Co dla poprzednich pokoleń było święte…

Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Wrocławskiej
to katolicy korzystający ze skarbca tradycyjnej obrzędowości.
Wierni, których skupia, uważają, że to co dla poprzednich pokoleń było święte,
również dla nich pozostaje święte i wielkie.

KS. IRENEUSZ BAKALARCZYK

Wrocław

Moment konsekracji podczas Mszy św. sprawowanej w Niedzielę Palmową

ZDJĘCIA M. RUDNICKI

Od samego początku duszpasterstwo korzysta z gościnności Parafii NMP na wrocławskiej wyspie Piasek.
Trochę historii
W roku 1999 za zgodą ówczesnego Arcybiskupa Metropolity kard. Henryka Gulbinowicza i na podstawie motu proprio Ecclesia Dei św. Jana Pawła II, dzięki staraniom grupy wiernych w kościele NMP na Piasku rozpoczęły się celebracje Mszy Świętych według Mszału Rzymskiego św. Jana XXIII z 1962 roku. Było to wówczas trzecie miejsce w Polsce (po Poznaniu i Warszawie), gdzie celebrowano msze w starym rycie. Celebransem od samego początku był ksiądz prałat Stanisław Pawlaczek. Dzięki jego przychylności kościół na Piasku jest miejscem, w którym najdłużej w Polsce, nieprzerwanie od lat, celebrowana jest msza w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

Msza początkowo celebrowana była w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, gromadząc około stu wiernych z Wrocławia i okolic. Począwszy od 2004 roku, na prośbę wiernych abp Marian Gołębiewski zezwolił, aby celebracje odbywały się regularnie w każdą niedzielę i święta obowiązujące.
Od tego momentu rozpoczął się nowy etap w życiu wspólnoty. Cotygodniowa Msza Święta spowodowała prawie podwojenie liczby wiernych, budujących swoją duchowość na starej mszy.
7 lipca 2007 roku Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił motu proprio Summorum Pontificum, co przyczyniło się do jeszcze większego zainteresowania tradycyjną mszą. Zadowolenie z tego faktu, w liście skierowanym do naszej grupy, wyraził kard. Henryk Gulbinowicz, ciesząc się z wcześniej udzielonego błogosławieństwa.

Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Adoracja krzyża podczas wielkopiątkowej liturgii

Wierni adorujący krzyż podczas wielkopiątkowej liturgii

Modlitwa przy Grobie Pańskim

Księdzu proboszczowi pomagali w tym czasie przede wszystkim ks. Wojciech Grygiel FSSP – wrocławianin, dziekan Wydziału Filozoficznego UPJPII w Krakowie, i o. Nikodem od Trójcy Świętej OCD. Od listopada 2008 roku w duszpasterstwie pomagał ks. Grzegorz Śniadoch z Instytutu Dobrego Pasterza, który kontynuował swoje studia we Wrocławiu na Papieskim Wydziale Teologicznym.
Od tego czasu msza sprawowana jest każdego dnia.
W październiku 2009 roku duszpasterstwo obchodziło jubileusz 10-lecia obecności w życiu liturgicznym i duchowym Archidiecezji Wrocławskiej.
Podczas mszy celebrowanej coram episcopo obecny był i wygłosił kazanie abp Marian Gołębiewski. Od tego roku wierni mogą już przez cały rok liturgiczny, włącznie z Triduum Sacrum, uczęszczać na liturgię sprawowaną w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

W związku ze wzrostem liczby wiernych od listopada 2010 roku w każdą niedzielę celebrowane są dwie Msze Święte – o godz. 9.00 i 18.00. W maju 2010 roku, po 11 latach istnienia grupy, na mocy motu proprio Summorum Pontificum Ksiądz Arcybiskup oficjalnie powołał Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Wrocławskiej korzystających z nadzwyczajnej formy Rytu Rzymskiego i nadał mu prawny status. Po tych wszystkich latach i wydarzeniach w świadomości mieszkańców naszego miasta kościół na Piasku jednoznacznie kojarzy się dziś z miejscem, gdzie można uczestniczyć we Mszy Świętej sprawowanej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.
Teraźniejszość
Wierni uczęszczający na msze to w przeważającej liczbie ludzie młodzi – licealiści, studenci wrocławskich uczelni, młode małżeństwa – poszukujący fundamentu duchowego u progu dorosłości.

Obrzęd Komunii św. podczas wielkopiątkowej liturgii

Procesja w Niedzielę Palmową

Podczas Mszy św. w starszej formie
Rytu Rzymskiego kapłan stoi
zwrócony ku wschodowi

Msza św. sprawowana
w wigilię uroczystości
Zesłania Ducha Świętego

Wchodząc na Eucharystię, od razu można też dostrzec obecność wielu rodzin wraz z dziećmi. Na msze uczęszczają niekiedy już trzy pokolenia z jednej rodziny. Wielu z nich (według starego Rituale Romanum) chrzci swoje dzieci na Piasku, wielu brało ślub w starym rycie, albo przystępowało do sakramentu bierzmowania czy pierwszy raz uczestniczyło w pełni w Eucharystii.
Ze środowiska wiernych przywiązanych do starszej formy sprawowania Mszy Świętej pochodzą powołania do kapłaństwa i życia zakonnego: od 1999 roku święcenia kapłańskie otrzymali ks. dr Wojciech Grygiel FSSP oraz ks. Mateusz Markiewicz IDP.
Młodzież z grupy od 2009 roku współorganizuje letnie obozy formacyjne Ars Serviendi wraz z Bractwem Kapłańskim Świętego Piotra, Grupami Apostolskimi i Ruchem Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej.
Co roku grupa rodzin uczestniczy w „Marszu dla życia” organizowanym w Warszawie, a wierni naszego duszpasterstwa pielgrzymują corocznie, w grupie Biało-Czarno-Czerwonej, do Częstochowy.
Podczas liturgii sprawowanych w duszpasterstwie usługuje 35 ministrantów.

Liturgie śpiewem gregoriańskim ubogacają Schola Cantorum Sancti Joseph oraz Schola Gregoriana Vratislaviensis – Lumen de Lumine. Przy duszpasterstwie powstała także wspólnota Żywego Różańca. Żywotność duszpasterstwa jest dowodem, że stara msza nadal formuje i inspiruje, a to co było źródłem dla chrześcijan przed wiekami, wciąż posila na drodze do zbawienia.
Jak trafić do duszpasterstwa?
Msze Święte sprawowane są w niedziele o godz. 9.00 i 18.00, a w dni powszednie o godz. 7.00 (lub wieczorem – według ogłoszeń) w kościele NMP na Piasku we Wrocławiu. Msze Święte w starym rycie wpisane są w grafik kościoła parafialnego.
Czy trzeba znać łacinę?
Znajomość łaciny jest oczywiście pomocna, ale niekonieczna do pobożnego i owocnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Pomocą mogą służyć mszaliki polsko-łacińskie.
Czy tylko Msza Święta?
W ramach posługi duszpasterskiej udzielany jest sakrament chrztu, bierzmowania i małżeństwa według Rituale Romanum 1952 i Pontificale Romanum 1961–1962.

„Pasterka”, Msza św. sprawowana o północy
w uroczystość Narodzenia Pańskiego

Liturgiczna służba ołtarza licznie przystępuje do Komunii św.
podczas adwentowej Mszy