X Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół w Henrykowie

Patrycja Macheta, Magdalena Orańska

Fot. Krzysztof Wowk

Jak co roku pod koniec sierpnia, w Henrykowie zgromadzili się chorzy, niepełnosprawni i starsi wraz z rodzinami, przyjaciółmi i opiekunami, aby modlić się i wspólnie spędzać czas.

W tym roku do opactwa przyjechało ponad 1200 osób – w większości członkowie grup zorganizowanych, które Pielgrzymkę Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół już na stałe wpisały do swoich kalendarzy, choć pojawiały się także osoby indywidualne, a nawet nowa grupa z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Spotkanie rozpoczęło się około godziny 10. Wspólnej modlitwie różańcowej przewodniczył Apostolat Zbawczego Cierpienia z Oleśnicy. Eucharystię podczas tej jubileuszowego, dziesiątej już pielgrzymki odprawił JE ks. abp Józef Kupny, który w homilii zwracał uwagę, że posłannictwo Jezusa jest skierowane przede wszystkim do biednych, zepchniętych na margines i cierpiących.

Po Mszy Świętej zgromadzeni prowadzeni przez Orkiestrę Miasta Wrocławia przeszli na polanę przyklasztorną, aby wziąć udział w pikniku integracyjnym.

Otrzymali poczęstunek przygotowany przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej i rozdawany przez wolontariuszy z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, którzy jak co roku wypełniali większość bieżących zadań podczas spotkania. Na spotkanie z pielgrzymami oprócz Metropolity Wrocławskiego przybyli również Sekretarz Gminy Ziębice Rafał Śledź, burmistrz Ziębic Mariusz Szpilarewicz oraz Paweł Napora, prezes Dolnośląskiego Forum Integracyjnego.

W czasie pikniku pielgrzymi mieli okazję wystąpić przed zgromadzonymi gośćmi. W tym roku występowały mażoretki z Gaworzyc, zespoły śpiewające ze Stowarzyszenia Świętego Celestyna czy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bogatyni. Specjalną atrakcją z okazji jubileuszu był występ Śpiewającej Rodziny Kaczmarków, zaś młodsi uczestnicy pielgrzymki mogli korzystać z zabaw organizowanych przez Studio Myśli Kreatywnych. O bezpieczeństwo pielgrzymów dbała Ochotnicza Straż Pożarna z Wiązowa oraz Powiatowa Grupa Wsparcia Ratowniczego z Oławy i pielęgniarki i lekarze z Wrocławia.

Pielgrzymka zakończyła się około godziny 16.30.

Fot. Bartosz Matuszak