ŚLADAMI Męki Chrystusa

DODATEK DO „NOWEGO ŻYCIA” NR 3/2020

KS. ALEKSANDER ZIENKIEWICZ „WUJEK”

Sługa Boży

Na ilustracjach: Droga krzyżowa z kościoła pw. Świętych Piotra i Pawła
we Wrocławiu, gdzie duszpasterzował ks. Aleksander Zienkiewicz

Reprodukcje: Michał Żółkiewski

Droga krzyżowa prowadząca na Kalwarię wiedzie jednocześnie w głąb duszy – w najtajniejsze zakątki myśli, uczuć i decyzji ludzkich. A wydarzenia odbywające się na tej drodze – na kształt błyskawicy zrywającej czerń nocy – rozjaśniają nieogarnione obszary naszej złożonej natury. Może właśnie dlatego ludzie nawet w duchu niechętnie wstępują na tę drogę, ponieważ ona ukazuje prawdę. A człowiek na ogół boi się pełnej prawdy o sobie, woli żyć w dowolnie skonstruowanych złudach. Albowiem prawda moralna niepokoi, zobowiązuje, często wywraca miękkie fotele wygodnictwa, nakazuje bolesne rozstania i ciężkie operacje.

Doskonałą znajomość psychiki ludzkiej ujawnia Chrystus, gdy mówi do Nikodema: „Ludzie umiłowali bardziej ciemności niż światłość” (J 3, 19). Ale szukanie prawdy, pełnej prawdy, jest elementarnym warunkiem zbawienia. Kto szuka prawdy, szuka zbawienia. Kto szuka zbawienia, szuka prawdy. Z tą myślą wyjdźmy w duchu na skalną ścieżkę, którą przemierzyły w Wielki Piątek skrwawione stopy Zbawiciela, i otwórzmy szeroko swoją duszę, aby światło bijące z poszczególnych scen kalwaryjskiego dramatu ogarnęło w nas wszystko.

Do pobrania (pdf)