KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI

redaktor naczelny

Chrystus żywy i prawdziwy

Zmartwychwstanie Chrystusa jest świadectwem Boga Ojca o Jezusie Chrystusie. Bóg Ojciec wskrzesił Jezusa, przez co potwierdził Jego posłannictwo, uwierzytelnił Go, powiedział ludziom, że całe Jego nauczanie, cuda, jakich dokonał, pochodziły od Boga. On jest naprawdę tym, za kogo się podawał. Przybity przez ludzi do krzyża, złożony do grobu, został wskrzeszony – Zmartwychwstał. Zmartwychwstanie uwolniło Jezusa z krępujących ram śmiertelnego ciała, przez co stał się bliski całemu światu. Od tego momentu Jezus jest Panem, który przychodzi do swojego Kościoła. Szczególnie jest obecny pośród nas w Eucharystii. Przed swoją męką i śmiercią powiedział: to jest ciało moje, to jest krew moja… czyńcie to na moją pamiątkę. Pozostał z nami w Eucharystii – Zmartwychwstały i zawsze żyjący, który nigdy nie umiera. Dlatego Eucharystia jest źródłem wszelkiej aktywności chrześcijańskiej, a zarazem jest szczytem naszego przeżywania wiary.

Eucharystia jest czymś więcej niż tylko wspomnieniem wydarzeń z przeszłości, to stale aktualne głoszenie miłości Boga do człowieka wyrażonej w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Dokonuje się stale na ołtarzach kościołów całego świata. Ona jest realizowana w życiu wspólnoty Kościoła, gdy włączamy w ofiarę Chrystusa nasze życie, pracę, cierpienia, sukcesy i klęski. Eucharystia jest już przedsmakiem życia wiecznego, gdyż jest ona spotkaniem z Tym, który nadaje sens naszej wierze i naszym wysiłkom moralnym.
Postrzeganie chrześcijaństwa i Kościoła w oderwaniu od Chrystusa jest zafałszowaniem jego rzeczywistości. Patrzenie na Kościół w oderwaniu od Eucharystii prowadzi do niezrozumienia sensu jego istnienia i posługi wobec świata. Dzięki sprawowaniu Eucharystii Chrystus jest obecny pod postaciami chleba i wina prawdziwie, rzeczywiście. I to nie tylko podczas jej sprawowania, ale także w tabernakulum, oczekując na nas, byśmy trwali przy Nim w postawie wdzięczności za to, że został z nami, ze swoim ludem, z każdym z nas!