Z Madrytu do Wrocławia

„Będzie to kraj, w którym nie jest najgoręcej, ale jego mieszkańcy mają gorące serca (…),
kolejne spotkanie odbędzie się w Polsce”. W ten oto sposób brat Alois,
przeor ekumenicznej Wspólnoty Taizé, zapowiedział przyszłego
gospodarza Europejskiego Spotkania Młodych.

WOJCIECH BUJAK

Wrocław

41. Europejskie Spotkanie Młodych, Madryt, 31 grudnia 2018 r.
Brat Alois, przeor wspólnoty.

ZDJĘCIA KAROL BIAŁKOWSKI /FOTO GOŚĆ

Polska już kilkakrotnie przyjmowała europejskich pielgrzymów w swoich domach, jednak to właśnie Wrocław będzie gościł ich rekordowo, bo już po raz trzeci.
ESM we Wrocławiu
Ostatnie spotkania w naszym mieście odbyły się jeszcze w zeszłym wieku (w roku 1989 oraz 1995). Wiele się od tego czasu zmieniło zarówno w infrastrukturze miejskiej, jak i w mentalności wrocławian. Wielu mieszkańców Wrocławia regularnie wyjeżdża na europejskie spotkania oraz spędza tydzień na refleksji we francuskiej wiosce Taizé. Spotkanie w stolicy Dolnego Śląska to niewątpliwie wielka szansa na dialog międzykulturowy oraz okazja do budowanie wspólnoty Kościoła z różnych części Europy w celu wznoszenia mostów i szukania tego, co nas łączy, a porzucenia tego, co nas dzieli.
Spotkania przyciągają wielu młodych ludzi, którzy poszukują sensu życia, doświadczenia Boga oraz odpowiedzi na życiowe pytania, a także wyciszenia i uproszczenia swojego mocno skomplikowanego i zabieganego życia. Po raz kolejny będziemy mieli okazję gościć pielgrzymów z całej Europy, którzy wspólnie z nami będą obchodzić Nowy Rok, modląc się o pokój na świecie oraz jedność. Najliczniejszym podczas europejskich spotkań od lat niezmiennie jest naród polski. Mamy nadzieję, że spotkanie w ojczyźnie również przyciągnie wielu naszych rodaków. Możliwe, że będzie to okazja odnowienia dawnych przyjaźni i znajomości dla tych, którzy brali udział w tym wydarzeniu ponad 20 lat temu.
Duchowy płomień z Madrytu
Podczas każdej olimpiady gospodarze przekazują sobie wzajemnie olimpijski ogień. Od kogo my, Polacy, odpalamy ten duchowy płomień? Od znakomitych piłkarzy – Hiszpanów.
Gospodarzem ostatniego spotkania był Madryt. Temperatura nawet podczas grudniowego popołudnia była dodatnia, a w ciągu dnia było zwykle powyżej dziesięciu stopni. Hasłem noworocznej Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię, bo tak nazywają się spotkania młodych w duchu Taizé, był werset z Listu do Hebrajczyków: „Nie zapominajmy o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę” (Hbr 13, 2).
Czym zatem są te spotkania i jakie są ich główne idee? Zainaugurowana w Taizé przez brata Rogera już kilka dziesięcioleci temu pielgrzymka zaufania to nieprzerwany ciąg spotkań ludzi młodych.

Są to spotkania zarówno z Bogiem, Jego słowem, jak i spotkania ze sobą oraz z drugim człowiekiem, budujące wspólnotę, która poszukuje pokoju i jedności.
W każdym z tych spotkań gościnność jest jednym z najważniejszych doświadczeń zarówno dla tych, którzy przyjmują pielgrzymów, jak i dla tych, którzy ją oferują. Często wynika z nich wieloletnia przyjaźń, ponieważ przerwana zostaje nuda i monotonia gospodarzy, którzy mogą zbudować choć na kilka dni nową rodzinę z osób, których do tej pory nie znali.
„Nie zapominajmy o gościnności…”
Tegoroczne hasło dotyczące gościnności zaprosiło uczestników w Madrycie do konfrontacji z obrazem Boga.
Było dla nich okazją, aby odnowić Jego obraz. Zobaczyć Go takim, jaki naprawdę jest, czyli Bogiem, który nikogo nie wyklucza i przyjmuje każdego z jego grzechami i słabościami. Temat ten jest szczególnie ważny w kontekście obecnych czasów, w których dominuje nieufność oraz izolacja. Gościnność, która kiedyś była wielką cnotą, współcześnie stała się niechętnym archetypem spotkania nowych ludzi, gdyż ustąpiła miejsca relacjom wirtualnym, potęgując samotność człowieka. Na każdy rok bracia z Taizé podają propozycje tematów do rozważań i wprowadzenia ich w życie. W 2019 r. podano również kilka kwestii do rozważań. Zaproponowano m.in.: odkrywanie w Bogu źródła gościnności, przyjmowanie siebie (nie tylko swoich talentów), także swoich słabości i ograniczeń, naukę cierpliwości oraz odnajdowanie w Kościele przestrzeni do budowania przyjaźni.
Jak wyglądają spotkania?
Pielgrzymi mieszkają u rodzin, które zadeklarowały w swoich parafiach, że chcą użyczyć im swojej gościnności.
Nie potrzeba wiele, wystarczy kawałek podłogi (pielgrzymi zabierają śpiwory i karimaty do spania), zapewnienie kilku śniadań oraz serce otwarte na drugiego człowieka. Gospodarze mają możliwość poznać mieszkańców Europy.
Doświadczyć ich radości i zmartwień.
Mogą podzielić się swoją wiarą i kulturą. Nie jest konieczna znajomość języka, wystarczy chęć dzielenia się tym, co się posiada.
Uczestnicy spotkania są przypisani do określonych parafii i w nich odbywają się modlitwy poranne.

