Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy
kwiecień 2019

POWSZECHNA


ZA LEKARZY I PERSONEL ORGANIZACJI HUMANITARNYCH,
PRZEBYWAJĄCYCH NA OBSZARACH OBJĘTYCH WOJNĄ,
KTÓRZY RYZYKUJĄ WŁASNE ŻYCIE, BY RATOWAĆ ŻYCIE INNYCH

Dla lepszego zrozumienia papieskich intencji polecanych przez Apostolstwo Modlitwy na każdy miesiąc, w kolejnych tegorocznych numerach „Nowego Życia” przybliżyliśmy w skrócie historię stowarzyszenia, źródło tychże intencji oraz jego aktualną strukturę i zadania. Obecnie kilka słów o działalności Krajowego Sekretariatu Apostolstwa Modlitwy w Polsce. Podobnie jak na całym świecie, jego szczególnymi promotorami są ojcowie jezuici. Siedziba Sekretariatu znajduje się przy klasztorze jezuitów w Krakowie, ul. Kopernika 26, a krajowym dyrektorem jest ks. Stanisław Groń SJ. Zachęcam do zainteresowania się stroną internetową (http://www.ampolska.co/), na której można znaleźć komentarze do papieskich intencji na dany miesiąc, informacje o Apostolstwie Modlitwy, interesujące artykuły dotyczące kultu Serca Pana Jezusa i modlitwy.
Papieska intencja przewidziana na miesiąc kwiecień ukierunkowuje naszą modlitwę na współczesnych Samarytan.
Tak bowiem można nazwać lekarzy i personel organizacji humanitarnych, którzy spieszą z pomocą ludziom na terenach objętych wojną. Ryzykują własne życie, by ratować życie innych.
Najczęściej są to wolontariusze, którzy nie szukają poklasku i nie oczekują wynagrodzenia. Są oni narażeni na tragiczne skutki wojny, podobnie jak żołnierze. O tym, że nie jest to tylko hipotetyczne zagrożenie, świadczą konkretne dane. Wystarczy wspomnieć, że od początku wojny w Syrii – od 2011 do 2016 roku – zginęło ponad 700 lekarzy i pracowników humanitarnych (dane z Papieskich Dzieł Misyjnych). Ta wielka rzesza ludzi dobrej woli oddała życie, niosąc pomoc bliźniemu.
Można powiedzieć, że lekarze i pracownicy humanitarni są na pierwszej linii frontu. Szybka pomoc medyczna jest bowiem potrzebna najczęściej tam, gdzie jest centrum ognisk wojennych, gdzie każda chwila jest cenna w ratowaniu ludzkiego życia.

Małgorzata Rzepecka, lekarz anestezjolog,
podczas pracy misyjnej w Afryce,
wśród mieszkańców Ugandy

ARCHIWUM MAŁGORZATY RZEPECKIEJ/FOTO GOŚĆ

Często trzeba pokonać strach przed utratą własnego życia, aby spieszyć z pomocą rannym, którzy ucierpieli wskutek działań wojennych.
Nasze modlitwy do Boga w poleconej intencji Apostolstwa Modlitwy możemy zanosić przez wstawiennictwo św. Łukasza, patrona służby zdrowia, słowami: Święty Łukaszu, zanim stałeś się uczniem Chrystusa i autorem Jego Ewangelii, byłeś lekarzem. Miej w opiece całą służbę zdrowia i wypraszaj u dobrego Boga błogosławieństwa, pomoc i opiekę dla lekarzy, pielęgniarek oraz tych wszystkich, których powołałeś do leczenia chorych i zapobiegania dolegliwościom i bólom oraz towarzyszenia ludziom w trudnym doświadczeniu choroby i cierpienia.
Niech dobry Bóg obdarza wszystkich pracowników służby zdrowia tymi łaskami, których najbardziej potrzebują, aby podejmowali dobre decyzje, byli współczujący i delikatni, rozważni, życzliwi i wyrozumiali, aby opiekowali się chorymi z poświęceniem i miłością, dostrzegając w każdym z nich cierpiącego Chrystusa. Spraw, aby swoją troskliwością i serdecznością budzili w chorych nadzieję powrotu do zdrowia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

KS. BOGDAN GIEMZA SDS