Droga do zjednoczenia Europy

Od ponad 40 lat na przełomie każdego roku bracia z Taizé
wraz z wolontariuszami przygotowują spotkania, które
gromadzą każdorazowo od kilkunastu
do kilkudziesięciu tysięcy młodych, w większości
studentów, z ok. 70 krajów – z Europy oraz z innych
kontynentów. Głównym przesłaniem braci z Taizé jest
pragnienie torowania dróg pojednania poprzez
wspólną modlitwę i poprzez wsłuchiwanie się
w drugiego człowieka.

DOROTA LUZAR

Wrocław

Odręczna mapka, która służyła uczestnikom pierwszego we Wrocławiu Europejskiego Spotkania Młodych w 1989 r.

ARCHIWUM DOROTY LUZAR

Poprzednie Europejskie Spotkania Młodych odbywały się m.in. w: Madrycie, Rzymie, Paryżu, Londynie czy Pradze. W tym roku już po raz trzeci takie spotkanie odbędzie się we Wrocławiu.
U źródła
Blisko 80 lat temu, podczas II wojny światowej pewien młody człowiek o imieniu Roger postanowił opuścić bezpieczną Szwajcarię i udać się do małej wioski we Francji, do Taizé. Miejsce, w którym zamieszkał, znajdowało się blisko linii demarkacyjnej, dlatego stało się ono schronieniem dla wielu osób, które uciekały przed okrucieństwami wojny. Brat Roger zaczynał sam, a warunki, w których mieszkał, były więcej niż skromne. Nie miał dostępu do bieżącej wody, wyżywienie składało się głównie z zupy robionej z kukurydzianej mąki. Mimo biedy i trudności nigdy nie przestał pomagać innym. Przez pewien czas musiał jednak schronić się w Genewie, gdyż jego działalność została zadenuncjowana.
W roku 1945 brat Roger wraca do Taizé wraz z pierwszymi braćmi. W następnych latach dołączają do niego kolejni członkowie wspólnoty.
Pierwsze Europejskie Spotkanie Młodych w Polsce
Początkowo na Europejskie Spotkanie Młodych przyjeżdżały z Polski pojedyncze osoby. Kiedy Jan Paweł II po raz pierwszy zaprosił uczestników Spotkania do Rzymu w 1980 roku, stało się to okazją do rozpropagowania wydarzenia wśród młodych Polaków. Po raz pierwszy w naszym kraju Europejskie Spotkanie Młodych odbyło się we Wrocławiu w 1989 roku. W tym czasie na zaproszenie metropolity wrocławskiego krad. Henryka Gulbinowicza, jeszcze za czasów rządów komunistycznych, przyjechało ok. 50 tys. pielgrzymów z różnych państw. Zostali oni niezwykle życzliwie przyjęci zarówno przez osoby duchowne, jak i władze miasta.
Wspólna codzienna modlitwa w kościołach, jak również spotkania w małych grupach były okazją do budowania dialogu, jedności. Na ulicach Wrocławia nie zabrakło okazywanej życzliwości, otwartości, z jaką nie spotykano się dotychczas. Po zakończeniu spotkania nadchodziło wiele listów od uczestników z całej Europy, którzy dziękowali za tak serdeczne przyjęcie.
Pielgrzymi, którzy przyjechali na Wrocławskie Europejskie Spotkanie Młodych, mieli okazję poznać świat i ludzi znacznie odbiegających od ówczesnej propagandy promowanej przez zachodnie media. Dlatego też wrocławskie spotkanie, organizowane po raz pierwszy w Polsce, było dla wielu ogromnym zaskoczeniem i możliwością poznania prawdziwego obrazu ówczesnych realiów życia młodych ludzi.
Można było poczuć ewangeliczną gościnność, troskę, serdeczność niczym za czasów pierwszych chrześcijan. Wszyscy zostali ugoszczeni przez rodziny, a w niektórych parafiach chętnych do przyjęcia pielgrzymów było nawet więcej niż uczestników.
Wspomnienia uczestników:
„Ta gościnność dała mi wiele do myślenia – wspomina Helmut z Wiednia. – Nasi gospodarze byli bardzo szczęśliwi i przyjmowali nas z prawdziwą miłością. Zaprosili nawet swoją sąsiadkę, aby nas poznała”. O spotkaniu mówił również Mario z Włoch: „We Wrocławiu zamieszkaliśmy w czwórkę w czteroosobowej rodzinie. Mieszkanie było tak małe, że prawdopodobnie samym gospodarzom brakowało w nim miejsca, a na dodatek mieliśmy ogromne plecaki. Każdego wieczoru, po powrocie, na stole czekała na nas niezawodna szklanka gorącej herbaty, jedzenie i ciastka. Szybko poczuliśmy się jak u siebie w domu. W jednym momencie zostały pokonane setki kilometrów, które dzieliły nas od Rzymu. Ludzka rodzina może mieć nadzieję, że każdy zakątek świata stanie się dla niej domem”.