41. Europejskie Spotkanie Młodych, Madryt, 31 grudnia 2018 r.
Przedstawiciele Wrocławia zapraszają na kolejne ESM do stolicy Dolnego Śląska

ZDJĘCIA KAROL BIAŁKOWSKI /FOTO GOŚĆ

Młodzi modlą się Słowem Bożym, Ewangelią oraz śpiewają kanony, które są wersetami z Pisma Świętego lub sentencją świętych. Jest to krótki fragment, z prostą melodią, który wyśpiewuje się przez kilkakrotne powtarzanie go. Taki sposób modlitwy wprowadza w stan wyciszenia i kontemplacji. Kanony są napisane w różnych językach. Obowiązkowym oraz bardzo sprzyjającym rozmyślaniu i poszukiwaniu odpowiedzi na życiowe pytania punktem modlitwy jest cisza. Trwa ona kilka minut i pozwala w sposób szczególny spotkać się z Bogiem i naszymi pragnieniami.
Następnym punktem programu dla pielgrzymów są spotkania w małych grupach. Ich celem jest wymiana doświadczeń na temat współczesnych problemów i wyzwań oraz próba poszukiwania rozwiązań, które sprawią, że wartości Ewangelii będą wprowadzane w życie społeczne, polityczne, gospodarcze i osobiste. Po modlitwie porannej i śniadaniu pielgrzymi udają się do kolejnego miejsca, w którym odprawiana jest krótka modlitwa południowa wraz z braćmi z Taizé.
Po niej odbywają się warsztaty. Ich przekrój jest różnorodny. Od dyskusji, konferencji, spotkań ze sztuką po np. tegoroczne pokazy flamenco. Dostępny jest cały wachlarz różnych tematów, które odpowiadają współczesnym wyzwaniom świata. Za całe spotkanie młodzi składają ofiarę w wysokości ok. 50 euro, która pokrywa koszty organizacji.
Posiłki wydawane są przed głównym punktem, czyli modlitwą wieczorną.
Wieczorna modlitwa jest centralnym punktem spotkań. Gromadzi ona najwięcej pielgrzymów. Podczas ostatniego spotkania wyjątkowo udało się zebrać wszystkich w jednym miejscu, gdyż wcześniej było to trudne ze względu na dużą liczbę pielgrzymów.
W trakcie tego punktu programu obecni są również wszyscy bracia ze Wspólnoty Taizé, którzy podczas modlitwy popołudniowej byli rozproszeni w różnych Kościołach.

W czasie wieczornego spotkania mamy szczególną okazję do adoracji Krzyża. Jest to także możliwość rozmowy z braćmi, których szczególnym charyzmatem jest słuchanie młodych ludzi oraz traktowanie ich problemów jako bardzo poważnych.
Modlitwy są prowadzone w różnych językach.
Każdy z uczestników otrzymuje specjalną broszurę w swoim języku, aby mógł zrozumieć teksty kanonów bądź Ewangelii. Każdego wieczoru brat Alois kieruje specjalne słowo do wszystkich obecnych na spotkaniu, a podczas ostatniego dnia pielgrzymki ogłasza kolejnego gospodarza.
Pogłębienie życia duchowego i społecznego
Dlaczego warto wybrać się na to spotkanie? Jest to dobra alternatywa na spędzenie sylwestra. Zamiast martwić się o miejsce sylwestrowej zabawy i przeżywania Nowego Roku w głośnej atmosferze, można wybrać odpoczynek duchowy. Warto wejść w ten nowy okres z ciszą w sercu oraz znaleźć przestrzeń na spotkanie z samym sobą i podsumowanie tego, co działo się w moim życiu. Doświadczenie gościnności mieszkańców innego kraju oraz ich kultury pobudza do poszerzania horyzontów. Również goszczenie pielgrzymów raduje serce i wprowadza nowy entuzjazm w codzienne życie. Spotkania Taizé są okazją do wymiany doświadczeń oraz zbudowania wspólnoty. Dla miasta, które jest gospodarzem, to doskonała okazja do ewangelizacji, ponieważ w Pielgrzymce Zaufania przez Ziemię widać zalążek pierwszych chrześcijan, których poznawano w głównej mierze po tym, że się wzajemnie miłują.
Spotkanie europejskie jest doskonałą okazją do pogłębienia życia duchowego i społecznego. Dlatego jeśli jeszcze nigdy na nim nie byłeś, to spotkanie we Wrocławiu jest dla ciebie idealną okazją do doświadczenia głosu młodych w Kościele.

PARTNER CYKLU