Wiara w kulturze artystycznej Wrocławia

Związek sztuki z dziedziną wartości duchowych dotyczy wszystkich twórców,
szczególnie jeżeli wynika on z wiary i uczestniczenia w życiu liturgicznym.
Tożsamość i postawy artystów w sferze ładu moralnego, prawdy i wolności twórczej
zawierają się w wypowiedziach i dokonaniach artystów wrocławskich
na przestrzeni wielu lat skupionych wokół Duszpasterstwa Środowisk Twórczych.

STANISŁAW GNACEK

Wrocław

Kościół św. Krzyża, wernisaż wystawy Wiara w kulturze.
Praca Artura Grzegorza Lobusa – Kardynał Wyszyński
Wrocław, 17 czerwca 2016 r.

ZDJĘCIA AGATA COMBIK/FOTO GOŚĆ

Wrocław w okresie stanu wojennego i po nim we wnętrzach kościoła Świętego Krzyża uzyskał przestrzeń do wyrażania wolnej myśli twórczej. W tym czasie świątynia otwiera się na nowe pomysły wspólnoty artystycznej. Wielka wystawa zainaugurowana 19 czerwca 1983 roku w tymże kościele stała się wyrazem uczczenia obecności Jana Pawła II we Wrocławiu. Artyści przekazali w darze swoje dzieła, wśród których znalazł się medal z brązu ,,Modlitwa za Jubileusz” prof. Alfredy Poznańskiej.
Duszpasterstwo Środowisk Twórczych
Wrocławscy artyści swoim udziałem w wystawie rozpoczęli niezależną działalność twórczą skupioną w Duszpasterstwie Środowisk Twórczych. Ten spontaniczny ruch stał się początkiem ważnych wydarzeń i wieloletniej działalności wspólnotowej. Środowisko twórców swoją posługą i opieką duszpasterską objął ks. prałat Mirosław Drzewiecki. Ten entuzjazm wiary inspirował do następnych poczynań.
Wyznawane ideały w dziełach sztuki stały się dynamicznym wyrazem harmonii wiary, ducha ludzkiego i talentu.
Wyjątkowe wydarzenie, jakim był 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, zostało upamiętnione wystawą w roku 1997. Zaprezentowane dzieła sztuki odnosiły się do tematu Kongresu: EUCHARYSTIA I WOLNOŚĆ i zgłębiały jego ideę. Kurator wystawy Ewa Walczak-Jackiewicz stwierdziła, że „Trzeba było dostosować podziemie i wnętrze kościoła św. Marcina do wystawienia dzieł sztuki. W podziemiu umieściliśmy rzeźbę i ceramikę, malarstwo, grafikę i fotografie we wnętrzu kościoła. Tkaniny prezentowaliśmy w Galerii na Jatkach. Kuratorem tej części wystawy była Ewa Poradowska-Werszler. Wystawom towarzyszyły wykłady i dyskusje. Opublikowaliśmy je w albumie «Eucharystia i Wolność w dziełach sztuki, rozważaniach i poezji»”.
Stowarzyszenie Cultura Christiana
Rozwinięciem działalności Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w tradycji chrześcijańskiej stało się Stowarzyszenie Cultura Christiana.
Twórczość w wielu dyscyplinach sztuki, m.in. plastyce, muzyce, poezji, pojawiła się na wystawach, koncertach czy spotkaniach autorskich. Idei tworzenia przyświecała nauka Jana Pawła II i dzieła patrona artystów bł. Fra Angelico. Artyści byli wspomagani nieocenioną pomocą i wsparciem ludzi dobrej woli we wszelkich poczynaniach artystycznych i organizacyjnych.
Niezastąpiona w inicjowaniu i podejmowaniu działań kulturotwórczych była zawsze obecna w środowisku Wanda Linowska, siostra śp. Alfredy Poznańskiej.
W 2007 roku, w 10. rocznicę pamiętnych dni Kongresowych, została przygotowana wystawa pod tym samym tytułem – EUCHARYSTIA I WOLNOŚĆ.
W maju tegoż roku odbył się uroczysty wernisaż w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu. Z inicjatywy wrocławskich artystów zrealizowano wiele prezentacji w kościele św. Marcina na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu.
Wystawy w kościele św. Krzyża
Wystawa W HOŁDZIE w roku kanonizacji Świętego Jana Pawła II rozpoczęła cykl prezentacji dzieł plastycznych w kościele Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu i w galeriach krajowych. Tej działalności artystycznej i wystawienniczej patronuje metropolita wrocławski abp Józef Kupny.
W kontekście wystawy Ksiądz Arcybiskup w katalogu przywołał słowa św. Jana Pawła II wyrażone w Liście do artystów z 1999 roku: Nie wszyscy są powołani, aby być artystami w ścisłym sensie tego słowa.
Jednak według Księgi Rodzaju zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki.

