Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy
styczeń 2020

EWANGELIZACYJNA – SZERZENIE POKOJU NA ŚWIECIE


MÓDLMY SIĘ, ABY CHRZEŚCIJANIE, CI, KTÓRZY WYZNAJĄ
INNE RELIGIE, I LUDZIE DOBREJ WOLI SZERZYLI POKÓJ
I SPRAWIEDLIWOŚĆ NA ŚWIECIE

Należy najpierw zauważyć drobną, ale pomocną zmianę w papieskich intencjach Apostolstwa Modlitwy na 2020 rok („L’Osservatore Romano” [ed.pol.] nr 3/2019, s. 66).
Przy intencjach przewidzianych na poszczególne miesiące, naprzemiennie intencja ewangelizacyjna i powszechna, pojawiło się swego rodzaju streszczenie danej intencji. Tak więc intencja ewangelizacyjna na styczeń brzmi: „Módlmy się, aby chrześcijanie, ci, którzy wyznają inne religie, i ludzie dobrej woli szerzyli pokój i sprawiedliwość na świecie”, natomiast skrótowe jej ujęcie: „Szerzenie pokoju na świecie”.
Intencja pośrednio nawiązuje do Światowego Dnia Pokoju, który od roku 1968 jest obchodzony w Kościele katolickim 1 stycznia. Inicjatorem ustanowienia tego Dnia był papież Paweł VI.
W orędziu ogłoszonym w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 1967 r., a skierowanym do przywódców państw i rządów, organizacji międzynarodowych, biskupów i wiernych oraz do wszystkich ludzi dobrej woli Paweł VI napisał: „Pragnęlibyśmy, by na początku rachuby kalendarzowej, która mierzy i opisuje wędrówkę życia ludzkiego w czasie, obchody te powtarzały się co roku jako życzenie i obietnica, że pokój ze swą słuszną i dobroczynną równowagą będzie panował nad rozwojem nadchodzących dziejów”. Dla zrozumienia papieskiej inicjatywy ważne jest uwzględnienie ówczesnej sytuacji politycznej nabrzmiałej tzw. zimną wojną między Wschodem a Zachodem, a także trwającego od lat konfliktu wojennego w Wietnamie. Idea Światowego Dnia Pokoju została życzliwie przyjęta i zyskała poparcie w Kościele katolickim, a także wielu polityków i działaczy społecznych. Nie zyskała jednak charakteru ponadreligijnego.
Można więc powiedzieć, że papież Franciszek, formułując styczniową intencję Apostolstwa Modlitwy, próbuje pozyskać dla sprawy pokoju nie tylko członków Kościoła katolickiego, ale też wszystkich chrześcijan, wyznawców innych religii i ludzi dobrej woli.

Modlitewne Spotkanie Młodych
Taizé – modlitwa o pokój na świecie.
Praga, 30 grudnia 2014 r.

HENRYK PRZONDZIONO/FOTO GOŚĆ

Sprawa modlitwy o pokój i szerzenia go jest o tyle ważna i aktualna, że prawdziwy obraz „starań” politycznych o pokój jest nie tylko niepokojący, ale wręcz szokujący. Pod pretekstem modernizacji sił zbrojnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa, mimo przeróżnych traktatów międzynarodowych i deklaracji na temat pokoju, trwa wyścig zbrojeń, a przemysł zbrojeniowy jest jednym z najbardziej dochodowych na świecie. Według niektórych źródeł na zbrojenia wydaje się 70 razy więcej (ok. 1,5 biliona dolarów) niż na samą działalność ONZ. Czy w takich warunkach wołanie o szerzenie pokoju ma szansę przebicia się do świadomości polityków, nie tylko bogatych, ale także biednych państw? Czy też pod pretekstem walki z terroryzmem i zapobiegania konfliktom zbrojnym będziemy mieli do czynienie ze „zbrojnym pokojem” w świecie?
Mimo takich pesymistycznych perspektyw, jako uczniom Jezusa nie wolno nam tracić nadziei, dlatego powinniśmy modlić się o pokój na świecie.

KS. BOGDAN GIEMZA