Twój Dar – Wspólne Dzieło – Dar na 100!

18 maja o godz. 12.00 rozpoczęła się na Wawelu ogólnopolska akcja „Dar na Stulecie”,
której celem będzie wyzwolenie dobrej społecznej energii i budowanie solidarności
ponad podziałami w ramach przygotowań do 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka.

ZDJĘCIE RYSZARD PORZYNSKI/PIXABAY.COM

Główną ideą projektu jest wspieranie i pomnażanie dobra w każdej postaci. Liczy się każdy człowiek i każda wspólnota. Wolontariat, modlitwa, wydarzenia o charakterze społecznym, artystycznym, sportowym, charytatywnym czy edukacyjnym to obszary działań, na których każdy może przyłączyć się do tego projektu. Przez cały rok, od 18.05.2019, będziemy zachęcać i rejestrować na specjalnej platformie internetowej www.darna100.pl oraz aplikacji wszystkie uczynki/inicjatywy.
Chcemy też budować wśród uczestników poczucie wspólnoty i solidarności.
Projekt będzie służył przypomnieniu nauczania i myśli Papieża. Jego spojrzenie na Kościół, Ojczyznę, rolę kapłaństwa, relacje między państwami i dialog międzyreligijny jest nadal twórcze i aktualne. Dodając do tego znaczenie rodziny, pracy ludzkiej, „chrześcijański feminizm”, filozofię demokracji czy wolnego rynku – jest to prawdziwa kopalnia złota – tłumaczy o. Maciej Zięba OP, pomysłodawca projektu.
Wielkie wyzwania naszego czasu stojące przed Ojczyzną i Kościołem domagają się ewangelicznej odpowiedzi – odważnej i wyrazistej. Nie istnieje lepsza inspiracja, aby starać się sprostać tym wyzwaniom, niż przesłanie Jana Pawła II do rodaków. Jest to zarazem odpowiedź na apel papieża Franciszka z października 2018 r.: Niech ponowne odkrycie świadectwa wierności Bogu i miłości do człowieka mojego czcigodnego poprzednika zachęci wszystkich, zwłaszcza młodych, do tego, by otworzyli na oścież drzwi Chrystusowi na rzecz wielkodusznego zaangażowania dla pokoju, braterstwa i solidarności.
Organizatorzy projektu „Dar na Stulecie”, przygotowując wiele przedsięwzięć dla uczczenia 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II, apelują do wszystkich ludzi i wszelkich środowisk o przyłączenie się do tej inicjatywy.
Każda modlitwa, twórczy pomysł oraz działanie każdego człowieka i każdego środowiska są bezcenne! Potrzebują ich i Kościół, i nasza Ojczyzna!
Wszystkie inicjatywy zostaną spisane w księdze, uroczyście złożonej w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie 18.05.2020, w dniu Jego setnych urodzin, jako wotum – Dar na Stulecie. Dlatego pomyślcie, Bracia i Siostry, w jaki sposób moglibyście się dołączyć do tego dzieła budowania dobra wspólnego i solidarności, daru, który pomoże w odnawianiu oblicza ziemi – naszego duchowego daru dla Jana Pawła II.

PRZYKŁADY PROPONOWANYCH DZIAŁAŃ

Osobiste zaangażowanie:
▸ Podjęcie dodatkowych praktyk związanych z modlitwą, postem i jałmużną.
▸ Zaangażowanie się w pomoc osobom potrzebującym wsparcia w moim otoczeniu.
▸ Podjęcie się systematycznego studiowania Pisma Świętego lub Magisterium Kościoła, zwłaszcza pism Jana Pawła II.
▸ Wykonanie na miarę swoich talentów i umiejętności dzieła, które służyłoby dobru innych osób lub upamiętniało 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły.

Moje otoczenie (rodzina, kluby, stowarzyszenia, miejsce pracy):
▸ Wspólna rodzinna modlitwa o pokój i miłość w polskich rodzinach.
▸ Nawiązanie współpracy w swoim otoczeniu, której celem jest wzmocnienie pobożności albo uczestnictwo w kulturze/działalność samokształceniowa/edukacyjna/charytatywna.

Parafia/Diecezja/Kościół Powszechny:
▸ Zorganizowanie nabożeństw i innych form modlitewnych w intencji Ojczyzny/pokoju na świecie oraz wydarzeń promujących i upowszechniających nauczanie Jana Pawła II.
▸ Wsparcie pomocy dla osób potrzebujących (rodziny wielodzietne, chorzy, niepełnosprawni) na terenie parafii przez dary materialne, organizację pomocy psychologicznej, mediacyjnej, prawnej itp.
▸ Zaangażowanie duchowe, fizyczne lub materialne w konkretne potrzeby lokalnego Kościoła wskazane przez biskupa lub proboszcza.
▸ Włączenie się przez modlitwę, wsparcie materialne lub wolontariat w dzieło misji Kościoła.

Polska/świat:
▸ Nawiązanie współpracy z samorządem w dziedzinach kultury/edukacji/pomocy społecznej.
▸ Włączenie się w prace organizacji ogólnopolskich i ogólnoświatowych zaangażowanych w działalność na rzecz pokoju, braterstwa i solidarności.
▸ Zorganizowanie pośród znajomych w kraju i za granicą sieci promującej akcję „Dar na Stulecie”.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Lednica 2000, Centrum Myśli Jana Pawła II, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, Stowarzyszenie „Środowisko Ks. Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II”, Instytut Tertio Millennio.