MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Wrocławskie Wielokultury

Czym są Wielokultury? To przede wszystkim przestrzeń działań na rzecz rozwoju
kompetencji międzykulturowych oraz przeciwdziałania ksenofobii,
które są realizowane przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
(Zespół Dialogu Międzykulturowego) we współpracy z różnymi instytucjami
oraz organizacjami pozarządowymi, działającymi w obszarze
dialogu międzykulturowego, integracji i migracji.

PIOTR LIS

WCRS

Najnowszy projekt „Klasy przygotowawcze” skierowany jest do dzieci
obcojęzycznych rozpoczynających naukę w polskiej szkole

MATERIAŁY PRASOWE WCRS

Razem dążymy do osiągnięcia wizji wspólnoty różnych mieszkańców naszego miasta, którzy żyją we wzajemnym szacunku! W ramach naszych działań organizujemy szkolenia, warsztaty, targi edukacyjne, debaty, wystawy, wydarzenia o charakterze wielokulturowym i integracyjnym oraz wiele innych inicjatyw.
Targi Edukacji Międzykulturowej
Tegoroczna piąta edycja Targów Edukacji Międzykulturowej została poświęcona wyzwaniom, jakie niesie ze sobą wielokulturowość wielkich miast w aspekcie edukacyjnym, społecznym i politycznym. Podczas wykładów, warsztatów, debat i wystawy pokazaliśmy, jak sobie z tymi wyzwaniami radzić, oraz wskazaliśmy rolę i zadania w tym zakresie ciążące na różnych miejskich podmiotach. Mocnym punktem warsztatów i debat była także sztuka – jako niezwykle cenne narzędzie do „przemycania” ważnej, ale i trudnej tematyki wielokulturowości, propagowania otwartości i wzajemnego szacunku.

Klasy przygotowawcze
We wrześniu 2019 roku w siedmiu wrocławskich szkołach ruszył projekt „Klasy przygotowawcze”. Do klasy przygotowawczej chodzą dzieci, które rozpoczynają naukę w polskiej szkole.
Oferta jest skierowana do dzieci obcojęzycznych – w tym do obcokrajowców oraz do dzieci powracających do Polski z emigracji. Dzieci mają większą liczbę zajęć z języka polskiego, uczą się codziennej komunikacji, ale też słów i wyrażeń z matematyki, przyrody, historii i innych przedmiotów szkolnych. Poznają polską kulturę, biorą udział w lekcjach tematycznych i zajęciach integracyjnych, lepiej poznają miasto. Jednocześnie dziecko nie traci roku, ponieważ realizuje podstawę programową dla swojego poziomu. W klasach przygotowawczych najwięcej uczniów jest z Ukrainy, choć są także uczniowie z Australii, Rosji, Konga czy Brazylii. Nauka jest bezpłatna i trwa od miesiąca do roku. W tym roku z projektu skorzysta prawie ćwierć tysiąca dzieci.

Targi Edukacji Międzykulturowej poświęcone są wyzwaniom, jakie niesie ze sobą wielokulturowość
wielkich miast w aspekcie edukacyjnym, społecznym i politycznym

W ramach projektu opracowaliśmy także przewodnik integracyjny dla dzieci i rodziców obcojęzycznych, który jest do pobrania na stronie internetowej wielokultury.wroclaw.pl.

Stop Mowie Nienawiści
W ramach projektu przeciwdziałamy także mowie nienawiści. Do stałych naszych programów należą „Stop Mowie Nienawiści” – system zgłaszania i usuwania przejawów mowy nienawiści z przestrzeni Wrocławia: treści i elementów graficznych naruszających dobre obyczaje i godność ludzką. Mowę nienawiści można zgłosić poprzez formularz lub wysyłając pod anonimowy adres e-mail: smn@wcrs.wroclaw.pl zdjęcia naklejek, plakatów, napisów, symboli, które propagują nienawiść, wraz z podaniem dokładnej lokalizacji.

Od maja do września 2019 roku wraz z Wrocławskim Centrum Integracji prowadziliśmy wiele szkoleń z przeciwdziałania mowie nienawiści: pięć szkoleń dla 48 rad osiedli, dwa szkolenia dla zarządców nieruchomości, dwa szkolenia dla instytucji kultury.
W każdym spotkaniu uczestniczyli policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz wrocławscy strażnicy miejscy. Do naszych cyklicznych projektów należą także „Ambasadorzy Dialogu” oraz projekt „Sztafeta Szkół – Stop Mowie Nienawiści”.
Wielokultury to spotkania, wymiana doświadczeń i wiedzy reprezentantów kultur obecnych we Wrocławiu. Wspieramy działania mniejszości narodowych i etnicznych oraz współpracujemy z różnymi instytucjami: uczelniami, szkołami, służbami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i biznesem.

„Stop Mowie Nienawiści” to projekt, którego celem jest usuwanie
przejawów mowy nienawiści z przestrzeni Wrocławia

Więcej informacji i bieżące działania:
wielokultury.wroclaw.pl
fb.com/WielokulturyWroclaw