W grudniowym numerze 2019

KRYSTIAN KWAŚNIEWSKI
Moja Niedziela. Fragmenty Ewangelii i rozważania na wszystkie niedziele miesiąca

KS. BOGDAN GIEMZA SDS
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

MARTA WILCZYŃSKA
Kryjówka

KS. ADAM CZTERNASTEK
Pomimo

TEMAT NUMERU:
KS. ŁUKASZ ROMAŃCZUK
Piękny czas – rozmowa z bpem Jackiem Kicińskim

DOROTA LUZAR
Droga do zjednoczenia Europy

WOJCIECH IWANOWSKI
Więzi Wspólnoty Taizé z Polską

KATARZYNA SZOPKA
Pierwszy wyjazd do Taizé

MICHAŁ ŻÓŁKIEWSKI
Modlitwa, cisza, śpiew i wspólnota – czyli mój tydzień w Taizé

RELIGIA:
KS. MARIUSZ ROSIK
Biblijne podstawy sakramentów. Przebieg wieczerzy paschalne, cz. 1

KS. MACIEJ MAŁYGA
Apologia na dzień powszedni: (Nie)oczekiwany złodziej swojego

KS. ANDRZEJ DRAGUŁA
Odyseusz, Orfeusz, Chrystus

ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKA
„Inni” wśród Żydów

KS. BARTOSZ TROJANOWSKI
Sakrament bierzmowania

SPOŁECZEŃSTWO:
PIOTR SUTOWICZ
Jedno Boże Narodzenie Prymasa Tysiąclecia

EWA PORADA
Kryzys Kościoła (?!)

DOMINIK GOLEMA
Tak, tak, nie, nie

PIOTR LIS
Wrocławskie Wielokultury

KS. JANUSZ MICHALEWSKI
O kształtowaniu siły psychicznej u dzieci

KULTURA:
ANNA SUTOWICZ
Polski Śląsk. Zanim przeminął czas kołatania

KS. STANISŁAW WRÓBLEWSKI
Wrocławski Adwent katedralny

NIKOLA KURPIERZ
Młyn papierniczy kandydatem na listę UNESCO

MAREK MUTOR
Pamięć i sumienie

WIDZIANE OD WEWNĄTRZ:
WOJCIECH IWANOWSKI
Polacy w Taizé

RODZINNE STRONY:
KS. ALEKSANDER RADECKI
Słownik Wyrazów Bardzo Obcych. Przyjaźń

ALEKSANDRA ASZKIEŁOWICZ
Abecadło rodzinne: Rodzic idealny

ALFREDA WALKOWSKA
Hildegardowa szkoła odżywiania. Ciernie, które przynoszą ukojenie

AGNIESZKA BOKRZYCKA, MICHAŁ ŻÓŁKIEWSKI, ADAM PACZEŚNIAK
Warto… przeczytać, obejrzeć, zwiedzić

Krzyżówka

ANIELA GARECKA
Anielskie gotowanie

EWA CZERWIŃSKA
Dla dzieci: Bohaterowie biblijni. Prorok Izajasz – słowa pocieszenia od Pana

KS. PIOTR NARKIEWICZ
Z pamiętnika pluszowego Mnicha