Frédéric Duval wspomina zaś: „Spotkaliśmy Boga. Nie tylko w kościołach, ale także przez przyjęcie, jakie zgotowały nam polskie rodziny, które bardzo często dawały więcej, niż same miały. Ukazały nam też prawdziwy sens tego, czym jest przebaczenie i dzielenie się”. Francuski dziennik „La Croix” podkreślił, że Spotkanie we Wrocławiu miało szczególne znaczenie dla historii naszego kontynentu i było nowym sposobem na zjednoczenie wierzącej Europy od Atlantyku aż po Ural.
Drugie Spotkanie
Rok przed 46. Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym odbyło się we Wrocławiu kolejne Europejskie Spotkanie Młodych. „Wypowiedzi ludzi niewierzących, jakie do nas docierały, miały w sobie coś z podziwu, że można w tak licznej grupie przeżyć czas w łasce, pokoju i radości. Wrocław ujął nas swoją polską gościnnością i szacunkiem dla innych ludzi. Czuli się u nas jak w domu Ojca, gdzie każdy ma prawo do zrozumienia i pomocy” – komentowali uczestnicy.
Słowa brata Rogera z 29 grudnia wypowiedziane podczas wieczornej modlitwy nadal pozostają aktualne.
„W okresach niepewności, niepokojów, bardziej niż kiedykolwiek pragniemy dążyć do źródła, którym jest Chrystus.
Niektórzy jednak mają wrażenie pozostawania w duchowej pustce. […]
Nie lubimy, gdy Kościół jest surowy, nie bądźmy więc surowi dla Kościoła, bądźmy delikatni. I ze wszystkich sił wspierajmy Kościół, który wkracza dziś w czas ogołocenia. W ogołoceniu odnajdzie wiarygodność, zaufanie. To co jest prawdą dla Kościoła, jest też prawdą dla każdego chrześcijanina.
Ważne jest dzisiaj, abyśmy szukali prostoty i jeszcze raz prostoty”.
Wrocław po raz trzeci ugości pielgrzymów
W tym roku 28 grudnia do Wrocławia ponownie przyjadą młodzi z całej Europy. Aby przyjąć pielgrzymów, nie potrzeba wiele, nawet bardzo skromne warunki z pewnością wystarczą.
Serdeczne przyjęcie i otwarte serce znaczą dużo więcej od jakiegokolwiek komfortu. Młodzi, którzy wyruszą w drogę do Wrocławia, są zaproszeni do pogłębienia życia wewnętrznego i więzi solidarności. Pielgrzymka ta prowadzi do źródeł zaufania, gdzie zarówno sami uczestnicy, jaki i ci, którzy będą ich gościć, będą mogli doświadczyć przyjaźni, pojednania i pokoju.
Europejskie Spotkania Młodych są konkretnym sposobem promowania zrozumienia między ludźmi, pokonywania uprzedzeń i budowania nowych dróg wzajemnego zaufania.

W tekście wykorzystano świadectwa
zebrane w książce Ich Europa jest
jedna, Wrocławskie Wydawnictwo
Archidiecezjalne, Wrocław 1990

PIELGRZYMKA ZAUFANIA
PRZEZ ZIEMIĘ

Jest wielu takich, którzy chcieliby uczestniczyć w budowie Europy pojednanej, cieszącej się pokojem, wielu chciałoby współtworzyć zaufanie w wielkiej rodzinie europejskiej.
Stąd właśnie potrzeba Spotkań europejskich: każdego tygodnia w Taizé, a pod koniec roku w jakimś wielkim mieście. Wszystkie te spotkania są jak Pielgrzymka Zaufania przez Ziemię

BRAT ROGER, założyciel Wspólnoty, w: Taizé – wiosna zaufania, Wrocław 1995