Fundacja, która opowiada, że życie jest piękne

Zaczęło się od kilku zdewastowanych budynków przy ul. Rydygiera i Pomorskiej we Wrocławiu, które państwo
oddało pierwotnemu właścicielowi i budowniczemu obiektu – Zgromadzeniu Sióstr Boromeuszek.
Było to w 2002 r., gdy zakończył działanie szpital.
W 2006 r. Kongregacja powołała do istnienia Fundację Evangelium Vitae,
by podnieść tę przestrzeń z ruiny i sensownie ją zagospodarować.
Wtedy zrodził się pomysł, by utworzyć Żywy Pomnik św. Jana Pawła II. Żywy, czyli zajmujący się prozą życia.
W ten sposób po kawałku powstaje miejsce, które wychodzi naprzeciw pragnieniu swojego Patrona,
by życie otaczano troską, szacunkiem i miłością.

MAŁGORZATA RYBAK

Wrocław

Budynek C kompleksu szpitalnego przy ul. Rydygiera, którym opiekują się siostry boromeuszki. Mają tu zostać reaktywowane, istniejące przed wojną, szpital ginekologiczno-położniczy i szkoła dla pielęgniarek

ARCHIWUM FUNDACJI EVANGELIUM VITAE

Fundacją kierują dwie Siostry – s. Ewa Jędrzejak, jej prezes, i s. Dorota Baron, zajmująca się sprawami administracyjno-księgowymi. Z ogromną solidarnością, realizmem i zawierzeniem Opatrzności Siostry podejmują starania, by każdy mógł doświadczyć, że życie, choć kruche, jest wartościowe i może być piękne. Największym marzeniem Sióstr jest utworzenie szpitala ginekologiczno-położniczego w budynku usytuowanym przy ul. Pomorskiej oraz działającej przy nim szkoły medycznej.

Już w 2006 r. Siostry przygotowały kompletne projekty inżynierskie i architektoniczne. Na ich realizację potrzeba ok. 40 milionów złotych. Siostry nie tracą nadziei, że znajdą się inwestorzy, by szpital powstał. W międzyczasie, dzięki trwającym nieustannie remontom, odzyskiwane są po kolei budynki i ich części, które służą życiu.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Jako pierwszy powstał ZOL – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy św. Józefa, dla starszych i chorych pacjentów.

Plany przyszłego szpitala ginekologiczno-położniczego
i Wyższej Szkoły Pielęgniarskiej pw. Miłosierdzia Bożego,
prowadzonych przez siostry boromeuszki

KAROL BIAŁKOWSKI/FOTO GOŚĆ

Siostra boromeuszka Ewa Jędrzejak przy Oknie Życia

MACIEJ RAJFUR/FOTO GOŚĆ

Pensjonariusze mogą uczestniczyć we Mszach Świętych, a ich codzienność urozmaicają wydarzenia z udziałem wolontariuszy.
Okno Życia
W 2009 r. Fundacja otwarła Okno Życia, które do tej pory ocaliło… dzieci. Utworzone w jednej z najbiedniejszych dzielnic Wrocławia, stało się przystanią dla maluchów, którym rodzice nie byli w stanie dać rodziny.
W oknie zawitały dzieci zdrowe i ciężko chore, chłopcy i dziewczynki, kilkudniowe i przyniesione zaraz po porodzie, jak chłopczyk zostawiony w reklamówce w chłodny marcowy dzień. Z każdym z dzieci wiążą się wspomnienia wzruszającego przywitania, kołysania, przyjazdu karetki i poszukiwania rodziny adopcyjnej.

Choć równie mocno poruszają historie o mamach, które dzięki kontaktowi z Fundacją, rozmowom i uzyskanemu wsparciu – zrezygnowały z pomysłu oddania swojego dziecka. Dla Sióstr to często nieprzespane noce, wiele telefonów do lekarzy, prawników i ośrodków wsparcia. Noce są urywane także z powodu fałszywych alarmów w Oknie, gdy ktoś zrobi niefrasobliwy „kawał”, bo każde otwarcie go uruchamia całą procedurę powiadomień i trzeba być na miejscu, by sprawdzić, co się dzieje.

Bank Niemowlaka
Okno Życia rozpoczęło wiele projektów edukacyjnych dla młodzieży na temat tworzenia rodziny i wspierania młodych mam, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
Właśnie po to, by pomagać mamom, Fundacja założyła znany we Wrocławiu Bank Niemowlaka. Nie obraca on gotówką, chociaż darowizny są zawsze potrzebne, by Siostry mogły przygotowywać wyprawki czy wychodzić naprzeciw konkretnym potrzebom osób zgłaszających się po pomoc. Bank przyjmuje dziecięce ubranka, wózki, łóżeczka i wszelkie akcesoria – nowe lub używane – by potem przekazywać je potrzebującym.

