Serce Domu św. Józefa

Abp Józef Kupny pobłogosławił kaplicę w Domu św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach, w którym z pomocy korzystają osoby niepełnosprawne, chorzy oraz seniorzy. Metropolita wrocławski ufundował wystrój przywróconego do funkcji sakralnych wnętrza będącego sercem całego Domu. Podczas pikniku z okazji XXX – lecia działalności wrocławskiej Caritas pracownikom zostały wręczone honorowe tytuły i statuetki Samarytanin Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

PAWEŁ TRAWKA

Rzecznik Prasowy Caritas
Archidiecezji Wrocławskiej

Zajęcia z dziećmi w Salezjańskiej
Szkole Podstawowej

ZDJĘCIE WWW.SALEZ-WROC.PL

16 września abp Józef Kupny pobłogosławił kaplicę i poświęcił ołtarz w Domu św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach. Od roku 1950, kiedy komunistyczne władze odebrały siostrom Elżbietankom budynek, dawna kaplica wykorzystywana była jako magazyn i suszarnia pościeli. Przed pięciu laty metropolita wrocławski podjął decyzję o odrestaurowaniu i przywróceniu dawnej funkcji temu wnętrzu. Ostatnie dwa lata trwało remontowanie i wyposażanie jej w potrzebne do sprawowania liturgii sprzęty. Każdy element prac osobiście zatwierdzał i fundował arcybiskup wrocławski.
Pobłogosławienie kaplicy miało bardzo uroczysty charakter. Metropolita wrocławski na początku liturgii pokropił wodą święconą wnętrze i ołtarz. Drugim obrzędem było poświęcenie ołtarza i jego okadzenie. Dopiero wtedy został przykryty obrusem i wniesione zostały świece i krzyż ołtarzowy.
Osobista troska arcybiskupa o kaplicę poświęconą św. Józefowi została mocno podkreślona w homilii wygłoszonej przez ks. Dariusza Amrogowicza, dyrektora wrocławskiej Caritas. Kaznodzieja podkreślił również niebywałą opiekę nad pracami zapewnioną przez patrona kaplicy – Przez ostatnie 5 lat budynek w Małkowicach bardzo się zmienił. Wymieniono wszystkie okna, odremontowano drugie piętro, odnowiono poddasze, zainstalowano drugą windę, a teraz trwają pracę przy odświeżaniu elewacji. – Prace idą bardzo dynamicznie, dzięki wsparciu św. Józefa, a ta kaplica ma być sercem całego domu.­ – podkreśłił ks. dyrektor.
Na zakończenie Eucharystii wikariusz generalny ks. Adam Łuźniak odczytał dekret arcybiskupa wrocławskiego nadający godność kanonika grewialnego kapituły metropolitalnej wrocławskiej ks. Dariuszowi Amrogowiczowi, dyrektorowi Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.
Kaplica dostosowana jest do potrzeb przebywających w Domu Świętego Józefa podopiecznych Cartias. W budynku odbywają się Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnościami, jest tam również oddział rehabilitacji a na pierwszym i drugim piętrze troskliwą opieką otoczone są osoby starsze – pensjonariusze Zakładu Opiekuńczo Pielęgnacyjnego i Domu Opieki. W kaplicy nie ma ławek tak aby swobodnie mogły się tam poruszać osoby na wózkach, również konfesjonał ma specjalną konstrukcję dostosowaną dla takich osób.
Po uroczystościach w kaplicy św. Józefa odbył się piknik z okazji XXX – lecia działalności wrocławskiej Caritas, na którym wręczono honorowe tytuły i Statuetki „Samarytanin Caritas Archidiecezji Wrocławskiej” zasłużonym pracownikom.
Arcybiskup Józef Kupny gorąco pogratulował i podziękował pracownikom Caritas za uwiarygodnianie posługi apostolskiej. – Zdaje sobie sprawę, że państwo nie zarabiają jakichś wielkich pieniędzy, ale spełniają bardzo ważną misję. Wasza praca uwiarygodnia głoszenie Ewangelii. Kościół od swoich początków stał przed tym wyzwaniem, bo Apostołowie, którzy głosili Ewangelię, nie mogli ciągle zajmować się potrzebującymi. Potrzebowali pomocy, ustanowili diakonów. Współcześnie my mamy do pomocy was i za to wasze wsparcie dziękujemy. Uwiarygadniacie głoszone słowo Boże, dlatego z całego serca pragnę wam podziękować. Cieszę się z waszych sukcesów i staram się być przy tych akcjach, które Caritas podejmuje – powiedział metropolita wrocławski.
Honorowy tytuł Samarytanin Caritas Archidiecezji Wrocławskiej zostaje nadany osobom i instytucjom, które na różne sposoby angażowały się w propagowanie idei Caritas. Jest to wyróżnienie dla postaw pełnych otwartości i solidarności z ubogimi i potrzebującymi.
Codzienne zadania i służba Caritas Archidiecezji Wrocławskiej nie mogłyby być realizowane bez ogromnego zaangażowania jej pracowników. Ich posługa często wykracza poza ramy zwykłych obowiązków pracownika. Z ogromnym sercem i oddaniem służą ubogim i najsłabszym, w sposób profesjonalny a jednocześnie pełen ciepła i oddania.