Wystawa św. Jadwiga i Jej Śląsk,
praca pt. Święta Jadwiga Śląska autorstwa Artura Grzegorza Lobusa
Wrocław, 27 czerwca 2017 r.

Kardynał Henryk Gulbinowicz stwierdził, że: „Planowana wystawa przez Artystów-Plastyków nt. św. Jana Pawła II, w ostatniej dekadzie czerwca 2014 roku, w kościele św. Krzyża na Ostrowie Tumskim – według mojego punktu widzenia – ma wielkie znaczenie historyczne dla naszego Wrocławia, który przygotowuje się do uroczystości celebrowania Stolicy Kultury w roku 2016”. Ogromnym trudem i opieką kuratorską te wydarzenia artystyczne objął prof. ASP Aleksander Marek Zyśko.
Artyści dolnośląscy kontynuowali dzieło wystawiennicze w 2015 roku prezentacją W KRĘGU KRZYŻA, poświęconą pamięci kard. Bolesława Kominka. Okazją stała się 50. rocznica powstania Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich.
W 2016 roku we Wrocławiu, Europejskiej Stolicy Kultury, z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski, Światowych Dni Młodzieży i Jubileuszowego Roku Miłosierdzia została przygotowana wystawa WIARA W KULTURZE. Początek głoszenia Ewangelii po chrzcie na naszych ziemiach w szczególny sposób przyczynił się do rozumienia rozwoju polskiej kultury, w tym wszelkich działań artystycznych. Biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski wystawę jako „Wprowadzenie w perspektywę wiary ujmuje w słowa: Twórcy poprzez swoje prace próbują dotknąć tajemnicy wiary. Każdy z nich – metodą indywidualnych poszukiwań, za pomocą języka plastyki – stara się, najlepiej jak potrafi, przekazać treści związane z przeżyciem religijnym, głosić Dobrą Nowinę lub poprzez zróżnicowane obiekty plastyczne wyrazić osobistą modlitwę”.
Wystawa ŚWIĘTA JADWIGA I JEJ ŚLĄSK wpisała się w obchody 750. rocznicy kanonizacji Świętej. Kurator wystawy, ks. prof. Andrzej Tomko, przypomniał, że „Promieniuje ona swoją świętością nie tylko na obszar, w którym żyła. Dzięki św. Janowi Pawłowi II, który został wybrany na Stolicę Apostolską w dzień Jej liturgicznego wspomnienia i tym samym stała się Ona opiekunką Jego pontyfikatu, kult św. Jadwigi rozszerzył się na cały świat”. Wystawa w Roku Jadwiżańskim 2017 przywołała i przybliżyła Jej żywot i dokonania.
POLSKA JESIEŃ 1918*1978*2018 była wystawą upamiętniającą 100. rocznicę odzyskania niepodległości oraz 40. rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Zaistniałe wydarzenie stało się znakiem, który wpisał się trwale w kluczowe sytuacje społeczne i kulturowe.
Każda zaprezentowana wystawa przyjmowana była z wielkim uznaniem i satysfakcją przez władze samorządowe miasta Wrocławia, wyrażające wdzięczność za chęć utrwalania ważnych wydarzeń poprzez sztukę, przekazującą przesłanie tych idei kolejnym pokoleniom. Ta piąta edycja corocznych wystaw w kościele św. Krzyża skłania do refleksji nad sposobem działań artystycznych w duchu Ewangelii.