Tajemniczy posłańcy

Tajemniczy, efemeryczni, inteligentni, mocarni i święci (zob. Joz 5, 14; Dn 4, 10)
– taka wizja aniołów funkcjonuje w umyśle wierzących.
Towarzyszą naszej ludzkiej codzienności, pełniąc straż nad każdym człowiekiem.

ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKA

Wrocław

Jacek Łydżba, olej na płótnie, praca współczesna

ZDJĘCIA HENRYK PRZONDZIONO/FOTO GOŚĆ

Wyobrażani są antropomorficznie (Rdz 18, 2; Ez 9, 2) – jako piękni, najczęściej blondwłosi młodzieńcy, w powłóczystych białych szatach (Mt 28, 3) i z białopiórymi skrzydłami lub jako zabawne putta – małe skrzydlate istotki o aparycji pulchnych bobasów. Ich rola nie jest wprost proporcjonalna do nazwy – angellos od greckiego angello – posyłać wydaje się aniołów ograniczać. Tymczasem są oni kimś więcej niż tylko Bożymi posłańcami oraz ozdobą świątyń i dzieł sztuki. Ponieważ nie są uwikłani w ziemskie czas i przestrzeń, przypisuje się im umiejętności, do których tęskni niejedno dziecko, np. latanie (Dn 9, 21). A co najważniejsze, tak jak człowiek obdarzeni zostali wolną wolą, ale ich wybory są dramatyczniejsze i bardziej radykalne – oglądając Boga twarzą w twarz, wiedzą, Komu się sprzeciwiają i z Kogo rezygnują.
Anielskość starotestamentowa
W świadomości starożytnych Izraelitów aniołowie pomagali Bogu w wykonywaniu konkretnych dzieł i wyroków.
Nazywano ich „synami Boga” (Rdz 6, 4; o ile o aniołach jest tu mowa; Hi 1, 6), „gwiazdami porannymi” (Hi 38, 7), „wojskiem z niebios” (Ne 9, 6) czy nawet „bogami” (Ps 82, 1). Niektórzy z nich budzili przestrach – jak choćby serafini i cheruby z ich nietuzinkowym wyglądem (1 Krl 6, 23-28; Iz 6, 2). Co ciekawe, autorzy biblijni niechętnie przypisują aniołom imiona – Biblia Hebrajska wymienia dwa z nich: Gabriel (Boży posłaniec) oraz Michał (anioł-wojownik). Katalog ten został uzupełniony przez grecką Księgę Tobiasza o tajemniczego Rafała (stróża). Interesujące, że ze względu na nieprzecenioną rolę tych trzech, zyskali oni rangę archaniołów, choć taki tytuł w żadnym miejscu Pisma Świętego nie został całej trójce, wyłączywszy Michała (Jud 9), bezpośrednio przypisany (zob. 1 Tes 4, 16) – o status Gabriela i Rafała zatroszczyła się zatem Tradycja.
Anioły i demony
Anielska potęga sprawiła, że w wielu bliskowschodnich kulturach ich rangę zrównywano z bóstwem. Podobne anielskim, budzące przestrach istoty znalazły miejsce w mezopotamskich mitach i sztuce – pięcioskrzydłe Lamassu strzegły bram miejskich i królewskich pałaców, orłogłowy, skrzydlaty bożek Nisrok (2 Krl 19, 37) czy nawet potężny Marduk, którego również przedstawiano ze skrzydłami (zob. Luwr), i kapryśna Isztar. Dlatego właśnie św. Paweł przestrzega przed kultem aniołów (Kol 2, 18), tak oczywistym dla politeizmu, ogromnie jednak niebezpiecznym dla chrześcijan.
Boska hierarchia
Stworzeni jako duchy, aniołowie z pewnością wydają się istotami doskonalszymi od ludzi. W wyobrażeniach autorów biblijnych, którym nieobce były mity mezopotamskie, aniołowie stanowili dwór i armię zgromadzone wokół jedynego Króla – Jahwe. Każdy
z nich miał swą funkcję, a wszelki z nimi kontakt budził w ludziach szacunek i przestrach.

Wyższość anielska wynikała również z tego prostego faktu, że dusze ludzi świętych, którzy umarli przed Chrystusem, przebywały w ciemności Szeolu, zwanego w świecie greckim Hadesem. Święci nie mieli więc anielskich przywilejów, by wstawiać się za żyjącymi (zob. 2 Mch 15, 12-14) przed obliczem Boga – nie mogli Go bowiem oglądać.
Międzytestamentalna żydowska literatura apokryficzna zredefiniowała ich funkcję do przekazicieli Bożych poleceń – świat anielski i ludzki zostały sprzężone, ten pierwszy zaś zdecydowanie się rozrósł.
Burzyciel Boskiej hierarchii
Świat aniołów i niższych wobec nich ludzi istniał w takim kształcie do pewnego momentu – tego jedynego momentu w historii, który zburzył cały dotychczasowy porządek i namieszał w hierarchii bytów – chodzi oczywiście o Wydarzenie Chrystusa. Wszak Bóg wcielił się nie w istotę anielską, ale „stał się Człowiekiem”… Jaki tego rezultat? Człowieczeństwo zostało na zawsze przewartościowane, stworzenie dotychczas „mniejsze od aniołów” (zob. Ps 8, 6) dzięki Jezusowi Chrystusowi zostało ponad nie wywyższone, o ile trwa w Jego bliskości. Daje temu wyraz wyjątkowe spotkanie w skromnym galilejskim miasteczku Nazaret, gdzie pełen majestatu Mąż Boży oddał hołd kruchej i młodziutkiej, ale całkowicie oddanej Bogu i przepełnionej łaską Dziewczynie (por. Łk 1, 28), która stała się Matką Tego, przed którym „oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży” (Hbr 1, 6).

Św. Michał w walce z szatanem,
figura wotywna z Sanktuarium św. Michała Archanioła
w Gargano, Włochy

MODLITWA
DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.