dla dzieci

BOHATEROWIE BIBLIJNI

Pan Jezus – ustanowienie Eucharystii

To jest Ciało moje za was [wydane]. (…)
Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej.
(1 List do Koryntian 11, 24b.25b)

Pan Jezus ustanawia Eucharystię, czyli Najświętszy Sakrament, podczas Ostatniej Wieczerzy ze swoimi uczniami – przemienia chleb w swoje Ciało i wino w swoją Krew. Zapowiada w ten sposób swoją mękę i śmierć na krzyżu za nas. I poleca nam czynić to samo, wspominając Go.
Od tej pory w kościołach na całym świecie dokonuje się ta cudowna przemiana. Dzieje się to, co wydarzyło się następnego dnia po Ostatniej Wieczerzy, kiedy Chrystus cierpiał i umarł za nasze grzechy – tylko w sposób bezkrwawy. Przez ręce kapłana, mocą Ducha Świętego Pan Jezus staje się naprawdę obecny w Najświętszej Hostii i Winie. Przychodzi, żeby się z nami – z każdym z nas – spotkać.
To najbliższe spotkanie z Nim, jakie możemy przeżyć na ziemi. Dlatego warto uczestniczyć w Eucharystii z radością, ufnością i jak najczęściej – a jeśli nie możesz przyjąć Komunii Świętej, zrób to w sercu. Wtedy spotykasz Jezusa w sposób duchowy. To też jest dobre, jednak pełne przyjęcie Jezusa w Hostii przynosi ci jeszcze większą łaskę.
Chrystus skrywa swoją Boskość w białym Opłatku, by nas nie onieśmielać. Gdybyśmy zobaczyli w pełni Jego chwałę, przestraszylibyśmy się, gdyż nie jesteśmy jeszcze na to przygotowani. Tymczasem On pragnie być jak najbliżej każdego z nas. Jednocześnie okazujemy naszą wiarę – ponieważ nie widzimy Go, a mimo to wierzymy, że JEST. Przyjmujemy Jezusa w tym bardzo głębokim, intymnym spotkaniu w sposób niezwykle prosty i łatwy; wystarczy wziąć do ust małą Hostię. W ten sposób odpowiadamy Jezusowi na Jego miłość do nas; mówimy, że też pragniemy Go kochać.
Jedynym warunkiem, by przyjąć Komunię Świętą, jest czystość serca, czyli stan łaski uświęcającej – oczywiście, kiedy masz już tyle lat, że rozumiesz chociaż częściowo, co się wówczas dzieje. Gdy masz wątpliwości, czy twoje serce jest „wystarczająco czyste”, skorzystaj wcześniej z sakramentu pokuty i pojednania. A jeżeli zgrzeszyłeś tylko niewielkim zaniedbaniem czy nie całkiem dobrym czynem i żałujesz tego, możesz w myślach poprosić Jezusa o przebaczenie, na przykład na początku Mszy Świętej.

ILUSTRACJA ANNA GRYGLAS

Jednak kiedy zwracasz się z prośbą o przebaczenie swoich grzechów, mniejszych czy większych, pamiętaj, by najpierw wybaczyć wszystkim osobom, które zawiniły czymś wobec ciebie. Jeśli w twoim sercu pozostaje złość albo uraza do kogoś, nie jesteś gotowy, żeby przyjąć Ciało i Krew Pana.
Ten Sakrament jest dla nas cudownym Pokarmem i Napojem zarówno w sensie duchowym, jak i fizycznym.
Daje ci siły do wykonywania codziennych zadań, umocnienie w trudnych i bolesnych sytuacjach, w chorobie.
Dzięki spotkaniu z Jezusem w Komunii Świętej jesteś Mu coraz bliższy, a On tobie. Wasza więź przyjaźni i miłości staje się coraz silniejsza.
Rozmawiaj często z Jezusem o swoim pragnieniu spotkania z Nim i przyjęcia Go do serca. Mów Mu również, jeśli masz z tym jakieś kłopoty lub wątpliwości. On chętnie ciebie słucha.
Komunię Świętą możesz ofiarować w jakiejś dobrej intencji – to najlepszy prezent dla kogoś ci bliskiego albo ważnego dla ciebie. Możesz też przyjąć ją we własnej intencji.

EWA CZERWIŃSKA