ABP JÓZEF KUPNY

metropolita wrocławski

Boża miłość

Bóg jest miłością, która nie zamyka się we wspólnocie Trójcy Przenajświętszej, ale chce swoją miłością obdarowywać. Człowiek jednak tę miłość zranił i odrzucił, i już sam o własnych siłach nie był w stanie jej odbudować.
Dlatego Chrystus stał się człowiekiem, a tym, co Go skłoniło do zstąpienia z nieba, była miłość – nic innego, tylko miłość. Boże Narodzenie to najwyższy dowód miłości Boga do ludzi.
Założyciel wspólnoty Taizé brat Roger w swoim ostatnim liście, który miał być odczytany w czasie spotkania w Mediolanie, zapisał: „Kto żyje Bogiem, wybiera miłość. A serce, które wybrało miłość, może promieniować bezgraniczną dobrocią”. To pokazuje, że młodzi z całej Europy, którzy w grudniu przyjadą do Wrocławia, oczekują, że spotkają tu ludzi żyjących Bogiem, wybierających miłość i promieniujących bezgraniczną dobrocią.
Zaczerpnijmy z tego źródła, jakim jest Ewangelia, otwórzmy nasze serca i domy na naszych gości, by wyjeżdżali stąd umocnieni świadectwem naszego przywiązania do Chrystusa.
Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez Wspólnotę Taizé wraz z Archidiecezją Wrocławską jest niezwykle ważnym wydarzeniem, które zgromadzi kilkanaście tysięcy młodych z całej Europy, wywodzących się z różnych Kościołów chrześcijańskich.
Będzie to okazja do wspólnej modlitwy i podzielenia się doświadczeniem wiary.
To spotkanie, a także przygotowania do niego są szansą na nowy impuls dla duszpasterstwa młodzieży w naszych wspólnotach parafialnych. Przyjmując naszych gości, pokażemy znowu, jak w 1989 i 1995 r., że Wrocław to miasto spotkań i chrześcijańskiej otwartości.