SPOTKANIE EKUMENICZNE I KONCERT KOLĘD W BUKÓWKU

W Dolnośląskim Sanktuarium Ekumenicznym w Bukówku k. Środy Śląskiej 12. stycznia 2020 r.
spotkali się wierni Kościołów: Rzymsko-Katolickiego, Prawosławnego i Ewangelicko-Augsburskiego
na wspólnym nabożeństwie z okazji Tygodnia modlitw „O jedność chrześcijan”.

Alina Dopart

Tekst i zdjęcia

W tegorocznym Tygodniu, którego hasło przewodnie brzmi „Życzliwymi bądźmy” (por. Dz 28,2), w sanktuarium w Bukówku wraz ze swoimi wiernymi o Jedność Chrześcijan modlili się  i Nabożeństwo celebrowali :ks. Janusz Głąba – Proboszcz Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. św. Wawrzyńca we Wrocisławicach, ks. mitrat Michał Szlaga – Proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy w Malczycach i ks. Marcin Orawski – Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu.
Słowa z listu św. Jana Apostoła i Ewangelii św. Łukasza były przewodnim tematem podczas nabożeństwa.
Ks. Janusz Głąba z Kościoła Rzymskokatolickiego zachęcał do uczynków miłości abyśmy się miłowali tak jak ja was umiłowałem….
Ks. mitrat Michał Szlaga z Kościoła Prawosławnego przekazał życzenia  od wspólnoty prawosławnej błogosławionego roku, żeby każdy dzień był radosny, żeby chleba nie zabrakło abyśmy byli jedno w zgodzie z każdym, przyjacielem i do drugiego człowieka….
Ks. Marcin Orawski z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w kazaniu skupił się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie czym jest szczęście. Poznaj samego siebie mówił czego tak w życiu pragniesz i co nas uszczęśliwia. Odwołał się do św. Augustyna i św. Pawła o szczęściu które płynie z wnętrza, odkryjemy głębię życia i szczęście wspólnoty. Modlitwa o zjednoczenie…

Słowa skierowane do wiernych przez w/w. celebrantów  uświetniły wspaniałymi śpiewami kolęd w wykonaniu: chór Parafii Prawosławnej z Malczyc i zespół folklorystyczny „Dolnoślązacy” z Ciechowa.
Podczas uroczystości, Marianna Galas-Kronikarka i autorka publikacji „BUKÓWEK-moja mała ojczyzna”, przewodnicząca Społecznego Komitetu Odbudowy Kościoła przedstawiła krótko historię jak zrujnowany i skazany na likwidację zabytkowy obiekt sakralny ocalał i nadal służy wyznawcom różnych religii już 20 lat.
Wspaniali mieszkańcy zasługują na duże uznanie, tak mała miejscowość utrzymuje dwa kościoły w bardzo dobrym stanie, spotykają się świętują są dla siebie i gości bardzo życzliwi.
Przede wszystkim są niedoścignionym wzorem, że można wiele zdziałać razem i bierzmy wszyscy z nich przykład.
Po nabożeństwie wspólna  wieczerza w świetlicy  z gospodarzem centrum ekumenicznego w Bukówku- Ks. Januszem Głąbą, będącym jednocześnie proboszczem parafii p.w. św. Wawrzyńca we Wrocisławicach, by razem kolędować, rozmawiać i świętować przy suto zastawionych stołach wraz z chórem Parafii Prawosławnej z Malczyc i zespołem folklorystycznym „Dolnoślązacy” z Ciechowa oraz mieszkańcami i zaproszonymi gośćmi.
Na zakończenie wpis do kroniki wszystkich uczestników. Kronikę prowadzi P. Marianna Galas, która jakością i zawartością treści góruje nad innymi kronikami i jest niedoścignionym wzorem…..