ABP JÓZEF KUPNY

metropolita wrocławski

Pierwsze: Słuchaj Boga

Kiedy uczony w Prawie zapytał Pana Jezusa, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań, usłyszał, że „pierwsze jest słuchaj… słuchaj Izraelu… słuchaj Boga”. Pierwsze, czyli to, co stoi u początków, co stanowi fundament naszych myśli, decyzji, wypowiadanych słów. Co sprawia, że podejmujemy różne działania, angażujemy się w różne inicjatywy? Od czego zaczynamy w naszym życiu? Jezus odpowiada – pierwsze ma być słuchanie Boga.
Tak często dziś słyszymy różne dyskusje na temat Kościoła. Być może sami mamy różne pomysły na Kościół. Ile z tych planów i ile z tych idei bierze się z tego, że najpierw słuchamy Pana Boga? Czasem można odnieść wrażenie, że wszyscy wiedzą, co należy zmienić w Kościele. Ile z tych pomysłów wzięło się z tego, że byliśmy wspólnie na modlitwie, na adoracji przed Chrystusem i słuchaliśmy, co On miał nam do powiedzenia?
Jestem przekonany, że musimy na nowo wrócić do słuchania Pana Boga. Inaczej zaczniemy tworzyć jakiś drugi Kościół, w którym zamiast Credo ważniejsze będzie, co My sądzimy.
Być może w naszych oczach nawet będzie wydawał się on skuteczny i wszystko będzie dobrze działało, ale jak przekonuje papież Benedykt XVI – taki eksperyment musi zakończyć się niepowodzeniem. Jedynie posłuszeństwo i miłość do naszego Pana Jezusa Chrystusa może wskazać nam drogę.
Zło wkrada się tam, gdzie zamykamy uszy na Boga, gdzie zaczynamy słuchać siebie samych i swoich pomysłów na Kościół, na nasze wspólnoty i na życie nasze oraz życie tych, którym służymy.