Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy
kwiecień 2020

POWSZECHNA – O WYZWOLENIE SIĘ Z UZALEŻNIEŃ


MÓDLMY SIĘ, ABY WSZYSTKIE OSOBY BĘDĄCE
POD WPŁYWEM UZALEŻNIEŃ UZYSKAŁY DOBRĄ POMOC
I TOWARZYSZENIE

Kwietniowa intencja Apostolstwa Modlitwy zwraca naszą uwagę na osoby uzależnione. Podejmując tę intencję, należy sobie najpierw postawić podstawowe pytania: jak dochodzi do uzależnień, czego one dotyczą i jakie są ich skutki w wymiarze indywidualnym i społecznym? Wreszcie, w jakim stopniu możliwa jest pomoc tym osobom?
Każdy człowiek nosi w sobie określone pragnienia i marzenia. Ten świat jest nieograniczony, bo nikt i nic nie może nam zakazać mieć jakichkolwiek pragnień czy marzeń. To jedna strona medalu. Jednak druga wiąże się z ich realizacją i tu napotykamy różne trudności czy wręcz niemożliwość ich realizacji. Rodzi to napięcia, stres, frustrację, zniechęcenie. Część osób dobrze radzi sobie z taką sytuacją, ale są takie, które z różnych powodów nie radzą sobie i próbując rozładować zaistniałe napięcie, sięgają po używki czy też starają się tak zagospodarować czas, by zapomnieć o problemie.
Według słownika uzależnienie to „stan zaburzenia zdrowia psychicznego i fizycznego, który charakteryzuje się okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności lub zażywania psychoaktywnej substancji chemicznej”. Potocznie definicja ta odnosi się do osób, które nadużywają narkotyków (narkomania), alkoholu (alkoholizm), papierosów (nikotynizm), leków (lekomania), substancji psychoaktywnych (dopalaczy). Współcześnie ta lista została poszerzona o zagrożenia związane z rozwojem nowoczesnych technologii czy nadmiernym rozbudzeniem niektórych potrzeb człowieka (uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, smartfonów, hazardu, zakupów, seksu, przesadna troska o wygląd, zaburzenia w odżywianiu, jak bulimia czy anoreksja). Z reguły każde uzależnienie zaczyna się niewinnie, z myślą o chwilowej poprawie nastroju, a po czasie okazuje się, że trudno bez takiego „wspomagania” normalnie funkcjonować.
Intencja Apostolstwa Modlitwy jest zaproszeniem do wołania do Boga, „aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie”. O ile bowiem proces uzależnienia dokonuje się głównie w wymiarze osobistym, o tyle wyjście z niego wymaga pomocy środowiska czy wyspecjalizowanych osób i instytucji.
Wiele sytuacji przekonuje, że proces wyzwalania z uzależnień wymaga cierpliwości, samozaparcia i pokory.

Osobom uzależnionym potrzebne
jest także wsparcie duchowe

PIXABAY.COM

Wyzwolić się od nich trudno. Należy mieć również na uwadze, że nie tylko osoba uzależniona potrzebuje pomocy.
Bardzo często pomocy potrzebują też osoby z jej otoczenia, które niejako „zaraża” ona swoim problemem i wciąga w niego.
Pomoc osobom uzależnionym może przybierać różne formy. Konieczna jest pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna, czasami także odtruwanie organizmu i leczenie farmakologiczne. Nie możemy też zapomnieć o pomocy duchowej. Wiele instytucji państwowych i społecznych oraz Kościół od lat podejmują różne działania, aby pomóc osobom uzależnionym. Przykładem jest Franciszkańskie Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Chęcinach k. Kielc, Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. Franciszka Blachnickiego Fundacji „Światło-Życie” w Katowicach czy Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. Powstają także dzieła duchowego wsparcia dla tych osób i najbliższych. Jednym z nich jest Dzieło Duchowego Wsparcia Osoby Uzależnionej w Archidiecezji Lubelskiej.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.archidiecezjalubelska.pl/blog/dzielo-modlitewnego-wsparcia-osoby-uzaleznionej

KS. BOGDAN GIEMZA