Służby pielgrzymkowe

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy,
jaki nakład pracy i jak wiele osób
stoi za dziełem Pieszej Pielgrzymki
Wrocławskiej na Jasną Górę.

WIESŁAW WOWK

Główny koordynator Służb
Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej
na Jasną Górę

Pielgrzymka jest ogromnym przedsięwzięciem organizacyjnym.
Przygotowanie dziewięciu dni rekolekcji trwa często miesiącami. Nad koordynacją całej pielgrzymki czuwa tzw. grupa „0”, na którą składa się głównie dziewięć służb. Każda równie ważna. Są to służby, które się wzajemnie przenikają i uzupełniają, tworząc sprawnie funkcjonujący organizm. To ok. 200 osób, które w trakcie całej pielgrzymki pomagają w karmieniu pielgrzymów, w utrzymaniu czystości na miejscu noclegów i postojów, dbają o sprawne przejście, zakwaterowanie czy zdrowie pątników. Do ich zadań należy przygotowanie odpowiednich dokumentów, dopilnowanie terminów, nawiązanie kontaktów z poszczególnymi władzami miejscowości, przez które pielgrzymka będzie szła i w których będzie stacjonowała. Pielgrzymka wrocławska przechodzi przez województwa dolnośląskie, opolskie i śląskie i gdyby służby nie poinformowały o tym władz zawiadujących danym terenem, przejście niektórymi trasami okazałoby się niemożliwe, chociażby ze względu na remont dróg. Służby dbają także o to, aby dziękować gospodarzom i władzom miejscowości za gościnę, mając na uwadze to, że pielgrzymka wyruszy także za rok.
Cicha modlitwa
Służby są często niewidoczne. Nie zawsze mogą być na szlaku, ponieważ zajmują się całym zapleczem pielgrzymki.
Istotne jest jednak to, że codziennie, tak jak pielgrzymi, uczestniczą w Eucharystii. Ich posługa sama w sobie jest modlitwą, ponieważ dzięki niej realizują przykazanie miłości względem bliźniego. Służby są cały czas do dyspozycji pielgrzymów, nawet w miejscach odpoczynku. Wolontariusze często poświęcają swoje urlopy, aby bezinteresownie pomóc w przygotowaniach przed pielgrzymką i w trakcie wędrówki do Maryi. Służby w ciągu roku jeżdżą na specjalne szkolenia, chociażby z kierowania ruchem czy pierwszej pomocy, oraz uczestniczą w wyjazdach formacyjnych.
Pielgrzymka jest właściwie radosnym zwieńczeniem całorocznego trudu. Informacją, która satysfakcjonuje i cieszy, jest to, że na chwilę obecną nie brakuje nam osób do poszczególnych służb.

Krótki przewodnik
po poszczególnych służbach
Informacja – służba, która scala wszystkie inne służby i na długo przed pielgrzymką odpowiada za jej organizację.
Informacja zajmuje się angażowaniem pozostałych wolontariuszy do poszczególnych służb, koordynuje ich działania, opracowuje materiały graficzne, wademekum pielgrzyma, projektuje logo, kompletuje niezbędne pozwolenia i dokumenty oraz prowadzi zapisy na pielgrzymkę.
Kiedy pielgrzymka wyruszy, Punkt Służby Informacyjnej znajduje się w tzw. budzie, czyli przyczepie campingowej, która na trasie pełni funkcję recepcji. To przez nią przechodzą wszelkie wiadomości.

Porządkowi – umundurowani wolontariusze czuwający nad tym, aby pielgrzymka przebiegała sprawnie.
Wyznaczają optymalną trasę, godziny pobudki i rytm pielgrzymowania, a także kierują ruchem drogowym, kiedy pielgrzymka wychodzi na ulice. Są pierwsi na punktach, z których pielgrzymka wyrusza i do których dociera. Na postojach informują o miejscach i czasie odpoczynku oraz o tym, kiedy dana grupa musi wyjść. Odpowiadają za całą formację kolumny pielgrzymkowej. Do ich zadań należy także wieczorny patrol trasy, którą pielgrzymi będą przechodzić następnego dnia. Jeżeli dana droga okaże się nie do przejścia, wyznaczają alternatywną. To przeszkolona medycznie służba, która w miejscowościach noclegowych pełni dyżury, pilnując bezpieczeństwa pielgrzymów.

Służba porządkowa, PPWr 2018 r.