S. Ewa Jędrzejak i s. Dorota Baron przy oknie życia

KAROL BIAŁKOWSKI/FOTO GOŚĆ

Siostra Dorota z Lolkiem

ARCHIWUM FUNDACJI EVANGELIUM VITAE

Poradnia rodzinna
Kolejną inicjatywą Fundacji było utworzenie poradni rodzinnej, zatrudniającej wielu specjalistów (także posługujących się językiem migowym). W 2012 r. Fundacja współorganizowała ogólnopolską konferencję dla blisko sześciuset uczestników na temat NaProTECHNOLOGII – metody opracowanej przez dra Thomasa Hilgersa, która służy diagnozowaniu oraz leczeniu niepłodności, depresji poporodowej i innych problemów w dziedzinie zdrowia prokreacyjnego. Ponieważ Siostry były żywo zainteresowane sprowadzeniem NaProTECHNOLOGII na grunt Dolnego Śląska, Fundacja dofinansowała wyszkolenie przez Instytut Pawła VI z Omaha w USA grupy lekarzy i Instruktorów Modelu Creightona, którzy udzielają pomocy parom zmagającym się z problemami w dziedzinie płodności.

Msza Święta dla niepełnosprawnych w ZOL

MACIEJ RAJFUR/FOTO GOŚĆ

Pierwsze spotkanie Klubu Mam w marcu 2015 r.
w Specjalistycznym Ośrodku Odpowiedzialnego
Rodzicielstwa

KAROL BIAŁKOWSKI/FOTO GOŚĆ

Klub Mam to spotkania dla mam pozostających
z dziećmi w domu na urlopach macierzyńskich
i wychowawczych

ARCHIWUM FUNDACJI EVANGELIUM VITAE

Szycie maleńkich ubranek dla dzieci przedwcześnie
narodzonych

ARCHIWUM FUNDACJI EVANGELIUM VITAE

Szkoła Rodzenia i Klub Mam
Od 2014 r. Fundacja prowadzi profesjonalną Szkołę Rodzenia. Istnieje także Klub Mam, który organizuje zajęcia sprzyjające rozwojowi rodzicielskich kompetencji i umożliwia spotykanie się w kobiecym gronie, nawiązywanie przyjaźni i wymianę doświadczeń. Podobną rolę spełnia grupa wsparcia laktacyjnego.
W Fundacji odbywają się warsztaty i szkolenia, które inspirują do rozwoju małżeństwa, rodziców, mamy. Dla tych, którzy doświadczają szczególnych trudności, organizowane są różnego rodzaju grupy wsparcia. Okresowo przy Fundacji funkcjonują grupy wsparcia dla kobiet doświadczających depresji poporodowej – stanu, który często jeszcze ma etykietę społecznego „tabu”, a z którym nie sposób poradzić sobie w odizolowaniu. Są też organizowane grupy wsparcia dla opiekunów osób chorych.
„Tęczowy kocyk”
Na szczególną pomoc mogą liczyć rodzice, którzy muszą uporać się ze stratą. Fundacja współpracuje z inicjatywą „Tęczowy kocyk”, rozprowadzając po wrocławskich szpitalach ubranka i akcesoria, które mogą pomóc w pożegnaniu przedwcześnie narodzonego maluszka. Pomocą w przeżywaniu żałoby są organizowane regularnie przez Fundację pochówki dzieci przedwcześnie narodzonych na Osobowicach.
Dzięki nim szczątki dzieci zebranych z wrocławskich szpitali nie są palone wraz z odpadami medycznymi, ale znajdują godne miejsce spoczynku. Dzięki zbiórce publicznej, zorganizowanej przez Piotra i Magdę Krajewskich, wolontariuszy Fundacji, na miejscu pochówków dzieci stanął piękny Pomnik Dziecka Nienarodzonego, wyrzeźbiony przez słowackiego artystę Martina Hudáčka. Dziś to miejsce jest znane wielu rodzicom dzieci utraconych, którzy przychodzą tam, by się pomodlić i znaleźć wyraz dla swojego bólu.

Hospicjum Perinatalne
Fundacja wraz z innymi instytucjami organizuje Hospicjum Perinatalne dla rodzin oczekujących narodzin dzieci z ciężkimi chorobami i wadami letalnymi. Hospicjum pomaga rodzicom w ciężkich chwilach, gdy nie wiadomo, do kogo się zwrócić, usłyszawszy trudne wiadomości w gabinecie lekarza.
Siostry zawierzają swoje wielkie marzenia Bożej Opatrzności, ciesząc się ze wszystkich współpracowników i wolontariuszy, bez których ta niezliczona ilość działań nie byłaby możliwa. Przyjmą wszelką pomoc – w formie pomysłów, talentów czy bezcennego czasu oddanego w Banku Niemowlaka czy przy innych inicjatywach. Do celu przybliżają także darowizny, przekazanie 1% czy zakup cegiełek na rzecz odbudowy kompleksu. Darczyńcy, często będący stałymi patronami, stają się współtwórcami tego miejsca i otaczani są serdeczną modlitewną pamięcią.

Pomnik i grobowiec Dziecka Utraconego na Cmentarzu
Osobowickim zaprojektowany przez słowackiego
rzeźbiarza Martina Hudáčka

ARCHIWUM FUNDACJI EVANGELIUM VITAE

Serdecznie prosimy o przekazanie 1% podatku dochodowego na numer KRS 0000259108, by wraz z nami służyć życiu www.fev.wroclaw.pl