znaleźli drogę życia i ukojenie wszyscy, którzy cierpią z jakiegokolwiek powodu. Zwracanie się do Serca Pana Jezusa ma szczególną wymowę. Jest bowiem odpowiedzią na zachętę samego Pana Jezusa: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11, 28). Należałoby się również zastanowić, czy mając na celu zjednoczenie serc wszystkich, wobec zagrożeń, jakie zawisły nad ludzkością, wystarczająco korzystamy z łaski, jaką nam ofiarowuje kult Serca Bożego?

lipiec 2020

OGÓLNA – NASZE RODZINY


MÓDLMY SIĘ,
BY WSPÓŁCZESNE
RODZINY BYŁY WSPIERANE
MIŁOŚCIĄ, SZACUNKIEM I RADĄ

Nie trzeba chyba specjalnie przekonywać o znaczeniu rodziny dla ludzkiej społeczności i dla Kościoła. Można powiedzieć, że intencja Apostolstwa Modlitwy przewidziana na lipiec jest modlitwą za nas samych, bo przecież każdy człowiek jest w jakiś sposób zanurzony w życie rodzinne. Dlatego proponuję, by uczynić jako swoją – modlitwę Jana Pawła II za rodziny, którą papież wypowiedział podczas modlitwy Anioł Pański w dniu 27 grudnia 1981 r. Uczyńmy to zwłaszcza w Roku Papieskim ogłoszonym z okazji 100. rocznicy urodzin naszego Rodaka.
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i życiem – spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi, przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa narodzonego z Niewiasty, i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich ludzi na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkiej słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełnić swe posłannictwo w rodzinach i przez rodziny. Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków. Amen.

KS. BOGDAN GIEMZA