Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy
marzec 2020

EWANGELIZACYJNA – KATOLICY W CHINACH


MÓDLMY SIĘ, ABY KOŚCIÓŁ W CHINACH TRWAŁ
W WIERNOŚCI EWANGELII I WZRASTAŁ W JEDNOŚCI

Intencja Apostolstwa Modlitwy na marzec kieruje naszą uwagę i modlitwę za Kościół katolicki w Chińskiej Republice Ludowej. Należy mieć na uwadze, że w Chinach mamy do czynienia z podziałem Kościoła na tzw. Kościół podziemny, wierny papieżowi i Stolicy Apostolskiej, oraz Kościół patriotyczny, uznawany i popierany przez władze komunistyczne. Po zdelegalizowaniu Kościoła katolickiego w Chinach władze komunistyczne powołały w 1957 r. Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich, zwane też Katolickim Kościołem Patriotycznym w Chinach lub Oficjalnym Kościołem w Chinach.
Wśród inicjatyw mających zwrócić uwagę na sytuację Kościoła w Chinach należy wspomnieć Światowy Dzień Modlitw za Kościół w Chinach ustanowiony przez Benedykta XVI w liście do wiernych Kościoła katolickiego w ChRL z 27 V 2007 r. Obchodzony jest on 24 maja, gdy Kościół czci Maryję jako Wspomożycielkę wiernych. W tym dniu przypada liturgiczne święto Matki Bożej z Sheshan (Szeszan), narodowego sanktuarium maryjnego w pobliżu Szanghaju. Według wydawanego w Niemczech kwartalnika „China heute” („Chiny Dzisiaj”), na koniec 2018 r. mieszkało w Chinach ok. 6–10 mln katolików, co stanowiło niespełna 0,7% jego ludności.
22 IX 2018 r. zawarto „Umowę Tymczasową” między Stolicą Apostolską a ChRL w sprawie mianowania biskupów. Jest to pierwsze w historii porozumienie między Watykanem a komunistycznymi Chinami. „Umowa” spotkała się ze skrajnymi reakcjami w środowiskach kościelnych. Jedni uważają ją za krok milowy i wiążą z nią nadzieję na poprawę losu chińskich katolików i zjednoczenie tamtejszego Kościoła, inni wyrażają rozczarowanie i niepokój o jego przyszłość, podkreślając niebezpieczeństwo coraz większego uzależnienia od władzy komunistycznej. W trakcie konferencji prasowej dotyczącej wspomnianej „Umowy”, która odbyła się 11 IV 2019 r. w Centrum Medialnym KAI w Warszawie, zwrócono uwagę, że po jej podpisaniu sytuacja katolików w Chinach pod pewnymi względami stała się jeszcze trudniejsza.

Matka Boża z Szeszan

Apostolstwo Modlitwy
Krajowy Sekretariat w Polsce
www.ampolska.co

Należy dodać, że w Polsce pomocą Kościołowi w Chinach zajmuje się powołane w 2011 r. „Stowarzyszenie Sinicum im. Michała Boyma SJ” (www.sinicum.pl). Tworzą je przedstawiciele męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych, księży diecezjalnych oraz osób świeckich.

KS. BOGDAN GIEMZA

MÓDLMY SIĘ ZA KOŚCIÓŁ W CHINACH SŁOWAMI MODLITWY
DO MATKI BOŻEJ Z SZESZAN, UŁOŻONEJ PRZEZ BENEDYKTA XVI:

Panno Najświętsza, Matko Słowa wcielonego i Matko nasza, czczona pod imieniem „Wspomożenie chrześcijan” w sanktuarium w Szeszan, ku któremu spogląda z nabożną miłością cały Kościół, który jest w Chinach, stajemy dziś przed Tobą, by prosić o Twą opiekę. Zwróć swój wzrok na Lud Boży i prowadź go z macierzyńską troską po drogach prawdy i miłości, aby w każdej sytuacji był zaczynem zgodnego współżycia wszystkich obywateli.
Swoim posłusznym „tak”, wypowiedzianym w Nazarecie, pozwoliłaś przedwiecznemu Synowi Bożemu przyjąć ciało w Twym dziewiczym łonie i zapoczątkować tym samym w dziejach dzieło Odkupienia, w którym współpracowałaś potem z pilnym oddaniem, godząc się, aby miecz boleści przeszył Twą duszę, aż po godzinę śmierci na Krzyżu, kiedy na Kalwarii pozostałaś u boku Twego Syna, który umierał, aby mógł żyć człowiek.
Od tego momentu stałaś się na nowy sposób Matką tych wszystkich, którzy przyjmują w wierze Syna Twego Jezusa i godzą się iść za Nim, biorąc Jego Krzyż na ramiona. Matko nadziei, która w mroku Wielkiej Soboty wyszłaś z niezachwianą ufnością naprzeciw porankowi Wielkanocy, daj swoim dzieciom zdolność rozpoznawania w każdej sytuacji, nawet najbardziej mrocznej, znaków pełnej miłości obecności Boga.
Pani nasza z Szeszan, wspieraj zaangażowanie tych w Chinach, którzy pośród codziennych trudności nie przestają wierzyć, żywić nadzieję, miłować, aby nigdy nie lękali się mówić światu o Jezusie, a Jezusowi o świecie. W posągu, który góruje nad Sanktuarium, podnosisz wysoko swego Syna, ukazując Go światu z ramionami rozpostartymi w geście miłości. Pomóż katolikom, aby byli zawsze wiarygodnymi świadkami tej miłości, zachowując więź ze skałą Piotrową, na której zbudowany jest Kościół.
Matko Chin i Azji, módl się za nami, teraz i na wieki. Amen!