Statuetkę oraz honorowy tytuł Samarytanin Caritas Archidiecezji Wrocławskiej zostały nadane osobom tworzącym personel medyczny licznych dzieł na rzecz osób chorych i objętych opieką paliatywną:

 • Panu Adamowi Tomaszewskiemu
 • Panu Adamowi Dziadura
 • Pani Beacie Widziak
 • Pani Danucie Księżopolskiej

Pod opieką naszej Caritas są osoby z niepełnosprawnościami, zarówno dzieci jak i osoby dorosłe oraz seniorzy. Caritas troszczy się o nich w Specjalnym Ośrodku Szklono Wychowawczym, podczas Warsztatów Terapii Zajęciowej czy w Domach Opieki. Statuetkę oraz honorowy tytuł Samarytanin Caritas Archidiecezji Wrocławskiej zostały nadane osobom zaangażowanym w opiekę nad osobami dotkniętymi niepełnosprawnością.

 • Pani Annie Lewandowskiej
 • Panu Andrzejowi Dudzie
 • Panu Marcinowi Seretnemu
 • Pani Małgorzacie Jesionek

Wyróżnione zostały także osoby, które realizują idee dobroczynności i wielkoduszności z sercami szeroko otwartymi na potrzeby ubogich i słabych przychodzących do łaźni i jadłodajni Caritas: Statuetkę oraz honorowy tytuł Samarytanin Caritas Archidiecezji Wrocławskiej otrzymały:

 • Siostra Aneta Banyś
 • Pani Agnieszka Furgała

Działalność Caritas Archidiecezji Wrocławskiej nie mogłaby prowadzić tylu zadań i form pomocy gdyby nie osoby koordynujące pracę biura w Centralnym Ośrodku Caritas we Wrocławiu. Statuetkę oraz honorowy tytuł Samarytanin Caritas Archidiecezji Wrocławskiej nadano osobom pełniącym wiele funkcji i koordynującym szereg działań w tej instytucji:

 • Pani Alicji Łozińskiej
 • Siostrze Agnieszce Przytarskiej
 • Panu Robertowi Jadwiszczakowi
 • Panu Pawłowi Trawce

Działania Caritas wymagają profesjonalizmu zarówno w pracy z osobą potrzebującą jak i w sprawach administracyjnych dlatego Statuetkę oraz honorowy tytuł Samarytanin Caritas Archidiecezji Wrocławskiej zostały nadane osobom sprawującym pieczę nad tą częścią pracy Caritas:

 • Pani Elżbiecie Behra
 • Pani Ewie Niewiadomskiej

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej jest największą organizacją pomocową na Dolnym Śląsku. Niesiemy wsparcie potrzebującym i ubogim, reagujemy podczas klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych.
Wrocławska Caritas każdego dnia niesie bezpośrednią pomoc ponad 1000 osobom: dzieciom, seniorom, chorym, osobom z niepełnosprawnościami i będącym w kryzysie bezdomności.
Naszą działalność realizujemy za pośrednictwem 1500 wolontariuszy i ponad 400 pracowników Caritas.
Rocznie wydajemy 160 000 posiłków w jadłodajniach, organizujemy zbiórki żywnościowe oraz akcje pomocowe. Prowadzimy specjalistyczne placówki, w których opieką objęci są seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi.