ABP JÓZEF KUPNY

metropolita wrocławski

Głosić Ewangelię

Jezus i Jego Ewangelia nikomu nie zagraża. Wprost przeciwnie, pozwala nam zobaczyć w każdym człowieku osobę chcianą i miłowaną przez Boga.
Krzyż jest niezaprzeczalnym znakiem tej miłości. O tej prawdziwej miłości potrzeba nam mówić i o niej świadczyć.
Człowiek, chyba jako jedyna istota na ziemi, potrafi szkodzić samemu sobie.
Rujnować swoje zdrowie fizyczne, psychiczne, duchowe. Dramatycznym wyrazem tego są różne uzależnienia, alkoholizm, narkomania, samobójstwa.
Niektóre sposoby postępowania prowadzą człowieka do szczęścia, pełnego rozwoju, inne rozwój ten utrudniają. Ewangelia uczy nas takiego
postępowania, które prowadzi nie tylko do szczęścia wiecznego, ale też harmonii z Bogiem i bliźnimi, co jest fundamentem szczęśliwego życia na ziemi.
Człowiek potrzebuje określonego systemu norm, zasad postępowania.
One sprzyjają rozwojowi. Dzisiaj próbuje się pod szyldem tolerancji marginalizować chrześcijańskie wartości i normy moralności. Młodych ludzi uczy się, że tolerancyjny to ten, który wszystkie zachowania i postawy traktuje jako równoważną alternatywę. I co więcej, tolerancję interpretuje się jako wartość najważniejszą. Tymczasem to prowadzi do budowy społeczeństwa i świata, w którym wszystko jest jednakowo dobre, tylko inaczej. Kłamstwo to prawda inaczej, kradzież to zarabianie inaczej, a narkotyki to wolność inaczej. Taka filozofia życia szkodzi człowiekowi i społeczeństwu.
Odkrycie i respektowanie wartości przez społeczeństwo nie jest łatwe.
Chrześcijanin powinien pomóc w tym współczesnemu człowiekowi. Wymaga to wielkiego wysiłku i cierpliwości. I za to chciałbym podziękować wszystkim, którzy angażują się w głoszenie Ewangelii.