Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy
grudzień 2019

POWSZECHNA


ABY KAŻDY KRAJ POSTANOWIŁ PODJĄĆ KONIECZNE KROKI,
BY JEGO PRIORYTETEM STAŁA SIĘ PRZYSZŁOŚĆ LUDZI MŁODYCH,
ZWŁASZCZA TYCH, KTÓRZY CIERPIĄ

Należy najpierw zauważyć, że intencja Apostolstwa Modlitwy związana z młodzieżą pojawia się w 2019 r. po raz drugi. W styczniu br. byliśmy zaproszeni przez papieża Franciszka do modlitwy „za ludzi młodych, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, aby naśladując Maryję, odpowiadali na powołanie Pana, by przekazywać światu radość płynącą z Ewangelii”. To pokazuje, jaką wagę przywiązuje Ojciec św. do roli ludzi młodych w Kościele i społeczeństwie, zarazem zwraca uwagę na zagrożenia, których doświadcza młodzież. Warto przypomnieć, że Jan Paweł II w chwili rozpoczęcia swego pontyfikatu, 22 X 1978 r., zwrócił się do młodzieży zgromadzonej na placu św. Piotra w Rzymie: „Wy jesteście moją nadzieją, wy jesteście nadzieją Kościoła”, czym wskazał kierunek swojego pontyfikatu – inwestowanie w młodego człowieka. To z inicjatywy naszego Rodaka od 1986 r. organizowane są w Kościele katolickim co dwa–trzy lata Światowe Dni Młodzieży. Z kolei z inicjatywy papieża Franciszka w dniach 3–28 X 2018 r. w Watykanie odbył się Synod Biskupów poświęcony młodzieży. Owocem debaty przed synodem i w jego trakcie jest papieska Adhortacja apostolska Christus vivit z 25 III 2019 r.
Chociaż papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2019 zostały ogłoszone przed wspomnianym synodem i adhortacją, z datą 13 II 2018 r., troska o ludzi młodych, zwłaszcza cierpiących, jest wciąż aktualna. We wspomnianej adhortacji papież stwierdza, że mówiąc o młodzieży, zawsze mamy do czynienia z konkretnym życiem ludzi młodych.
Często „życie wielu z nich jest narażone na cierpienie i manipulację” (nr 71). Zwraca także uwagę, że w trakcie synodu biskupów podkreślano zagrożenia i przeciwności, z którymi młodzież spotyka się w różnych częściach świata.
Są to wojny, zorganizowana przestępczość, handel ludźmi, naciski ideologiczne czy wykluczenie z powodów religijnych, etnicznych lub ekonomicznych (nr 72–74). W związku z tym zwraca się z mocnym apelem do Kościoła: „Nie możemy być Kościołem, który nie płacze w obliczu tych dramatów swoich młodych dzieci. Nigdy nie możemy się do tych dramatów przyzwyczaić, bo kto nie umie płakać, nie jest matką. […] Płaczemy, gdy pomyślimy o ludziach młodych, którzy umarli z powodu nędzy i przemocy, i żądamy od społeczeństwa, aby nauczyło się matczynej solidarności. […]

ROMAN KOSZOWSKI/FOTO GOŚĆ

Najgorszą rzeczą, jaką możemy uczynić, jest zastosowanie recepty proponowanej przez ducha tego świata, która polega na znieczuleniu młodych ludzi innymi wiadomościami, innymi rozrywkami, banalnością” (nr 75).
W odpowiedzi na ten apel podejmijmy modlitwę w intencji rządzących i polityków oraz za młodzież. Możemy to czynić słowami modlitwy, którą papież Franciszek odmówił 26 I 2019 r. w ramach Światowych Dni Młodzieży podczas czuwania na Polu św. Jana Pawła II w Panamie. Oto jej polski tekst:

Drodzy młodzi,
nigdy nie byliście sami na swej drodze wiary, zawsze mieliście przykład i towarzystwo Matki Jezusa, przykład słuchania i odpowiedzi na głos Boga.
Tak jak w tamtej chwili u stóp krzyża, Maryja zawsze towarzyszy nam w naszych trudnościach i porusza się z naszymi nadziejami.
Dziś wracamy, aby słuchać głosu Jezusa, który mówi nam: „Oto Matka twoja”, jak apostoł Jan, również jesteście wezwani do przyjęcia Jej w swoim życiu.
W czasie tej nocy Maryja nadal wstawia się za światem i za Kościołem, nadal towarzyszy jego modlitwom, pragnieniom i odpowiedziom.
Także tej nocy możemy słuchać Jej, gdy mówi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek On wam powie”.

KS. BOGDAN GIEMZA