Pielgrzymkowe sylwetki

AGATA PIESZKO

KS. STANISŁAW „ORZECH” ORZECHOWSKI – żywa legenda, sztandarowa postać Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę, główny przewodnik PPWr od 39 lat. To Orzech co roku nadaje rys pielgrzymce i ustala tematy, które warto poruszyć w drodze. Głoszone przez niego słowo niejednokrotnie przyczyniło się do wzrostu powołań oraz licznych nawróceń. Ksiądz Orzechowski łączy wszystkich księży na spotkaniach przewodników oraz rozeznaje hasło pielgrzymki. To właśnie jemu w dużej mierze zawdzięczamy niepowtarzalny charakter i samo powołanie pielgrzymki wrocławskiej! Ks. Orzechowski to ponadto kapłan Solidarności, Honorowy Obywatel Wrocławia, a od przeszło 50 lat duszpasterz Duszpasterstwa Akademickiego „Wawrzyny”. Surowy, ale kochający ojciec setek studentów i ich rodzin.

ŚP. MARIOLA KOROWIEC – przez wiele lat prawa ręka ks. Stanisława Orzechowskiego.
Ze względu na twarde zasady, którymi się kierowała, nazywano ją „Żelazną Damą”. Jako koordynator pielgrzymki wykazywała się świetnym zmysłem organizacyjnym. Gromadziła wszelkie potrzebne dokumenty, pozwolenia, przygotowywała spotkania. Budziła ogromny szacunek. Dużo wymagała od ludzi, ale jeszcze więcej od siebie.
Z jej zdaniem liczyli się księża przewodnicy, ale przede wszystkim sam Orzech. Mimo powściągliwości w uczuciach było w niej coś, co przyciągało – otwarte serce. Najważniejszy był dla niej zawsze drugi człowiek, a z sytuacji podbramkowych potrafiła wyjść obronną ręką. Silny charakter i gołębie serce – jak Orzech! Pewnie dlatego tworzyli tak niepowtarzalny duet.
Należała do parafii św. Wawrzyńca, a ks. Orzechowski w czasach szkolnych udzielał jej lekcji religii!

WIESŁAW „KUZYN” WOWK – od roku 1992 związany z Pieszą Pielgrzymką Wrocławską na Jasną Górę. Początkowo działał w Służbie Informacji Pielgrzymkowej, a od 1996 r. został głównym odpowiedzialnym za jej organizację. Na jego barkach spoczywa koordynacja wszystkich służb pielgrzymkowych.

KAROL ŻYROMSKI – od 39 lat szef Służby Porządkowej. Służby Porządkowe Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej niejednokrotnie są podawane jako wzór na Ogólnopolskich Rekolekcjach Księży Przewodników i to jest właśnie zasługą całorocznej pracy Karola, który czuwa nad tym, żeby służba miała odpowiednie mundury i profesjonalne przeszkolenie.
Karol całym sercem angażuje się w dzieło pielgrzymki. W ciągu roku uczestniczy w spotkaniach Głównych Porządkowych, a od wielu lat organizuje także specjalny weekendowy wyjazd formacyjny dla Służb Porządkowych.
Są to trzydniowe rekolekcje, które sygnalizują, że niebawem rozpocznie się pielgrzymka. Na co dzień jest zaangażowany w życie parafii św. Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej.

KS. ALEKSANDER RADECKI – przez długie lata czynny pielgrzym, dziś przewodnik Grupy XVI Duchowych Uczestników, czyli wszystkich tych, którzy z różnych względów nie mogą pojawić się fizycznie na szlaku. Ks. Radecki opiekuje się najliczniejszą grupą pielgrzymki wrocławskiej, która w niektórych latach gromadziła nawet 2,5 tys. wiernych. Osoby, które pragną być członkami takiej grupy, powinny zgłosić się przed pielgrzymką do Biura Pielgrzymkowego.
Tam otrzymają specjalny modlitewnik, w którym znajdą czytania i rozważania na dany dzień wędrówki do Maryi. Duchowi uczestnicy mogą kontemplować je sami bądź przyłączyć się do parafii zaangażowanej w dzieło PPW. To właśnie ks. Aleksander w ubiegłych latach przygotowywał takie modlitewniki. To kapłan, który w trakcie pielgrzymki prowadzi także studio pielgrzymkowe w Radiu Rodzina, ale przede wszystkim odprawia Msze św. w intencji pielgrzymów i otacza ich swoją gorącą modlitwą.

KS. TOMASZ PŁUKARSKI – od 13 lat Rzecznik Prasowy Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę. Zarówno przed pielgrzymką, jak i w jej trakcie odpowiada za kontakt z mediami.

MARIAN ŁUCZAK – od samego powołania Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej posługuje w kuchni i niestrudzenie gotuje wodę, dzięki której pielgrzymi mogą napić się kawy, herbaty, skorzystać z podstawowej kąpieli czy zjeść posiłek. Funkcjonowanie kuchni pielgrzymkowej zawdzięczamy właśnie jemu. W czasach, gdy na pielgrzymkę chodziło nawet 5 tys. osób i nie było jeszcze odpowiedniego sprzętu, Marian gotował tę wodę w starych warnikach w ogromnym upale. Z biegiem lat pielgrzymka doczekała się wojskowej kuchni polowej, co usprawniło mu tę pracę, jednak nadal, gdy temperatura dochodzi do ponad 30°C, podtrzymuje ogień i gotuje ok. 500 l wody dziennie.

KS. MIREK PORUCZNIK, KS. PIOTR DUDA i FRANCISZEK SUROWIEC – to osoby od lat związane ze służbą kwatermistrzowską.
Jeszcze na długo przed pielgrzymką wysyłają odpowiednie pisma i dzwonią do poszczególnych instytucji, pytając, czy w tym roku również pielgrzymi mogą liczyć na nocleg w danej miejscowości.
Do ich zadań podczas pielgrzymki należy zabezpieczenie miejsc noclegowych, a także koordynacja pracy kwatermistrzów z poszczególnych grup pielgrzymkowych.