ZDJĘCIA KAROL BIAŁKOWSKI/FOTO GOŚĆ

Zaopatrzenie – służba odpowiedzialna za aprowizację pielgrzymów. Czuwa nad tym, aby na każdym postoju i punktach noclegowych pielgrzymi mieli dostęp do artykułów spożywczych pierwszej potrzeby, takich jak pieczywo czy woda. To pielgrzymkowy raj na kółkach wyposażony w chłodnię. Dzięki tej służbie pątnicy najedzeni i napojeni mogą ruszać w dalszą drogę. Służby Zaopatrzenia są szczególnie potrzebne, aby dowozić podstawowe artykuły spożywcze w miejsca oddalone od wiosek i tam, gdzie gospodarze nie mogą sami posilić pielgrzymów.

Kwatermistrzostwo – służba odpowiedzialna za zabezpieczenie bazy noclegowej dla pielgrzymów i pozostałych służb. Kwatermistrzowie są zwykle niewidoczni, ponieważ zawsze idą dzień przed pielgrzymką i w danej miejscowości w ciągu dnia szukają odpowiednich kwater na nocleg.
Ponadto nawiązują kontakty z władzami miast i wsi, w których pielgrzymka ma nocować, aby całe grupy miały odpowiednio dużo miejsca, by rozbić namioty. Każda grupa ma swojego kwatermistrza, który jest zorientowany, który pielgrzym potrzebuje kwatery prywatnej u mieszkańców.
Często bywa tak, że kwatermistrzowie chodzą od domu do domu i długimi godzinami proszą o przyjęcie pielgrzymów, dlatego tym bardziej powinno się doceniać ich służbę.

Kwatermistrz, PPWr 2014 r.

Bagażowi/Transport – grupa pielgrzymkowych siłaczy, którzy pakują i rozładowują bagaże pątników. Każda grupa ma swoich bagażowych, którzy dziennie dźwigają ok. 200 toreb, plecaków i namiotów. Dzięki nim i kierowcom wszystkie rzeczy, z których pielgrzymi nie korzystają w ciągu dnia, są bezpiecznie i na czas transportowane na punkt noclegowy. To służba, która pilnuje, aby bagaże dotarły w odpowiednie miejsce w stanie nienaruszonym.
Zadaniem Transportu jest również zadbanie o to, aby ciężkie skrzynie z żywnością zostały przewiezione na następny nocleg. Dzięki takiej służbie pielgrzymi zaraz po dotarciu do punktu noclegowego mogą bez kłopotu rozbić swój namiot i przygotować się do nocnego odpoczynku.

Służba liturgiczna – wąskie grono osób dbających o zapewnienie i zabezpieczenie artykułów niezbędnych do sprawowania Mszy św.

Sanepid – służba złożona z ochotników, którzy po wyjściu grup z miejsca odpoczynku lub noclegu sprzątają cały teren zajmowany przez pielgrzymkę. Zadaniem każdego pielgrzyma jest dbanie o porządek w miejscach, z których korzysta, jednak sanepid ostatecznie nad tym czuwa. Od tej służby w dużej mierze zależy, jakie zdanie o pielgrzymce będą mieć mieszkańcy miejscowości, którzy ją przyjęli, i czy gospodarze zdecydują się na to także w przyszłym roku.

Kuchnia – służba składająca się z sześciu osób, które przez dziewięć dni służą, gotując wodę dla pielgrzymów.
Codziennie wspomagana przez cztery osoby dyżurujące jako wolontariusze z pielgrzymki. Praca tej służby zasługuje na podziw, ponieważ temperatura przy gotowaniu wody dla pielgrzymów jest często dwa razy wyższa niż poza kuchnią polową.

Medyczni – służba, dzięki której pielgrzymi nie muszą obawiać się o stan swojego zdrowia. Każda z grup ma swoich medycznych, którzy opiekują się pielgrzymami w trakcie drogi oraz na postojach i punktach noclegowych, ale oprócz tego wszyscy pątnicy mogą korzystać z opieki lekarzy dyżurujących w karetce. Praca medycznych jest właściwie całodobowa. Większość pracy służby medycznej to przebijanie i usuwanie pęcherzy, choć czasami zdarzają się cięższe przypadki, jednak nasi lekarze świetnie sobie z nimi radzą. Pielgrzymom zazwyczaj doskwierają nadmiar słońca oraz ukąszenia. Na pielgrzymce są zwykle do dyspozycji dwie karetki, które obsługują pielgrzymów na trasie. Duże i profesjonalne zaangażowanie pielgrzymkowych lekarzy niejednemu pomogło dotrzeć na Jasną Górę. Wiele osób odczuwa dług wdzięczności za ich pomoc i porady. Szczególne podziękowania należą się tu dr Annie Orońskiej, dr Ewie Gruszce, dr Elżbiecie Buczkowskiej oraz dr Magdalenie Kotulskiej-Kliś.

Kuchnia polowa, PPWr 2014 r.

Służba medyczna, PPWr 2018 r.