ABP JÓZEF KUPNY

metropolita wrocławski

Pomóc bliźniemu

Teksty biblijne, które czytamy w czasie Wielkanocnym, przybliżają nam obraz pierwszej wspólnoty chrześcijan.
Możemy w niej dostrzec pewien ideał. Ludzie, których połączyła wiara w Zmartwychwstałego, wzajemnie się wspierali i nie pozwalali na to, by ktokolwiek z nich cierpiał niedostatek.
Dziś również potrzebna jest wrażliwość na los tych, którzy boleśnie zostali dotknięci epidemią. Niech nie będzie to teoretyczne rozważanie na temat wartości wspólnoty, ale prawdziwe przeżycie tego, że słowa „bracia i siostry” niosą ogromną treść i są wezwaniem.
Skutki epidemii dotykają coraz szerszych grup społecznych.
Z jednej strony to nieustanna walka na polu medycyny o zdrowie i życie osób dotkniętych koronawirusem. Z drugiej to kwestia ekonomii i troska o byt ludzi, którzy z dnia na dzień stracili pracę i nie będą w stanie zapewnić swoim rodzinom podstawowych warunków niezbędnych do funkcjonowania. Nie możemy zostawić ich samych. To ludzie, którzy mieszkają obok nas. Myślę tutaj przede wszystkim o tych, którzy pracują w sektorze usług, prowadzą rodzinne firmy, lokalne, niewielkie biznesy. Pomyślałem o utworzeniu czegoś w rodzaju „parafialnej tarczy antykryzysowej”, która polegałaby na zebraniu w jednym miejscu informacji o tych, którzy mieszkają bądź pracują na terenie naszych parafii, by następnie zachęcać wszystkich do korzystania z ich oferty. Róbmy zakupy w osiedlowych sklepikach, korzystajmy z usług np. fryzjerów, rehabilitantów czy mechaników samochodowych, którzy pracują na terenie naszych parafii.
Niech w tym czasie nikt w naszych wspólnotach parafialnych nie czuje się pozostawiony sam sobie.